Rookmelders vanaf 1 juli 2022 verplicht in alle woningen

Rookmelders redden levens. Een bekende kreet, maar helaas hebben rookmelders nog niet de aandacht die ze zouden moeten hebben. In de Omgevingswet, wettelijk kader voor alle bouwwerken, is een bredere toepassing van rookmelders, met name in woningen beschreven. De verplichting voor nieuwbouwhuizen bestond al vanaf 2003. In de nieuwe wetgeving staat nu dat ook in bestaande woningen ten minste op iedere verdieping een rookmelder moet zijn aangebracht. De Omgevingswet is het wettelijk minimum veiligheidskader voor alle bouwwerken in Nederland. Daaronder vallen dus ook alle woningen en woongebouwen. Vanaf 1 juli 2022

Rookmelders in nieuwbouw woningen toepassen volgens de Omgevingswet

Woningen gebouwd na 2003 moeten zijn voorzien van rookmelders. Ook in de Omgevingswet is deze verplichting weer opgenomen. Over de juiste plaats en toepassing bestaan nog veel misverstanden. Uiteraard is het toepassen van rookmelders in uw bestaande woning zeker geen overbodige luxe. Vanaf 1 juli 2022 worden rookmelders ook in bestaande woningen verplicht. Maar, hoe doe je dat dan op de juiste manier? De Omgevingswet, de wettelijke basis waaraan gebouwen in Nederland moeten voldoen, voor dat bij nieuwbouw van ruimten met een woonfunctie rookmelders moeten worden toegepast. Het eerste misverstand is