NEN 2767; het onderhoud aan gebouwen universeel beoordelen

Power Quality; de invloed van de kwaliteit van elektrische energie op uw installatie en apparatuur

De beschikbaarheid van een computerruimte volgens de Amerikaanse TIER-standaard

De beschikbaarheid van een computerruimte wordt vaak gerelateerd aan de Amerikaanse TIER-standaard, uitgegeven door het Amerikaanse kennis instituut “Uptime Institute”. Deze standaard geeft een indicatie aan van de beschikbaarheid van een computerruimte in een percentage van de beschikbare uren per jaar (8.760 uur).

TIER-standaard

Een computerruimte kan volgens de huidige TIER-standaard worden ingericht in 4 klassen, TIER-I, TIER-II, TIER-III of TIER-IV. Elke klasse heeft een beschreven indicatie van de beschikbaarheid van uw serverruimte. Bij uw keuze van de classificatie voor uw computerruimte geeft u dus aan welke eisen u formuleert voor de beschikbaarheid van uw computerruimte met betrekking tot de elektrische en koelinstallatie. Een hogere classificatie geeft een hogere beschikbaarheid van uw computerruimte door een betere redundantie, dat wil zeggen dat steeds meer installatie delen dubbel zijn uitgevoerd. Uw keuze voor een bepaalde klasse heeft dus een grote invloed op de ontwerpspecificaties en daarmee de kosten van de computerruimte en dient u daarom zorgvuldig te bepalen. Maar let op: Een Amerikaanse standaard is nog geen Nederlandse norm!

Classificatie TIER-I

De elektrische voeding voor data verwerkende apparatuur en de koeling is evenals de apparatuur voor energievoorziening, UPS-voorziening en de koeling niet redundant uitgevoerd waardoor schakelen, onderhoud en/of service, uitgevoerd bij van te voren geplande werkzaamheden, alleen kan worden uitgevoerd bij onderbreking van de voeding of koeling van de IT-apparatuur.
De elektrische installatie t.b.v. de computerruimte is voorzien van een noodstroomaggregaat (NSA) geschikt voor niet-continubedrijf met voldoende brandstof voor een bedrijfstijd van ten minste 12 uur.
Een computerruimte gebouwd volgens deze klasse heeft een beschikbaarheid die neerkomt op een percentage van 99,67%. Hiermee wordt bedoeld dat er een verminderde beschikbaarheid is t.b.v. gepland onderhoud en eventuele storingen van maximaal 28 uur per jaar.

Classificatie TIER-II

De elektrische voeding voor data verwerkende apparatuur en de koeling is ook in deze klasse niet redundant uitgevoerd. De energievoorziening, UPS-voorziening en de koelapparatuur is wel redundant (N+1) uitgevoerd waarbij schakelen, onderhoud en/of service aan deze apparatuur, uitgevoerd bij van te voren geplande werkzaamheden, zonder enige onderbreking van de voeding en/of koeling van de IT-apparatuur mogelijk is.
De elektrische installatie t.b.v. de computerruimte is voorzien van een noodstroomaggregaat geschikt voor niet-continubedrijf met voldoende brandstof voor een bedrijfstijd van ten minste 12 uur.
Een computerruimte gebouwd volgens deze klasse heeft een beschikbaarheid die neerkomt op een percentage van 99,75%. Hiermee wordt bedoeld dat er een verminderde beschikbaarheid is t.b.v. gepland onderhoud en eventuele storingen van maximaal 22 uur per jaar.

