erkenning-certificaat
Erkend of gecertificeerd installatie bedrijf kiezen
meterkast
Meterkast, het begin van elke technische installatie

Welke omvormer past in uw PV-installatie

De omvormer is een belangrijk onderdeel in elke PV-installatie dat flinke invloed heeft op de prestaties en ook nog ergens moet hangen. In uw aanbieding kunt u vele benamingen tegenkomen zoals string- of strengomvormer, micro omvormer, optimizer of MPP-tracker. Wat moet u met al die verschillende termen? En waarom moet u kiezen voor een bepaalde toepassing? Een beetje duidelijkheid op dit gebied kan geen kwaad.

Principe PV-installatie

Het principe van een PV-installatie is niet moeilijk. PV-panelen zetten zonlicht om in gelijkspanning (DC). Die gelijkspanning wordt in een omvormer omgezet in de voor ons gebruikelijke wisselspanning (AC). Die wisselspanning gebruikt u voor uw apparatuur in huis en zodra uw PV-installatie meer oplevert dan door u wordt gebruikt zal het systeem de overproductie terug leveren aan het reguliere net.

Belang van de omvormer

Vergelijk een omvormer maar met de motor in uw auto of elektrische fiets. De omvormer, of zo u wilt de motor, zet de opgewekte energie om in een actie. Maar, van belang is of dat omzetten met een voldoende groot rendement gebeurt. U let bij de aankoop van een auto, elektrische fiets of apparatuur ongetwijfeld ook op het energieverbruik. Hoe lager hoe beter, of anders gezegd, hoe beter het rendement hoe beter het product. Dat geldt ook voor een omvormer. Het is dus zaak een omvormer te kiezen die een zo hoog mogelijk rendement biedt bij de omstandigheden die gelden voor uw PV-installatie.

Omstandigheden PV-installatie

Het rendement van uw PV-installatie is mede afhankelijk van de omstandigheden waarin uw systeem is aangebracht. Die omstandigheden bestaan in hoofdzaak uit de manier waarop uw PV-panelen het zonlicht opvangen. Bepalend daarin zijn de richting en hellingshoek van de panelen, de mate van schaduw op enkele of meerdere panelen en de bereikbaarheid van de panelen. Elk van die omstandigheden dragen bij aan een keuze voor een bepaald type omvormer of opbouw van uw PV-installatie.

Aansluiten PV-panelen

PV-panelen worden in serie (van de één naar de ander) aangesloten. Maar, er is een maximum aantal panelen dat in zo’n streng mag worden aangesloten. Dat maximum aantal wordt bepaald door de aan te sluiten omvormer, ofwel de toegestane systeem spanning. Bij meer panelen dan toegestaan per streng moeten dus meer strengen worden aangebracht. Ook presteert een gehele streng met PV-panelen, zonder aanvullende maatregelen, zo goed als het slechts presterende PV-paneel in die streng. Het samenstellen van strengen met PV-panelen moet dus met zorg gebeuren.

String- of streng-omvormer

De meest aangeboden oplossing is de string- of strengomvormer. Een verschillende naam voor hetzelfde product. Stringomvormer is de Engelse benaming; strengomvormer in het Nederlands. Zoals de naam al doet vermoeden worden op een strengomvormer één of meer strengen met PV-panelen aangesloten. Elke streng presteert daarbij volgens het minst presterende paneel in die streng. Combineer in een streng dus alleen PV-panelen die een gelijke opbrengst zullen genereren. Vanwege de centrale opstelling in een PV-installatie is een strengomvormer goed bereikbaar voor onderhoud. Bedenk dat de meeste strengomvormers een levensduur hebben van 10-12 jaar.

Micro-omvormer

Een micro-omvormer wordt, afhankelijk van het fabricaat, aangebracht per 1 of 2 PV-panelen. Daarmee wordt de gelijkspanning uit elk PV-paneel dus meteen omgezet naar wisselspanning. Die wisselspanningszijde wordt via uw groepenkast aangesloten op het reguliere net. Bij een verwachte verschillende opbrengst van PV-panelen, als gevolg van verschillende omstandigheden, is de toepassing van een micro-omvormer een betere keuze. De micro-omvormer wordt direct achter het PV-paneel aangebracht en is daarom op een schuin dak minder goed bereikbaar. Micro-omvormers maken een PV-installatie wel iets duurder, maar daar staat een betere opbrengst en een langere levensduur van 15-20 jaar tegenover.

Optimizer

Een optimizer is zoals de naam doet vermoeden een apparaat dat de prestaties van een PV-paneel kan verbeteren. Een optimizer levert niet direct wisselspanning, maar zoekt naar het optimale werkpunt van een PV-paneel waarop hij is aangesloten. Het is hiermee dus een tussenweg tussen een strengomvormer en een micro-omvormer. Een optimizer wordt aangebracht direct achter een PV-paneel en kan zo de prestaties van een streng verbeteren bij PV-panelen in die streng die naar verwachting minder zullen presteren in bepaalde omstandigheden.

MPP-tracker

Een MPP-tracker is geen omvormer, maar een techniek in een omvormer waarmee de prestaties van een streng kunnen worden verbeterd. Veel strengomvormers zijn voorzien van deze techniek zodat aangesloten strengen beter presteren. Een MPP-tracker doet in principe hetzelfde als een optimizer, zij het dat een MPP-tracker zoekt naar het meest optimale werkpunt van de gehele streng. Hieruit wordt duidelijk dat ook een micro-omvormer in principe acteert als een MPP-tracker.

Uw onafhankelijk adviseur elektrotechniek helpt u graag met de samenstelling van uw PV-installatie. Welk type omvormer is het meest geschikt, welke omstandigheden bepalen die keuze en hoe kan de opbrengst van uw PV-installatie zo hoog mogelijk uitpakken.

Adviseur elektrotechniek bij Wesselektro advies in Houten. Gespecialiseerd in ontwerp, advies, beoordeling en technisch beheer van elektrische installaties in gebouwen en de volledige technische inrichting van server- of computerruimten. Hij stelt uw PvE op, schrijft uw Functioneel Bestek of verzorgt projecttoezicht.