NTA 8220 brand
NTA 8220, beoordelen brandrisico elektrisch materieel en omgeving
omvormer PV-installatie
Welke omvormer past in uw PV-installatie

Erkend of gecertificeerd installatie bedrijf kiezen

Nieuwbouw, verbouw of renovatie leidt al snel tot het aanleggen of wijzigen van technische installaties. U kunt er voor kiezen dat zelf te doen of om dat werk uit te besteden aan een installatie bedrijf. Even googelen levert een hele rij installatie bedrijven op, al dan niet lid van een branche organisatie, erkend of gecertificeerd. Moet een installatie bedrijf een erkenning of certificering hebben? Vaak zijn recensies of reviews te lezen, maar waaruit blijkt nu de echte vakbekwaamheid of kwaliteit van die bedrijven.

Normen en voorschriften

Technische installaties moeten voldoen aan bepaalde normen en voorschriften. Dat is bepaald in de Omgevingswet, die verwijst naar de ten minste aan te houden veiligheidsnormen. Aan het in die normen aangegeven veiligheidsniveau moet in wettelijke zin worden voldaan. Daarnaast bestaan technische normen die de samenstelling, kwaliteit of veiligheid nader beschrijven. Die normen zijn niet verplicht, maar kunnen onderdeel zijn van een privaatrechtelijke overeenkomst met het doel nadere eisen te stellen aan kwaliteit en veiligheid.

Is erkenning verplicht

Veel installatie bedrijven zijn in het bezit van een erkenning of certificering. Dat is op het moment van schrijven van dit artikel voor de aanleg van elektrische installaties niet verplicht, maar onderscheidt die bedrijven wel van bedrijven zonder erkenning of certificering. Ook bent u als opdrachtgever niet verplicht te kiezen voor een bedrijf met een erkenning of certificering. Maar, als u kiest voor een erkend of gecertificeerd bedrijf wilt u wel weten welke erkenning of certificering dan voor u van belang is.

Erkenning of certificering

Er is een verschil tussen erkenning en certificering. Erkende bedrijven staan onder toezicht van een branche gerichte organisatie die de betreffende erkenning verzorgt. Die toezicht houdende partij heeft regels opgesteld waaraan een volgens die regeling erkend bedrijf moet voldoen. Dat gaat meestal over vakmanschap, opleiding, ervaring en beschikbare apparatuur voor het verrichten van relevante metingen.
Gecertificeerde bedrijven zijn gecertificeerd door een certificerende instantie die onder toezicht staat van de zogenoemde Raad voor Accreditatie. De RvA is de door de Nederlandse overheid aangewezen nationale accreditatie-instantie. U als opdrachtgever mag er van uitgaan dat bij gecertificeerde bedrijven een product of dienst geleverd wordt dat voldoet aan alle wettelijke eisen. Voor geleverde diensten geldt dat die diensten zullen voldoen aan de wettelijke eisen en de gestelde eisen aan vakbekwaamheid.

Elektrische installatie

Voor de aanleg en het beheer van elektrotechnische installaties bestaan verschillende erkenningen of certificeringen. Veel installatie bedrijven zijn lid van een branche organisatie. Dat is vaak herkenbaar aan een logo van die organisatie. Maar, een lidmaatschap betekent nog niet dat het bedrijf erkend of gecertificeerd is. Voor de vakbekwaamheid in elektrotechnische installaties bestonden voorheen drie regelingen, SEI, REI en BRL6000.

SEI-erkenning

Een erkenning volgens de SEI-regeling was voorheen een erkenningsregeling die door de branche organisatie UNETO-VNI, sinds 2019 Techniek Nederland, werd verzorgd. Naast het lidmaatschap was dus aanvullend een erkenning mogelijk. Die regeling werd overgedragen aan het KvINL die de regeling beheerde en erkenningen verstrekte. De regeling heet sinds 2020 Erkenningsregeling voor Installateurs, kortweg EVI. Inmiddels is de regeling weer overgedragen aan InstallQ. De betekenis van de erkenning is op de website van InstallQ na te lezen. Of een bedrijf erkend is kunt u vinden op de site Erkende installateur (InstallQ) of op de website van het betreffende bedrijf.

REI-erkenning

Naast de voormalige branche organisatie UNETO-VNI, sinds 2019 Techniek Nederland, bestaat STERKIN, die een onafhankelijk keurmerk hanteert bestaande uit een erkenningsregeling die de aanleg van veilige installaties bevordert. STERKIN is geheel onafhankelijk en is beoordeeld door de Raad voor Accreditatie. Vanaf 2019 zullen de erkenningsregelingen REI en SEI worden samengevoegd en worden beheerd door InstallQ.

BRL6000-certificering

BRL staat voor BeoordelingsRichtLijn en is gekoppeld aan eisen gesteld aan een specifiek vakgebied of deel daarvan. Een certificering gaat een stap verder dan een erkenning. Voor elektrotechnische installaties zijn verschillende deelcertificaten beschikbaar. De BRL6000 bestaat uit een algemeen deel in combinatie met specifieke delen voor de verschillende deelgebieden. Een vermelding “BRL6000 gecertificeerd” zegt dus nog niets over het specifieke vakgebied waarop een certificaat is verleend. Een BRL-certificering wordt verzorgd door meerdere certificerende organisaties. Op de website van InstallQ is een overzicht opgenomen van de organisaties die certificeren verzorgen. De betekenis van de certificering is op de website van de betreffende certificerende instelling na te lezen. Of een bedrijf gecertificeerd is kunt u zien op de site Erkende installateur (InstallQ) of op de website van het betreffende bedrijf.

Uw onafhankelijk adviseur elektrotechniek adviseert u graag over erkenning of certificering van een installatie bedrijf voor het realiseren of inspecteren van een elektrische installatie.

Adviseur elektrotechniek bij Wesselektro advies in Houten. Gespecialiseerd in ontwerp, advies, beoordeling en technisch beheer van elektrische installaties in gebouwen en de volledige technische inrichting van server- of computerruimten. Hij stelt uw PvE op, schrijft uw Functioneel Bestek of verzorgt projecttoezicht.