aardlekschakelaar
Aardlekschakelaar in uw elektrische installatie altijd verplicht of niet
Aansluiten zonne-panelen
Zonnepanelen op de juiste manier aansluiten

Wat betekent MID bij een kWh-meter

De slimme meter is een hot topic. Iedereen die energie afneemt van een energieleverancier krijgt de slimme meter in huis. Er is overigens weinig slim aan de meter zelf, maar u kunt de meter wel slim gebruiken. De meter, de naam zegt het al, meet de hoeveelheid energie die u afneemt van of terug levert aan uw energieleverancier. Dat kan zowel elektriciteit (kWh) of gas (m³) zijn. Zodra u een energiemeter gebruikt voor het doorberekenen van energiegebruik aan derden gelden er regels voor die meters.

Wetgeving

In Nederland is vanaf eind 2006 de Metrologiewet van kracht als opvolger van de inmiddels vervallen IJk-wet. De Metrologiewet verwijst naar Europese richtlijnen. Voor kWh-meters wordt verwezen naar de richtlijn 2004/22/EG, inmiddels vervangen door de richtlijn 2014/32/EU, die beter bekend is als MID. MID staat voor Measurement Instrument Directive, in Nederland ook wel bekend onder de naam “Meetinstrumentenrichtlijn”. De richtlijn gaat over het in de handel brengen en over het gebruik van meetinstrumenten voor handelsdoeleinden. De richtlijn beschrijft regels voor vele soorten meetinstrumenten waaronder ook kWh-meters.

Normen

In de MID-richtlijn worden alleen fundamentele eisen gesteld aan meetinstrumenten. De conformiteit mag worden aangenomen als de meter voldoet aan bepaalde specificaties zoals de normen of normatieve documenten. Voor elektriciteitsmeters gelden op dit moment de volgende normen:
NEN-EN 50470-1: Apparatuur voor elektriciteitsmeting (wisselspanning); Deel 1: Algemene eisen, proeven en beproevingsomstandigheden – Meetapparatuur (klasse index A, B en C)
NEN-EN 50470-2: Apparatuur voor elektriciteitsmeting (wisselspanning); Deel 2: Bijzondere eisen – Elektromechanische kilowattuurmeters van de klasse index A en B
NEN-EN 50470-3: Apparatuur voor elektriciteitsmeting (wisselspanning); Deel 3: Bijzondere eisen – Elektronische kilowattuurmeters van de klasse A, B en C

kWh-meter met MID

Uw energiemeter meet de afgenomen energie in watt gedurende een bepaalde tijdseenheid. Een apparaat van 1.000 watt dat u één uur aanzet verbruikt 1.000×1=1.000Wh, ofwel 1kWh. En die kWh rekent u af met uw energieleverancier. Een energiemeter moet de juiste waarde aangeven. Dat is beter te garanderen als de energiemeter voldoet aan de MID-richtlijn. In deze richtlijn zijn de voorwaarden opgenomen waaraan een fabrikant zich moet houden en waarop de meter uniform wordt geijkt. Met andere woorden, de eerste ijking vindt plaats met een conformiteitsverklaring van de fabrikant. Die verklaring wordt onder toezicht van een keuringsinstantie toegekend en verstrekt. In Nederland wordt dat onder andere verzorgd door Kema. Met de conformiteitsverklaring is de meter direct te gebruiken voor het doorbelasten van energie aan derden. Maar na het eerste gebruik moet een meter met regelmaat worden gecontroleerd op juiste werking, zeg maar een herijking. Bij kWh-meters in gebruik bij netbeheerders, uw meter thuis dus, gaat dat steekproefsgewijs op type en fabricaat. Voor meters in gebruik als tussenmeter privé of in de utiliteit moet u dat zelf organiseren.

Klasse-indeling meters

De MID-richtlijn is van toepassing op kWh-meters in huishoudens, de nijverheid of de lichte industrie. Voor zware industrie en voor het meten van blindvermogen geldt de richtlijn niet. kWh-meters worden geproduceerd in drie nauwkeurigheidsklassen, te weten A, B en C. Deze klassen komen ongeveer overeen met de van oudsher meer bekende klasse indeling 2, 1 en 0,5. Klasse A is geschikt voor huishoudelijk gebruik, klasse B voor industrie en nijverheid en klasse C bij veeleisende toepassingen. Een meter die voldoet aan de MID-richtlijn kunt u herkennen aan de CE-markering gevolgd door een M met de laatste twee posities van het jaar van productie (CE-M14 staat dus voor 2014).

Module B+D of B+F

Voor elk fabricaat of meetprincipe is een systeemtoelating vereist, waarin de samenhang en werking van de componenten onderling wordt beoordeeld en vastgelegd door de fabrikant van het meetsysteem in documentatie. Een certificerende instantie, in Nederland bijvoorbeeld de Kema, controleert vervolgens die documentatie en stelt een zogenoemd Module B certificaat op, dat geldt als een type goedkeuring.
Behalve een type goedkeuring van een energiemeter moet de fabrikant ook beschikken over een kwaliteitsgarantiesysteem voor de productie van de meters. Voor dat kwaliteitsgarantiesysteem wordt een Module D certificaat afgegeven. Onderdeel van het kwaliteitsgarantiesysteem is een verzegeling van de behuizing van de meter. De fabrikant kan binnen zijn kwaliteitsgarantiesysteem er voor kiezen aanvullend een controle van alle producten afzonderlijk of steekproefsgewijs uit te voeren. Voor deze aanvullende controle geldt het Module F certificaat. Bij de keuze voor een energiemeter als tussenmeter voor het doorbelasten van energie aan derden is het dus van belang dat u een energiemeter aanschaft van de juiste klasse en met het Module B+D of B+F certificaat.

Uw onafhankelijk adviseur elektrotechniek helpt u graag op weg met de juiste keuze van, en uitleg over, de voor u meest geschikte energiemeter.

Adviseur elektrotechniek bij Wesselektro advies in Houten. Gespecialiseerd in ontwerp, advies, beoordeling en technisch beheer van elektrische installaties in gebouwen en de volledige technische inrichting van server- of computerruimten. Hij stelt uw PvE op, schrijft uw Functioneel Bestek of verzorgt projecttoezicht.