NEN 4010, vereenvoudigde norm elektrotechnische installaties

De meest gebruikte norm in elektrische installaties is de norm NEN 1010. Deze vaktechnische norm omvat de veiligheidsbepalingen waaraan een elektrische installatie bij aanleg moet voldoen. In de loop der jaren is deze norm steeds complexer geworden. Daarmee is de norm niet voor iedereen meer leesbaar of begrijpelijk. Ook zijn specifieke bepalingen uit de norm NEN 1010 niet voor een doorsnee installatie van toepassing. Daarom is in januari 2019 voor doorsnee installaties een vereenvoudigde uitgave in de vorm van de NEN 4010 uitgegeven. Het Bouwbesluit heeft een wettelijk kader. In het

Veiligheid van de elektrische installatie in oudere woningen verdient aandacht

Met de aantrekkende woningmarkt stijgt ook het aantal verhuizingen. Woningen zijn de afgelopen jaren in prijs gedaald waardoor met name de oudere woningvoorraad meer beschikbaar komt voor nieuwe bewoners. Maar hoe is het met de veiligheid van de technische installatie in die oudere woningen gesteld? Voldoet de elektrische installatie aan de huidige maatschappelijke verwachtingen? En diezelfde vraag geldt natuurlijk ook voor de overige installaties zoals voor gas, water en ventilatie. Alle woningen gebouwd vanaf de jaren 70 moeten voldoen aan de voorschriften weergegeven in de norm NEN 1010. Dat is de