aardlekbeveiliging
Aardlekbeveiliging zonder aardlekschakelaars
erkenning-certificaat
Erkend of gecertificeerd installatie bedrijf kiezen

NTA 8220, beoordelen brandrisico elektrisch materieel en omgeving

De elektrische installatie is een bepalend onderdeel van ieder gebouw. Geen andere gebouw gebonden installatie komt zo vaak in het nieuws als het gaat om de oorzaak van brand. Behalve een ernstig gevaar voor mens en dier leidt brand meestal ook tot forse economische schade. Verzekeraars dringen in de voorwaarden dan ook vaak aan op een periodieke inspectie van de elektrische installatie. De NTA 8220 moet een bijdrage gaan leveren aan het beperken van het risico op brand.

NTA 8220

Een NTA is geen norm, maar staat voor een Nederlands Technische Afspraak en wordt uitgeven door het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN). Net als een norm is een NTA niet verplicht om toe te passen, tenzij het document is aangewezen via wetgeving. Het document kan net als een norm wel onderdeel zijn van een privaatrechtelijke overeenkomst zoals bijvoorbeeld een onderhoudsbestek of verzekeringsvoorwaarden. De NTA 8220, gepubliceerd in december 2017, is een aanvulling op het bestaande keuringsregime van elektrische installaties en behandelt specifiek het risico op brand in, nabij en als gevolg van elektrische installaties.

Inspectie elektrische installatie

Bij eerste oplevering van een nieuwe elektrische installatie of een aanzienlijke wijziging daarvan zou een inspectie plaats moeten vinden op basis van NEN 1010. Is een elektrische installatie in de utiliteit eenmaal in gebruik, dan dient deze met regelmaat te worden geïnspecteerd. Voor deze installaties geldt meestal dat er sprake is van gebruik in een werkgever- en werknemersrelatie. Een periodieke inspectie is dan een middel om aan de verplichtingen uit de ARBO-wet te voldoen. Zo’n inspectie wordt over het algemeen uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen in de norm NEN 3140. Een inspectie volgens de NTA 8220 vervangt een inspectie volgens NEN 3140 niet, maar zou hierop een aanvulling kunnen zijn.

Brandrisico

De beide eerder genoemde normen NEN 1010 en NEN 3140 beschrijven elk een inspectie op een specifiek gebied. De inspecties zijn met name gericht op de opbouw, kwaliteit en veiligheid van de elektrische installatie zelf respectievelijk het veilig werken aan, met of nabij die installatie. Deze inspecties zijn echter niet specifiek gericht op het ontstaan van brand. Bovendien valt op de installatie aangesloten apparatuur buiten de inspecties. Door een gezamenlijke inspanning van de installatiebranche, inspectie bedrijven en verzekeraars is een nieuwe beoordelingsmethodiek ontwikkeld, specifiek gericht op het brandrisico van op de elektrische installatie aangesloten componenten.

Beoordelingsmethodiek

Een brand hoeft niet altijd te zijn veroorzaakt door een defect in de elektrische installatie zelf. De NTA 8220 richt zich daarom met name op het brandrisico veroorzaakt door op de elektrische installatie aangesloten toestellen of apparatuur. Ook mogelijk brandbaar materiaal in de directe nabijheid van een elektrische installatie of daarop aangesloten apparatuur vormt een reëel gevaar. Denk daarbij bijvoorbeeld aan opwarming van de omgeving door overbelaste kabels, straalkachels of warmte straling door lichtbronnen.

Inspectiegebied

De inspectie overeenkomstig de NTA 8220 bestaat uit een visuele controle, meting en beproeving. De visuele controle omvat niet alleen het elektrisch materieel waaruit een installatie is opgebouwd. Ook apparatuur die is aangesloten op het moment van de inspectie wordt betrokken in de beoordeling. Gecontroleerd wordt op brandbare materialen in de directe omgeving van al het elektrisch materieel. Ook wordt gekeken naar de aansluiting van het materieel. Is het gebruikte materieel aangesloten volgens de normen en voorschriften die daarop van toepassing zijn en wordt het materieel toegepast of gebruikt volgens de voorschriften van de fabrikant.

Uitvoering inspecties

Inspectie van een elektrische installatie volgens NEN 1010, NEN 3140 of de NTA 8220 leidt tot een betrouwbare rapportage als die inspectie wordt uitgevoerd door een gecertificeerde inspecteur. In Nederland verzorgt SCIOS een certificeringsregeling voor elektrotechnische inspecties. De SCIOS-certificatie staat onder toezicht van de Nederlandse Raad voor Accreditatie. Dat geeft een opdrachtgever van een inspectie de zekerheid, dat een inspecteur ook werkelijk het vak verstaat en daarbij de juiste normen en voorschriften hanteert.

Verzekering

Uw verzekeraar kan in de voorwaarden verwijzen naar een periodieke inspectie van uw elektrische installatie. Wordt in die voorwaarden niet expliciet naar een bepaalde norm of methode verwezen, informeer dan bij uw maatschappij naar de door uw verzekeraar gehanteerde inspectie norm. Een in uw opdracht uitgevoerde inspectie volgens de norm overeenkomstig de voorwaarden is immers van belang bij een eventuele schadeclaim. Daarin kan de NTA 8220 een belangrijke rol spelen.

Uw onafhankelijk adviseur elektrotechniek helpt u graag bij het bepalen van de juiste inspecties en de frequentie waarin die moeten worden uitgevoerd.

Adviseur elektrotechniek bij Wesselektro advies in Houten. Gespecialiseerd in ontwerp, advies, beoordeling en technisch beheer van elektrische installaties in gebouwen en de volledige technische inrichting van server- of computerruimten. Hij stelt uw PvE op, schrijft uw Functioneel Bestek of verzorgt projecttoezicht.