Brandmeldinstallatie en verplicht onderhoud

In nagenoeg ieder gebouw treft u een brandmeldinstallatie aan. Deze installatie is vrijwel altijd gecombineerd met een ontruimingsalarminstallatie. In dit artikel gaat het over de combinatie van beide installaties die gemakshalve als brandmeldinstallatie wordt aangeduid. Een ontruimingsalarminstallatie is meestal uitgevoerd met alarmgevers, in de volksmond slow-whoops genoemd, en in bepaalde situaties met luidsprekers zodat een gesproken boodschap kan worden uitgezonden. Maar, zoals dat geldt voor elke technische installatie moet ook een brandmeldinstallatie worden onderhouden. De noodzaak van de aanleg van een brandmeldinstallatie is beschreven in het Besluit bouwwerken leefomgeving. Dat

Branddetectie in computerruimten is punt van aandacht

Veel bedrijven en organisaties beschikken over een computerruimte waarin de bedrijfsprocessen en databases zijn ondergebracht. In deze ruimten worden veelal hoge eisen gesteld aan de beschikbaarheid van de apparatuur en applicaties. Behalve aandacht voor een betrouwbare energie voorziening, goede dataverbindingen en toegangscontrole verdient ook branddetectie en brandbestrijding ruime aandacht. Bouwstoffen en bekabeling in gebouwen en in het bijzonder in IT-ruimten worden steeds brandveiliger. Maar, welke gevolgen heeft dat voor de branddetectie? In Nederland zijn we gewend dat voor bijna alles regelgeving is opgesteld. Veelal is dat ook zo, maar regelgeving moet

Brandmeldinstallatie; regelgeving, doormelding en intelligentie

Een brandmeldinstallatie treft u in veel gebouwen aan. Meestal onopvallende techniek en nauwelijks zichtbaar. Een brandmeldinstallatie is net als noodverlichting een essentiële en vaak verplichte beveiligingsinstallatie in uw gebouw. De installatie is niet alleen bedoeld voor het melden van een brand, maar tevens bedoeld voor de eveneens aanwezige ontruimingsalarminstallatie, de bekende sirenes. Maar hoe zit het nu met regelgeving, welke technieken zijn beschikbaar en wat is er nog meer mee mogelijk? In Nederland geeft de Omgevingswet de minimale wettelijke voorschriften weer waaraan een bouwwerk moet voldoen. De wet geldt behalve voor

Verplicht onderhoud van uw brandmeldinstallatie goed regelen

In vrijwel alle utilitaire gebouwen is een brandmeldinstallatie aangebracht. Het is een belangrijke beveiligingsinstallatie voor gebruikers en het gebouw. Zoals elke technische voorziening in een gebouw moet ook een brandmeldinstallatie met regelmaat worden onderhouden. Dat onderhoud is geregeld in de norm NEN 2654-1. Maar, is dat onderhoud verplicht, wie moet het onderhoud uitvoeren en wat houdt het onderhoud dan in? De belangrijkste wetgeving in de bouw, vorm gegeven in het Besluit bouwwerken leefomgeving, geeft de minimaal verplichte eisen weer die aan bouwwerken worden gesteld. Behalve voor nieuwbouw en bestaande bouw geldt

Brandmeldinstallatie conventioneel of adresseerbaar

In het Besluit bouwwerken leefomgeving zijn verplichtingen opgenomen waaraan een bouwwerk op het gebied van veiligheid moet voldoen. Dat betreft niet alleen bouwkundige voorzieningen, maar ook technische installaties waaronder nutsvoorzieningen, branddetectie, noodverlichting en rook- en warmte afvoer. Het Besluit bouwwerken leefomgeving geldt niet alleen voor nieuwbouw, maar ook voor bestaande bouw, zij het dat er in bepaalde gevallen moet worden gekeken naar het bouwjaar. Dat wordt “rechtens verkregen niveau” genoemd. Voor een helder beeld van alle bepalingen en benodigde certificeringen voor technische installaties is onafhankelijk elektrotechnisch advies een goede optie. In

Rookmelders in nieuwbouw woningen toepassen volgens de Omgevingswet

Woningen gebouwd na 2003 moeten zijn voorzien van rookmelders. Ook in de Omgevingswet is deze verplichting weer opgenomen. Over de juiste plaats en toepassing bestaan nog veel misverstanden. Uiteraard is het toepassen van rookmelders in uw bestaande woning zeker geen overbodige luxe. Vanaf 1 juli 2022 worden rookmelders ook in bestaande woningen verplicht. Maar, hoe doe je dat dan op de juiste manier? De Omgevingswet, de wettelijke basis waaraan gebouwen in Nederland moeten voldoen, voor dat bij nieuwbouw van ruimten met een woonfunctie rookmelders moeten worden toegepast. Het eerste misverstand is