NEN-EN-IEC 61439; schakel- en verdeelinrichtingen nog veiliger

Inspectie elektrische installatie

Railkoker als alternatief voor voedingskabels

In elke elektrische installatie van enige omvang komen voedingskabels voor. De gebruikelijke gang van zaken is het monteren van kabels in kabelgoten voor het transport van elektrische energie. Is uw elektrische installatie al even in gebruik dan zult u merken dat kabelgoten steeds voller raken en het toevoegen van een kabel lastiger wordt. Maar voor energie transport in een elektrische installatie bestaan ook alternatieven.

Kabels

In nieuw aan te leggen installaties wordt vrijwel altijd gekozen voor de standaard oplossing van kabelgoten waarin de kabels worden aangebracht. Een relatief eenvoudige manier van monteren van bekabeling. De geperforeerde kabelgoot biedt over het algemeen de beste mogelijkheden voor het aanbrengen van bekabeling gelet op de temperatuur van de kabel en de omgeving. Toch schuilt hierin een risico als geen of onvoldoende rekening wordt gehouden met toekomstige wijziging of uitbreiding van uw installatie. Kabels moeten worden berekend aan de hand van de stroom en de omgevingsfactoren. Die omgevingsfactoren bepalen in hoge mate de capaciteit van een voedingskabel. Een kabel toevoegen aan de kabelgoot verandert immers de omgevingsfactoren (vulfactor) van de kabelgoot. Formeel zouden ook de bestaande kabels in de kabelgoot opnieuw moeten worden doorgerekend op toegestane capaciteit. Maar is dat praktijk?

Railkoker

Voor het transport van grotere stromen tot en met 6.300A kan een railkoker, ook wel busbar genoemd, een goed alternatief zijn. Daar waar voedingskabels moeten worden uitgevoerd in parallel kabels bespaart een railkoker veel ruimte. Om een zo groot mogelijke capaciteit te bereiken van kabels moeten die over het algemeen enigszins uit elkaar worden aangelegd. Ook de bochten van kabeltrajecten dienen aan een bepaalde straal te voldoen waardoor relatief veel ruimte nodig is. Ook voor het aansluiten van parallel aangelegde voedingskabels is veel aansluitruimte in een verdeelinrichting nodig. Een railkoker daarentegen kan strak worden aangelegd waarbij de bochten haaks kunnen worden uitgevoerd. Het verschil in constructie tussen kabels en railkoker maakt het mogelijk de stroom voerende delen in een railkoker dichter bij elkaar te leggen met een geschikte isolatie en omhulling. De keuze tussen koperen of aluminium geleiders wordt eenvoudiger te maken en railkoker is absoluut halogeenvrij. Daarnaast heeft railkoker een betere kortsluitvastheid dan kabel, is railkoker minder kwetsbaar en uitstekend te voorzien van een te kiezen afwerking, van waterdicht tot functiebehoud.

Montage railkoker

Railkoker wordt ingemeten op locatie. Daarmee wordt de “beruchte” overlengte van kabels voorkomen. De verbinding wordt passend aangeleverd op het project waarbij geen snijverliezen meer optreden. De montage is eenvoudig omdat de lengte-elementen, hoek- en aftakstukken met boutverbindingen worden gemaakt. In verhouding tot de aanleg van kabels kan de factor arbeid met wel 50% worden teruggebracht. Beschadiging van voedingskabels door het intrekken van grote lengten behoort tot het verleden. Ook kan de aansluiting op een verdeelinrichting strak en ruimte besparend worden uitgevoerd.

Energieverdeling

Ook in situaties waarin meerdere aftakkingen op het traject gewenst zijn, zoals bijvoorbeeld in stijgschachten of in datacenters, verdient een railkoker zich snel terug. Het railkokersysteem is feitelijk in te zetten als een langgerekte verdeelinrichting. Op te kiezen afstanden kunnen aftakkasten worden aangebracht in vele uitvoeringen. Daarmee is een aftakking niet alleen snel gemaakt, maar ook eenvoudig te verplaatsen. Omdat de railkoker over de gehele lengte gelijk in diameter is kan het totale vermogen ook over de gehele lengte worden gedistribueerd. Het koppelingsmechanisme waarborgt een kwalitatief goede verbinding zonder veel energieverlies. Aftakkasten zijn te voorzien van een directe aansluiting van afgaande kabels, CEE-form contactdozen, meetinstrumenten of schakelcomponenten. Daarmee kan een aftakkast geheel per toepassing worden vormgegeven. Door de toepassing van een railkoker als verdeler kan ook de voorafgaande verdeelinrichting veelal compacter worden uitgevoerd en worden lange voedingskabels vermeden. Daarmee kan de technische ruimte, toch al niet populair bij architecten, kleiner worden uitgevoerd waardoor u als opdrachtgever bovendien meer effectieve vierkante meters beschikbaar krijgt.

Computerruimten

Grotere computerruimten worden vaak voorzien van cubes met een groot aantal 19”-racks. Elk van de racks wordt met een zogenoemde A- en B-voeding aangesloten. Dat levert in de conventionele situatie met kabels vaak brede en goed gevulde kabelgoten op. Een ruimte besparende en absoluut halogeenvrije railkoker waarop met aftakkasten een aansluiting per rack kan worden gemaakt levert dan vele voordelen op. Niet alleen in de zin van een besparing op ruimte maar ook een besparing in de warmtelast van bekabeling. Bovendien kan de aansluitwaarde van een rack snel worden aangepast met een eenvoudige handeling door een grotere of kleinere aftakkast aan te brengen. Daarnaast kan worden bespaard op ruimte en kosten voor de anders noodzakelijke zaalverdeelkasten.

Omdat railkoker een compact en flexibel product is, een veel lager potentieel brandgevaar oplevert en daardoor zowel technisch als economisch een voordelige keuze kan zijn is railkoker in elke installatie het overwegen waard. Uw elektrotechnisch adviseur kan u meer vertellen over de toepassing in uw specifieke situatie.

Adviseur elektrotechniek bij Wesselektro advies in Houten. Gespecialiseerd in ontwerp, advies, beoordeling en technisch beheer van elektrische installaties in gebouwen en de volledige technische inrichting van server- of computerruimten. Hij stelt uw PvE op, schrijft uw Functioneel Bestek of verzorgt projecttoezicht.