noodverlichting controleren
Noodverlichting; onderhoud, beheer en centrale controle
PV-installatie aanleggen
PV-installatie correct en veilig aanleggen

Rookmelders vanaf 1 juli 2022 verplicht in alle woningen

Rookmelders redden levens. Een bekende kreet, maar helaas hebben rookmelders nog niet de aandacht die ze zouden moeten hebben. In de Omgevingswet, wettelijk kader voor alle bouwwerken, is een bredere toepassing van rookmelders, met name in woningen beschreven. De verplichting voor nieuwbouwhuizen bestond al vanaf 2003. In de nieuwe wetgeving staat nu dat ook in bestaande woningen ten minste op iedere verdieping een rookmelder moet zijn aangebracht.

Wettelijk kader

De Omgevingswet is het wettelijk minimum veiligheidskader voor alle bouwwerken in Nederland. Daaronder vallen dus ook alle woningen en woongebouwen. Vanaf 1 juli 2022 is een optische rookmelder verplicht in alle verblijfsruimtes én besloten ruimtes waar een vluchtroute doorheen gaat. De wetgever geeft aan dat in woningen ten minste één optische rookmelder per verdieping moet worden aangebracht. Woningeigenaren zijn zelf verantwoordelijk en verhuurders moeten huurwoningen voorzien van rookmelders.

Handhaving

De handhaving van de verplichting voor woningen is echter onduidelijk. Formeel is de gemeente verantwoordelijk voor de handhaving van het wettelijk kader vanuit de Omgevingswet. In de praktijk zal de gemeentelijke overheid, vaak aangeduid als bevoegd gezag, echter nauwelijks controleren of in woningen rookmelders zijn aangebracht. Vooralsnog zal het al dan niet aanbrengen van een rookmelder ook geen invloed hebben op schade afhandeling via verzekeraars. Maar, een rookmelder hangt er niet voor de wetgever, de gemeente of de verzekeraar. Het gaat om uw eigen veiligheid en vergroot de kans op tijdig vluchten bij rookontwikkeling of brand aanzienlijk.

Normen rookmelders

Rookmelders toegepast in woningen moeten voldoen aan de productnorm NEN-EN 14604 en worden aangebracht volgens de norm NEN 2555. Voor de eerste norm geldt dat die norm op de verpakking van de rookmelder moet zijn vermeld. Naast de eveneens verplichte CE-markering geeft deze normvermelding aan dat het gaat om een kwalitatief correct product. De norm NEN 2555 geeft voorschriften voor de toepassing en plaatsing van de rookmelders en staat niet op de verpakking.

Plaats van rookmelders

De wettelijke bepaling is één optische rookmelder op iedere verdieping van een woning. Dit is dus een minimum eis. Meer mag altijd en is vaak ook verstandig. Plaats een rookmelder in de hal (brievenbus) en op elke overloop. Daarmee is ten minste de vluchtroute bewaakt op rookontwikkeling. Maar, rookontwikkeling signaleren vóór die de vluchtweg bereikt is nog veiliger. Denk daarom na over een extra rookmelder in een ruimte waarin je leeft of slaapt. Daarin is vaak elektrische apparatuur aanwezig of wordt mobiele apparatuur opgeladen. Breng geen optische rookmelder aan in de keuken. Dat levert valse alarmen op. Ook bij een ventilatieopening, op een tochtige plek, boven een verwarming of in de badkamer werkt een optische rookmelder niet naar behoren. In de keuken is een hittemelder, ook wel thermische melder genoemd, een geschikte optie. Het is verstandig om ook een rookmelder in de buurt van de omvormer voor zonnepanelen aan te brengen.

Montage van rookmelders

Rook gaat vrijwel altijd omhoog, dus het plafond is de plek waar de rookmelder het snelst detecteert. Houd een minimale afstand aan van 50 centimeter tot muren en hoeken. Gaat het om een schuin plafond, plaats de rookmelder dan niet tegen de schuine kant. Monteer de rookmelder, afhankelijk van de helling van het plafond, aan een pendel van 25 tot 60 centimeter uit het hoogst gemeten punt van het plafond.

Levensduur en batterijen

Onder normale omstandigheden is de technische levensduur van een rookmelder ongeveer 10 jaar. Daarna is door vervuiling en veroudering de rookdetector onvoldoende betrouwbaar. Hoewel de testknop nog een alarm oplevert, is de detectie van rook beduidend minder. Er zijn in de markt exemplaren verkrijgbaar met vervangbare en niet-vervangbare batterijen. Niet vervangbare batterijen zijn van het type lithium en gaan circa 10 jaar mee. Voordelen van een niet-vervangbare batterij zijn het ontbreken van een (jaarlijks) batterij-alarm en het tijdig vervangen van de rookmelder.

Onderhoud rookmelder

Elk toestel heeft onderhoud nodig. Dat geldt ook voor rookmelders. Behalve het regelmatig vervangen van batterijen is het verstandig een rookmelder met regelmaat te testen via de testknop en stof te verwijderen met de stofzuiger. Gemiddeld is eens per maand voldoende. Voor onderhoud zijn woningeigenaren of huurders zelf verantwoordelijk.

Uw onafhankelijk adviseur elektrotechniek helpt u graag bij vragen over rookmelders in woningen of een brandmeldinstallatie in uw gebouw.

Adviseur elektrotechniek bij Wesselektro advies in Houten. Gespecialiseerd in ontwerp, advies, beoordeling en technisch beheer van elektrische installaties in gebouwen en de volledige technische inrichting van server- of computerruimten. Hij stelt uw PvE op, schrijft uw Functioneel Bestek of verzorgt projecttoezicht.