Classificatie TIER-III

De elektrische voeding voor data verwerkende apparatuur en de koeling is in deze klasse wel redundant uitgevoerd, in een zogenoemd A-pad en B-pad. Slechts één voedingspad is actief. Aan elk van de voedingspaden kan geschakeld worden of onderhoud en/of service uitgevoerd worden bij van te voren geplande werkzaamheden zonder enige onderbreking van de voeding van de IT-apparatuur of koeling. In het A-pad is behalve een short-break voorziening (NSA) ook een no-break voorziening (UPS-systeem) opgenomen. Het B-pad is alleen short-break uitgevoerd, dat wil zeggen voorzien van een noodstroomaggregaat.
De energievoorziening, UPS-voorziening en de koelapparatuur is redundant (N+1) uitgevoerd waarbij schakelen, onderhoud en/of service aan deze apparatuur, uitgevoerd bij van te voren geplande werkzaamheden, zonder enige onderbreking van de voeding en/of koeling van de IT-apparatuur mogelijk is.
De elektrische installatie t.b.v. de computerruimte is voorzien van een noodstroomvoorziening (NSA) per voedingspad, geschikt voor vol-continubedrijf met voldoende brandstof voor een bedrijfstijd van ten minste 12 uur per NSA. Een gezamenlijke brandstoftank is toegestaan.
Een computerruimte gebouwd volgens deze klasse heeft een beschikbaarheid die neerkomt op een percentage van 99,98%. Hiermee wordt bedoeld dat er een verminderde beschikbaarheid is t.b.v. gepland onderhoud en eventuele storingen van maximaal 96 minuten per jaar.

Classificatie TIER-IV

De classificatie TIER-IV is bij een alleen op het openbare net aangesloten energievoorziening in Nederland niet mogelijk. Deze classificatie definieert namelijk dat er per voedingspad een onafhankelijke voeding beschikbaar moet zijn. Dat betekent dat beide voedingspaden moeten zijn aangesloten op een eigen en onafhankelijke energievoorziening.
Daarom wordt in Nederland de hoogst haalbare classificatie voor net-aangesloten installaties vaak TIER-III+ genoemd omdat de beide toegepaste 10kV-transformatoren op hetzelfde 10kV-voedingsnet zijn aangesloten. TIER-IV is wel mogelijk zodra één van beide voedingspaden wordt gevoed vanuit een onafhankelijke voedingsbron. Dat zou een gasturbine of soortgelijke energiebron kunnen zijn.
De voedingspaden, noodstroomvoorzieningen en koelapparatuur zijn redundant uitgevoerd (A- en B-voeding). Aan elk van de voedingspaden kan geschakeld worden, onderhoud en/of service uitgevoerd worden bij van te voren geplande werkzaamheden zonder enige onderbreking van de voeding en/of koeling van IT-apparatuur. In de voedingspaden A en B zijn no-break systemen (UPS-systemen) opgenomen.
De energievoorziening, UPS-voorziening en de koelapparatuur is redundant, ten minste 2N, uitgevoerd waarbij schakelen, onderhoud en/of service aan deze apparatuur, uitgevoerd bij van te voren geplande werkzaamheden, zonder enige onderbreking van de voeding en/of koeling van IT-apparatuur mogelijk is.
De elektrische installatie t.b.v. de computerruimte is voorzien van een noodstroomvoorziening (NSA) per voedingspad, geschikt voor vol-continubedrijf met voldoende brandstof voor een bedrijfstijd van ten minste 12 uur per NSA. Elk NSA heeft een eigen brandstoftank.
Een computerruimte gebouwd volgens deze klasse heeft een beschikbaarheid die neerkomt op een percentage van 99,99%. Hiermee wordt bedoeld dat er een verminderde beschikbaarheid is t.b.v. gepland onderhoud en eventuele storingen van maximaal 48 minuten per jaar.

Op de hierboven beschreven klasse indeling zijn ook diverse varianten mogelijk. Uw onafhankelijk elektrotechnisch adviseur kan u adviseren over het toepassen van de te kiezen configuratie voor uw computerruimte of datacenter afhankelijk van uw eisen ten aanzien van de beschikbaarheid.

Adviseur elektrotechniek bij Wesselektro advies in Houten. Gespecialiseerd in ontwerp, advies, beoordeling en technisch beheer van elektrische installaties in gebouwen en de volledige technische inrichting van server- of computerruimten. Hij stelt uw PvE op, schrijft uw Functioneel Bestek of verzorgt projecttoezicht.