energiemonitoring
Energiemonitoring elektra met signaalfunctie in eindgroepen
laadkabel kiezen
Laadkabel en oplaadeenheid elektrische of hybride aangedreven auto’s

Kabelgoot correct toepassen in de elektrische installatie

Met name in de utiliteit en industrie wordt bekabeling van een elektrische installatie aangebracht in wat men noemt kabeldraagsystemen. Hiermee bedoelt de ontwerper van een installatie kabelgeleide systemen in de vorm van kabelgoot, ladderbaan, draadgoot, wandgoot, plintgoot, enz. Dat zijn veel verschillende vormen. En dan zijn al deze vormen van kabelgeleide systemen er ook nog in verschillende materialen, uitvoeringen en afwerkingen. De juiste keuze van een kabeldraagsysteem is sterk afhankelijk van de locatie, het type en de hoeveelheid kabels die er in worden aangebracht.

Kabelgoot

De meest gebruikelijke term is kabelgoot. Maar, vanwege de vele soorten kabelgoot is het beter om te spreken over kabeldraagsysteem. Dat is een meer algemene term voor kabelgeleide systemen. Afhankelijk van de situatie en het type kabel moet de ontwerper van een installatie een keuze maken uit de vele soorten die beschikbaar zijn in de handel. Daarbij is die keuze afhankelijk van het type kabel dat er in wordt aangelegd. Bij voedingskabels speelt het type kabelgoot ook een rol bij de bepaling van de aderdoorsnede van de aan te brengen kabel. De keuze voor een type kabeldraagsysteem moet dus goed worden overwogen.

Normen en voorschriften

Net als voor vele andere componenten in een elektrische installatie zijn er ook voor kabeldraagsystemen normen en voorschriften beschikbaar. Normen omschrijven in dit geval meestal de wijze van afwerking van het materiaal, terwijl voorschriften bepalen in welke situatie een bepaald type kabelgoot mag worden toegepast. Ook in de norm NEN 1010, de belangrijkste norm voor elektrische installaties, worden voorschriften gegeven voor de aanleg van verschillende typen kabel in bepaalde typen kabelgoten.

Omgeving

Een belangrijk criterium voor de keuze van een kabeldraagsysteem is de omgeving waarin het draagsysteem wordt toegepast. Is de locatie inpandig, in de buitenlucht, of in een omgeving met corrosieve atmosfeer. Met name de materiaalkeuze en afwerking zijn dan van belang. Metalen systemen in de buitenlucht dienen de juiste afwerking te hebben, terwijl kunststof gootsystemen in de buitenlucht UV-bestendig dienen te zijn. In corrosieve omgevingen is de toepassing van roestvaststaal of een van coating voorzien materiaal vaak een betere keuze. In een inpandige situatie liggen de eisen anders, en zijn minder kritisch.

Type kabelgoten

Kabelgoten of draadgoten worden over het algemeen toegepast voor lichte bekabeling. Kabelgoten zijn gefabriceerd uit verzinkt of gelakt plaatstaal en bestaan uit een al dan niet geperforeerde bodem en zijwanden. Draadgoten bestaan uit een bodem en zijwanden vervaardigd uit draadstaal. Zwaardere voedingskabels worden bij voorkeur aangebracht in een zogenoemde ladderbaan. Dit type draagsysteem bestaat uit zijwanden met daartussen op bepaalde afstanden sporten. Afhankelijk van het totale gewicht van het kabelpakket dient de juiste keuze voor materiaaldikte en sportafstand te worden gekozen. Kunststof kabelgoten worden bij voorkeur gebruikt in de eindsituatie op die plaatsen waar schakelmateriaal wordt afgemonteerd.

Metalen kabeldraagsysteem

Zogenoemde sendzimir verzinkte metalen draagsystemen zijn alleen geschikt voor inpandige situaties. Het materiaal is vóór fabricage doorlopend verzinkt conform de norm NEN-EN 10346. Ook gelakte goten zijn geschikt voor inpandige, niet vochtige, locaties. Aan draagsystemen in de buitenlucht worden hogere eisen gesteld ten aanzien van corrosie bestendigheid. In deze situatie dienen zogenoemde thermisch verzinkte systemen te worden gekozen. Het materiaal is ná fabricage ondergedompeld in een bad van vloeibaar zink overeenkomstig de norm NEN-EN-ISO 1461. Zo krijgt het materiaal een dikkere zinklaag dan sendzimir verzinkt staal. Een meer geschikte vorm van afwerking in een corrosieve omgeving is elektrolytisch verzinkt materiaal voorzien van een coating. Een relatief nieuw type afwerking is bekend onder de naam EZ+. Dit betreft een afwerking met een extra organische coating, die wordt aangebracht op elektrolytisch verzinkte materialen. De corrosie bestendigheid is vrijwel gelijk aan thermisch verzinkt materiaal.

Kunststof kabeldraagsysteem

Kabelgoten van kunststof worden in beginsel alleen toegepast in inpandige situaties. Bekende toepassingen zijn wand- en plintgoten waarin schakelmateriaal wordt gemonteerd. Een belangrijk aandachtspunt bij toepassing van kunststof goten is de mate waarin het materiaal halogeen vrij en/of brandvertragend is. Goten van PVC leveren bij brand veel giftige rookbestanddelen op en zouden met terughoudendheid moeten worden toegepast. Een beter alternatief is de toepassing van metalen wandgoten. Het toepassen van kunststof kabeldraagsystemen in de buitenlucht wordt sterk afgeraden vanwege weersinvloeden en veroudering als gevolg van UV-straling.

Bedradingskoker

In verdeelinrichtingen en regelkasten worden zogenoemde bedradingskokers toegepast. Dit type kunststof goot bestaat uit zijwanden met uitbreekbare wandelementen en een deksel.

Glasvezelgoot

Voor de toepassing in computerruimten en datacenters is een speciaal type kunststof goot ontwikkeld. Dit type goot is herkenbaar aan de meestal gele kleur en met name geschikt voor het aanbrengen van glasvezel bekabeling. De goot en aftakstukken zijn zodanig geconstrueerd dat glasvezel ook achteraf eenvoudig kan worden aangebracht of verwijderd.

Uw onafhankelijk elektrotechnisch adviseur helpt u graag bij de juiste keuze van kabeldraagsystemen in uw elektrische installatie. De juiste keuze bepaalt niet alleen de kwaliteit van uw installatie, maar is ook bepalend voor een correcte berekening van voedingskabels.

Adviseur elektrotechniek bij Wesselektro advies in Houten. Gespecialiseerd in ontwerp, advies, beoordeling en technisch beheer van elektrische installaties in gebouwen en de volledige technische inrichting van server- of computerruimten. Hij stelt uw PvE op, schrijft uw Functioneel Bestek of verzorgt projecttoezicht.