rackkoeling computerruimte
Beoordeling techniek in uw bestaande computerruimte
NEN_1010:2015
NEN 1010:2015 elektrische installaties is gepubliceerd

Eigen verbruik en opbrengst zonnepanelen

Steeds meer woningeigenaren en organisaties brengen zonnepanelen aan op het dak van de woning dan wel het bedrijf. Opwekken van duurzame energie neemt zo een enorme vlucht. Dat is goed voor het milieu en vaak ook voor uw portemonnee. Het decentraal opwekken van schone energie draagt ook bij aan het verminderen van de uitstoot van CO2 als gevolg van het terugbrengen van de hoeveelheid energie opgewekt door traditionele energie centrales. Maar, waarop moet u letten bij de aanschaf van zonnepanelen?

Opbouw installatie

Voor uw woonhuis of voor een klein bedrijf omvat een lokale installatie voor zonnepanelen over het algemeen een beperkt aantal zonnepanelen, één of meer omvormers en de aansluiting op uw elektrische installatie. Zonnepanelen wekken onder invloed van zonlicht een gelijkspanning op die via de omvormer wordt omgezet in de benodigde wisselspanning voor de aan te sluiten apparatuur.

Aansluiting op het lichtnet

In een elektrische installatie destijds aangelegd onder de editie van de norm NEN 1010:2007/2008 mag een systeem van niet meer dan circa 500 Watt nog via de omvormer met een standaard randaarde stekker op een wandcontactdoos worden aangesloten. Daarmee profiteert uw aangesloten apparatuur in huis direct van de opgewekte energie. Een systeem met een vermogen groter dan 600 Watt moest worden aangesloten via een afzonderlijke eindgroep, al dan niet voorzien van een aardlekschakelaar. Het is belangrijk de bedrading tussen de zonnepanelen en de omvormer met een voldoende hoge doorsnede uit te voeren en tegen mechanische beschadiging te beschermen. Aanleg in een buisleiding voldoet daaraan. Bovendien is het verstandig de omvormer zo dicht mogelijk bij de verbruiker te plaatsen. Bij kleine systemen dus direct onder het dak, maar bij grotere systemen dichter bij de groepenkast.

Energiemeter

Voor een zonnepaneelsysteem moet ook de energiemeter geschikt zijn. Die moet immers bij een systeem dat meer vermogen levert dan het eigen gebruik geschikt zijn voor het terug leveren van energie. De “oude” draaischijfmeters zijn prima geschikt. De veel toegepaste digitale energiemeters zijn standaard niet geschikt voor het terug leveren van energie, tenzij bij u reeds een zogenoemde “slimme meter” is aangebracht. Uw leverancier van zonnepanelen zal u vaak adviseren contact op te nemen met uw netbeheerder ten einde een vervangende meter te laten installeren. Overigens is terug leveren van energie alleen interessant zolang u gebruik kunt maken van salderen.

Salderen

Er zijn op internet veel voorbeelden te vinden van salderen, ofwel verrekenen, in de praktijk. Kort gezegd komt het er op neer dat uw energieleverancier de energie die u terug levert aan het net verrekend met de energie die u afneemt. Dat gaat prima met een oude draaischijfmeter. Die draait immers gewoon terug zodat u slechts betaalt wat de meterstand feitelijk aangeeft. Maar, bij de digitale meters is dat anders. U rekent af wat u afneemt van uw energieleverancier. Die afname is ook meteen de grens die u mag gebruiken voor het salderen. Dat wil zeggen dat wanneer u meer energie opwekt dan dat u afneemt mag u toch niet meer energie verrekenen dan afgenomen bij uw energieleverancier. Eventuele terug te leveren energie boven de salderingsgrens wordt niet of slechts tegen een minimaal bedrag per kWh vergoed. Zorg er dus voor dat uw systeem niet meer energie terug levert dan de hoeveelheid energie die u afneemt van uw energieleverancier.

Eigen verbruik

Overal op internet leest u over het gemiddelde eigen verbruik, uiteenlopend van 3500 tot 4500 kWh per huishouden. Vaak wordt die waarde gebruikt voor het bepalen van de benodigde opbrengst voor de aan te schaffen zonnepanelen. Maar, die gemiddelde waarde is de afname over 24 uur per dag, terwijl uw panelen alleen energie leveren als er daglicht is.
Een alternatieve benadering kan zijn te bepalen wat uw eigen verbruik is in de periode waarin daglicht aanwezig is. Gebruikt u uw vaatwas- en wasmachine, via de uitgestelde programmering, alleen ’s nachts, dan leveren die machines dus geen bijdrage aan uw eigen verbruik ten aanzien van de levering van zonnestroom. Een aantal dagen uw huidige energie meter volgen tijdens de daglicht periode levert inzicht op in uw gemiddelde eigen verbruik met betrekking tot elektriciteit in de periode dat zonnepanelen energie leveren. Op die aldus bepaalde gemiddelde waarde kunt u het minimale systeem vermogen voor de benodigde opbrengst van uw zonnepanelen bepalen. U wekt dan niet meer op dan uw feitelijk eigen verbruik in de periode dat zonnepanelen ook echt energie leveren. Natuurlijk kunt u dan ook minder salderen, maar op die manier kunt u kiezen voor een kleiner systeem tegen lagere kosten en toch duurzame energie opwekken.

Uw onafhankelijk adviseur elektrotechniek helpt u graag met de keuze van zonnepanelen en kan u wegwijs maken in het “woud” van voorschriften om een veilige aansluiting te realiseren. Veel veilige en duurzame zonnestroom toegewenst!

Adviseur elektrotechniek bij Wesselektro advies in Houten. Gespecialiseerd in ontwerp, advies, beoordeling en technisch beheer van elektrische installaties in gebouwen en de volledige technische inrichting van server- of computerruimten. Hij stelt uw PvE op, schrijft uw Functioneel Bestek of verzorgt projecttoezicht.