Biedt NEN 3140 inspectie van uw elektrische installatie voldoende zekerheid
Installatie verantwoordelijke
Installatieverantwoordelijke elektrische installatie is verplicht

Uw computerruimte voorzien van een cube met racks van verschillende formaten

De rackopstelling in uw computerruimte zou moeten zijn uitgevoerd in koude en warme gangen. Maar, koude of warme gangen afgesloten met een deur en dakpaneel zou nog beter zijn. Als uw racks van verschillende fabricaten of afmetingen zijn is dat niet zo simpel te realiseren. Of toch wel?

Koude en warme gangen

Om de koelinstallatie in uw computerruimte efficiënter te laten werken is een rack opstelling in koude en warme gangen toch wel een eerste vereiste. De racks zijn zo opgesteld dat het front van de servers aan de koude gang grenst en de warme uitblaaszijde aan de warme gang grenst. Daardoor kan de gekoelde lucht worden ingeblazen in de koude gang en via de data verwerkende apparatuur worden afgeblazen in de warme gang. Uiteraard zorgt u er voor dat lege posities in de racks zijn voorzien van blindplaten, zodat de gekoelde lucht niet via openingen in het rack naar de warme kant kan stromen.

Cube opstelling

Uw koelinstallatie kan nog optimaler werken als u er voor zorgt dat de koude of warme gangen worden voorzien van een deur en dakpanelen. Daarmee wordt de betreffende gang luchtzijdig afgesloten en wordt lekkage van lucht van de koude naar de warme zijde voorkomen. Er zijn in een cube opstelling in principe twee mogelijkheden: Een afgesloten koude of een afgesloten warme gang. Het principe van een afgesloten koude gang (Cold-cube of -aisle) biedt de mogelijkheid de gekoelde lucht direct aan de data verwerkende apparatuur aan te bieden, waarbij de opgewarmde lucht wordt opgevangen in de serverruimte en vervolgens door de koelinstallatie weer wordt gekoeld. Het principe van een afgesloten warme gang (Hot-cube of -aisle) biedt de mogelijkheid de opgewarmde lucht direct af te voeren naar de koelinstallatie. Beide systemen hebben elk eigen voor- en nadelen.

Standaard computerruimte

In een nieuw te bouwen computerruimte is een cube opstelling relatief eenvoudig te realiseren. Als u er voor kiest om nieuwe racks op te stellen van het zelfde fabricaat en afmeting is daarmee is een strak vormgegeven gangpatroon op te bouwen. Het realiseren van een cube opstelling is in dat geval goed uit te voeren. De leverancier van de racks is over het algemeen goed in staat om de benodigde onderdelen voor de cube te leveren. Denk er wel aan dat het cube dak ten minste op een hoogte van 2200 mm vanaf de (verhoogde) vloer wordt aangebracht. Behalve goed vrij draaiende rackdeuren is enige loophoogte ook prettig.

“Pay-as-you-grow” computerruimte

Maar, wat als uw rack opstelling bestaat uit meerdere fabricaten of verschillende afmetingen en type racks? Of u wilt helemaal geen standaard uitgevoerde rackopstelling realiseren, of pas racks opstellen als daar inhoud voor nodig is? Behalve de rackbreedte kan ook de rackhoogte verschillen. Ook als uw serverleverancier kant en klare rackoplossingen biedt is het prettig die in een cube te kunnen opnemen. Om van een dergelijke opstelling toch een cube te maken is inmiddels een oplossing beschikbaar. Voor deze situatie is een standaard, maar toch flexibel product ontwikkeld.

Free Standing Corridor

In een bestaande situatie of als u behoefte heeft aan een maximaal flexibel in te richten serverruimte is een schaalbare corridor-oplossing ontwikkeld. De cube wordt opgebouwd uit een vrijdragend frame met toegangsdeuren, wandpanelen en dakpanelen. De wandpanelen kunnen worden vervangen door een rack. De dakpanelen kunnen standaard worden voorzien van heldere panelen en een kabeldraagsysteem zodat rack bekabeling eenvoudig kan worden aangebracht. Daarmee ontstaat een flexibel in te richten opstelling geschikt voor meerdere typen racks en zelfs van een verschillende hoogte.

Retrofit

Toepassing van de Free Standing Corridor levert ook voor bestaande rackopstellingen een toegevoegde waarde omdat een zogenoemde retrofit-toepassing mogelijk wordt. Ofwel u kunt uw bestaande omgeving optimaliseren als het gaat om een besparing op koelenergie. Zo’n opstelling is in principe te realiseren zonder downtime van uw computerruimte.

Uw onafhankelijk adviseur elektrotechniek helpt u graag bij een keuze voor een zo optimaal mogelijke oplossing voor uw serverruimte.

Adviseur elektrotechniek bij Wesselektro advies in Houten. Gespecialiseerd in ontwerp, advies, beoordeling en technisch beheer van elektrische installaties in gebouwen en de volledige technische inrichting van server- of computerruimten. Hij stelt uw PvE op, schrijft uw Functioneel Bestek of verzorgt projecttoezicht.