NTA 8220 brand
NTA 8220, beoordelen brandrisico elektrisch materieel en omgeving
omvormer PV-installatie
Welke omvormer past in uw PV-installatie

Erkend of gecertificeerd installatie bedrijf kiezen

Nieuwbouw, verbouw of renovatie leidt al snel tot het aanleggen of wijzigen van technische installaties. U kunt er voor kiezen dat zelf te doen of om dat werk uit te besteden aan een installatie bedrijf. Even googelen levert een hele rij installatie bedrijven op, al dan niet lid van een branche organisatie, erkend of gecertificeerd. Moet een installatie bedrijf een erkenning of certificering hebben? Vaak zijn recensies of reviews te lezen, maar waaruit blijkt nu de echte vakbekwaamheid of kwaliteit van die bedrijven.

Normen en voorschriften

Technische installaties moeten voldoen aan bepaalde normen en voorschriften. Dat is bepaald in het Bouwbesluit, dat verwijst naar ten minste de verplichte veiligheidsnormen. Aan die normen moet in wettelijke zin worden voldaan. Daarnaast bestaan technische normen die de samenstelling, kwaliteit of veiligheid nader beschrijven. Die normen zijn niet verplicht, maar kunnen onderdeel zijn van een privaatrechtelijke overeenkomst met het doel nadere eisen te stellen aan kwaliteit en veiligheid.

Is erkenning verplicht

Veel installatie bedrijven zijn in het bezit van een erkenning of certificering. Dat is op het moment van schrijven van dit artikel niet verplicht, maar onderscheidt die bedrijven wel van bedrijven zonder erkenning of certificering. Ook bent u als opdrachtgever niet verplicht te kiezen voor een bedrijf met een erkenning of certificering. Maar, als u kiest voor een erkend of gecertificeerd bedrijf wilt u ook weten welke erkenning of certificering dan voor u van belang is.

Erkenning of certificering

Er is een verschil tussen erkenning en certificering. Erkende bedrijven staan onder toezicht van een branche gerichte organisatie die de betreffende erkenning verzorgt. Die partij heeft regels opgesteld waaraan een volgens die regeling erkend bedrijf moet voldoen. Dat gaat meestal over vakmanschap, opleiding en ervaring en beschikbare apparatuur voor het verrichten van relevante metingen.
Gecertificeerde bedrijven zijn gecertificeerd door een certificerende instantie die onder toezicht staat van de zogenoemde Raad van Accreditatie. De RVA is de door de Nederlandse overheid aangewezen nationale accreditatie-instantie. U als opdrachtgever mag er van uitgaan dat bij gecertificeerde bedrijven een product geleverd wordt dat voldoet aan alle wettelijke eisen. Voor geleverde diensten geldt dat die diensten zullen voldoen aan de wettelijke eisen en de eisen gesteld aan vakbekwaamheid.

Elektrische installatie

Voor de aanleg en het beheer van elektrotechnische installaties bestaan verschillende erkenningen of certificeringen. Veel installatie bedrijven zijn lid van een branche organisatie. Dat is vaak herkenbaar aan een logo van die organisatie. Maar een lidmaatschap betekent nog niet dat het bedrijf erkend of gecertificeerd is. Er zijn voor de vakbekwaamheid in elektrotechnische installaties drie regelingen, de SEI, de REI of een BRL6000-certificering. BRL staat voor BeoordelingsRichtLijn en is gekoppeld aan eisen gesteld aan een specifiek vakgebied of deel daarvan.

SEI-erkenning

Een erkenning volgens de SEI-regeling was voorheen een erkenningsregeling die door de branche organisatie UNETO-VNI werd verzorgd. Naast het lidmaatschap was dus aanvullend een erkenning mogelijk. Die regeling is overgedragen aan het KvINL die de regeling nu beheert en erkenningen verstrekt. De regeling heet nu Erkenningsregeling voor Installateurs, kortweg EVI. De betekenis van de erkenning is op de website van het KvINL na te lezen. Of een bedrijf erkend is kunt u zien op de website van het bedrijf of in het openbaar toegankelijke register van SEI.

REI-erkenning

Naast de branche organisatie UNETO-VNI bestaat STERKIN, die een onafhankelijk keurmerk hanteert bestaande uit een erkenningsregeling die de aanleg van veilige installaties bevordert. STERKIN is geheel onafhankelijk en is beoordeeld door de Raad van Accreditatie. De betekenis van de erkenning is op de website van STERKIN na te lezen. Of een bedrijf erkend is kunt u zien op de website van het bedrijf of in het openbaar toegankelijke register van REI.

BRL6000-certificering

Behalve een erkenning bestaat ook een certificering. Voor elektrotechnische installaties zijn verschillende certificaten mogelijk. De BRL6000 bestaat uit een algemeen deel in combinatie met specifieke delen voor afzonderlijke deelgebieden. De vermelding “certificaat volgens BRL6000” zegt dus nog niets over het specifieke vakgebied waarop een certificaat is verleend. Een BRL-certificering wordt verzorgd door meerdere certificerende organisaties. Op de website van het KvINL is een overzicht opgenomen van de organisaties die certificeringen verzorgen. De betekenis van de certificering is op de website van een certificerende instelling na te lezen. Of een bedrijf gecertificeerd is kunt u zien op de website van het bedrijf of in het openbaar toegankelijke register van de certificerende instelling met betrekking tot de BRL6000.

Uw onafhankelijk adviseur elektrotechniek helpt u graag met advies over een benodigde erkenning of certificering van een installatie bedrijf voor het realiseren of inspecteren van een elektrische installatie.

Adviseur elektrotechniek bij Wesselektro advies in Houten. Gespecialiseerd in ontwerp, advies en technisch beheer van elektrische installaties in gebouwen en de volledige technische inrichting van computerruimten. Hij stelt uw PvE op, schrijft uw Functioneel Bestek, voert projectmanagement of beoordeelt uw installatie.