combi-afleider
Bliksembeveiliging met juiste combi-afleiders
PV-panelen
Eigen verbruik en opbrengst zonnepanelen

Beoordeling techniek in uw bestaande computerruimte

Elke bestaande computerruimte is ingericht volgens de technische standaard of beschikbare mogelijkheden van het moment van de bouw of de inrichting. Ook uw serverruimte zal zijn voorzien van energie voorziening, noodstroom, koeling en dataverbindingen. De technische ontwikkeling van apparatuur en concepten gaat razendsnel. Dat geldt in het bijzonder voor technische voorzieningen in computerruimten. Steeds meer gebruikers eisen een maximale beschikbaarheid van een serverruimte gedurende de klok rond. Daar moet een technische infrastructuur toch maar aan kunnen voldoen. Maar hoe bereikt u dat?

Classificatie serverruimten

Met name grotere computerruimten of datacenters worden gebouwd en ingericht volgens de Amerikaanse TIER-standaard. De standaard wordt uitgegeven door het kennis instituut Uptime Institute. Deze standaard beschrijft de beschikbaarheid van de technische installaties en geeft daar een indicatie van de opzet bij aan.

Beschikbaarheid serverruimte

Voor de beschikbaarheid van een serverruimte kan gekozen worden uit verschillende niveaus uit de genoemde TIER-classificatie. Elders op deze site kunt u meer informatie vinden over de concrete inhoud van de vier verschillende classificaties van de technische inrichting.

Onderhoud installaties

Een computerruimte ingericht volgens een gekozen technische classificatie zal voldoen aan de daarbij behorende beschikbaarheid. Maar, dat blijft niet automatisch zo. Technische apparatuur en infrastructuren behoeven onderhoud. Met het juiste onderhoud op, bij voorkeur vooraf, geplande tijdstippen kunt u de beschikbaarheid van uw computerruimte blijven garanderen op het niveau dat samenhangt met de classificatie van de inrichting.

Technische ontwikkeling

Techniek wordt voortdurend doorontwikkeld waardoor verbeterde versies van geïnstalleerde apparatuur op de markt komen. Bij de keuze voor vervangende apparatuur zult u telkens een afweging moeten maken tussen investering, kwaliteitsniveau, energie besparing en de gewenste beschikbaarheid. Met name op het gebied van energie besparing gaan ontwikkelingen zeer snel. UPS-systemen en koelapparatuur hebben de afgelopen tijd grote stappen gemaakt als het gaat om betrouwbaarheid en energie besparing. Daarbij komt dat, sinds begin 2015, in met name in kleine serverruimten op vervangende koelapparatuur een fiscaal voordeel te behalen valt via de EIA-regeling.

Beheer computerruimte

Juist binnen kleinere organisaties met een serverruimte in eigen beheer ontbreekt vaak het technisch inzicht met betrekking tot de staat van de apparatuur. De afdeling ICT beheert weliswaar de data verwerkende apparatuur en applicaties uitstekend, maar rekent daarbij gewoon op voldoende elektrisch vermogen en koelcapaciteit. De facilitair manager regelt de dagelijkse gang van zaken, maar voldoende technisch inhoudelijke kennis is daarbij vaak wat lastiger.

Beoordeling techniek

Als ondersteuning van een facilitair manager kan het wenselijk zijn op gezette tijden een serverruimte te beoordelen. Een beoordeling kan op verschillende niveaus worden uitgevoerd. Een technische beoordeling geeft bijvoorbeeld meer inzicht in de staat van de apparatuur en de beschikbaarheid van voldoende elektrisch vermogen of koelcapaciteit. Ook geeft een dergelijke beoordeling uitsluitsel of de juiste apparatuur is ingezet voor de juiste toepassing. Denk daarbij aan de helaas te vaak toegepaste comfort split-units voor de koeling van een kleinere computerruimte.

Beoordeling beschikbaarheid

Een beoordeling van de inrichting van uw serverruimte en de infrastructuur van uw technische installaties geeft inzicht in de classificatie van uw computerruimte en de daarbij behorende beschikbaarheid. Deze beoordeling wordt uitgevoerd tegen de achtergrond van een standaard Programma van Eisen voor computerruimten bij de aangegeven classificatie. Mogelijk is uw organisatie met de jaren groter geworden en bent u meer afhankelijk geworden van bepaalde bedrijfskritische applicaties. De destijds gekozen classificatie van uw serverruimte sluit mogelijk niet meer aan bij het huidige verwachtingspatroon.

Inventarisatie

Een inventarisatie van uw computerruimte biedt inzicht in de hoeveelheid opgestelde apparatuur en de technische conditie van uw apparatuur. Die conditie wordt getoetst aan de omschreven waarden uit de norm NEN 2767, conditiemeting van bouwdelen en installaties. Daarmee kunt u bepalen hoe en wanneer vervanging van apparatuur noodzakelijk wordt, of kunt u een afweging maken over de te verwachten storingsgevoeligheid op langere termijn.

Uw onafhankelijk adviseur elektrotechniek helpt u graag met het ontwerp, de inrichting en beoordeling van uw computerruimte.

Adviseur elektrotechniek bij Wesselektro advies in Houten. Gespecialiseerd in ontwerp, advies, beoordeling en technisch beheer van elektrische installaties in gebouwen en de volledige technische inrichting van server- of computerruimten. Hij stelt uw PvE op, schrijft uw Functioneel Bestek of verzorgt projecttoezicht.