bestek nieuwbouw en onderhoud
De elektrotechnisch adviseur kan uw aansprakelijkheid verminderen
gebouwautomatisering
Uw gebouw gebonden installaties centraal bedienen en beheren

Samen met uw adviseur elektrotechniek kosten besparen

In de huidige tijd van kosten beperken tot het minimale wordt de elektrotechnisch adviseur helaas nog wel eens overgeslagen. “Mijn installateur weet ook best wat hij moet maken” is nog wel eens een argument dat wordt gebruikt als het gaat om de noodzaak van het opstellen van een programma van eisen of bestek. Toegegeven, voor de kleine klussen zal dat best het geval zijn, maar voor een nieuwbouw, renovatie of het organiseren van technisch onderhoud en beheer ligt dat toch genuanceerder.

Functie adviseur

Uw elektrotechnisch adviseur adviseert onafhankelijk over de best passende oplossing bij uw specifieke vraag en beoordeelt op een onafhankelijke manier de technische kwaliteit van een opgeleverde elektrische installatie. Een belang bij bepaalde fabricaten of leveranciers heeft hij immers niet. Behalve advies op technisch gebied is er nog een ander aandachtspunt. De overheid treedt steeds meer terug op het gebied van toezicht op naleving van wet- en regelgeving in de bouwsector, waardoor het voor u als opdrachtgever steeds belangrijker wordt behalve op technisch gebied ook op juridisch vlak een goede overeenkomst te sluiten. Dat kan met name in een goed programma van eisen, of beter nog een functioneel bestek. Lees daarover meer in het artikel over wet- en regelgeving.

Technische faciliteiten

De huidige technische mogelijkheden binnen de installatie techniek zijn overweldigend. Fabrikanten struikelen over elkaar heen om hun innovaties aan de man te brengen. De ene technische innovatie is amper op de markt gebracht of de “verbeterde” versie volgt al weer. Hoe maakt u een keuze uit al die mogelijkheden en hoe borgt u dat installatie onderdelen leverbaar blijven of vervangbaar zijn in de loop der jaren? Om nog maar te zwijgen over de onderlinge verschillende kosten van faciliteiten die vaak meer of hetzelfde kunnen, maar waarvan u slechts ten dele gebruik maakt. Zo moet in de ontwerpfase van een project rekening gehouden worden met de toepassing van technische installatie onderdelen zowel in bouwkundige zin als in functionele zin. Een mooi gekozen technisch systeem waarvoor de fysieke ruimte ontbreekt in het bouwwerk zal ongetwijfeld tot extra kosten leiden. “Met BIM, het nieuwe bouwen, voorkomen we dat toch?” hoor ik u zeggen, maar ook bij het bouwen volgens dat Bouw Informatie Model moet eerst worden nagedacht over de toepassing van een installatie onderdeel. Ook als via BIM blijkt dat het onderdeel of systeem niet inpasbaar blijkt kost het immers tijd om een alternatief te vinden of de bouwkundige constructie van het ontwerp aan te passen. Denk daarbij vooral aan energie verdeling, kabelwegen, verlichtingsarmaturen en bediening van installaties.

Een praktijkvoorbeeld

In een groot kantoorgebouw, deels voor publiek toegankelijk, is een noodstroomaggregaat (NSA) opgesteld voor het geval de netspanning uitvalt. Bovendien is het gebouw voorzien van een sprinklerinstallatie met elektrisch aangedreven sprinklerpomp. Daarmee lijkt het gebouw goed beveiligd tegen netspanningsuitval en brand en is de sprinklerinstallatie voorzien van een certificaat. Zo kan ook bij langdurige uitval van de netspanning worden doorgewerkt en loopt het publiek in het gebouw geen gevaar, of gaat het om schijnveiligheid? De sprinklerpomp is volgens voorschrift keurig aangesloten vóór de hoofdschakelaar van de hoofdverdeelinrichting. Daardoor blijkt bij uitval van de netspanning, in noodstroombedrijf, de sprinklerinstallatie toch geen beveiliging te bieden. Het noodstroomaggregaat (NSA) voedt de elektrisch aangedreven sprinklerpomp niet zodra zich een brand- of sprinklermelding voordoet tijdens die netuitval. Het NSA wordt in het gebouw bijna nominaal belast en voldoet bovendien niet aan de sprinklereisen. De installateur stelt aan de opdrachtgever voor een tweede diesel-aangedreven sprinklerpomp als back-up bij te plaatsen en in te koppelen op de bestaande sprinklerleidingen. Een dure ingreep zoals blijkt uit de offerte en bovendien moet gedurende de aanpassing de sprinklerbeveiliging worden uitgeschakeld vanwege de inkoppeling van nieuwe leidingen op de waterzijdige voeding van de sprinklerinstallatie.
Nader overleg met ondergetekende over “voors en tegens” leidt uiteindelijk tot het opstellen van alleen een tweede NSA, specifiek bedoeld voor de bestaande elektrisch aangedreven sprinklerpomp. Door de verzekering en de certificerende instantie wordt desgevraagd bevestigd dat deze back-up NSA-voeding geen invloed heeft op de certificering van de sprinklerinstallatie als geheel. De oplossing kan worden gerealiseerd tegen veel lagere kosten dan de oorspronkelijke plannen, heeft geen invloed op de bestaande waterzijdige voeding van de sprinklerinstallatie en vergroot toch de veiligheid in het gebouw.

De besparing in kosten van deze oplossing toont de toegevoegde waarde van de adviseur onmiddellijk aan. Daarmee is het adviestraject snel terugverdiend. Uw elektrotechnisch adviseur kan in veel gevallen met een alternatieve oplossing de beoogde functionaliteit en kwaliteit bereiken tegen lagere kosten.

Adviseur elektrotechniek bij Wesselektro advies in Houten. Gespecialiseerd in ontwerp, advies, beoordeling en technisch beheer van elektrische installaties in gebouwen en de volledige technische inrichting van server- of computerruimten. Hij stelt uw PvE op, schrijft uw Functioneel Bestek of verzorgt projecttoezicht.