power quality
Power Quality, vaak oorzaak van EMC-storing en brand
kabelgoot in elektrische installatie
Kabelgoot correct toepassen in de elektrische installatie

Energiemonitoring elektra met signaalfunctie in eindgroepen

Energiemeting mag inmiddels algemeen bekend verondersteld worden. Iedereen kent inmiddels wel de zogenoemde slimme meter thuis. Maar, ook in de utiliteit en industrie wordt veel gebruik gemaakt van energiemonitoring. Veruit de meeste metingen wordt gebruikt voor het registreren van energieverbruik zodat verrekening kan plaatsvinden met afnemers. Maar, er zijn meer goede redenen om gebruik te maken van energie bewaking.

Begrippen

In de introductie hierboven zijn met opzet een aantal begrippen door elkaar gehaald. Energiemonitoring is de term die te pas en te onpas wordt gebruikt. Maar wat wordt er dan bedoeld? Het is goed om te weten dat die verschillende begrippen wel degelijk een verschillende betekenis hebben. Behalve het meten van elektrische energie zijn er ook mogelijkheden om elektrische energie te beoordelen of te bewaken. Elders op deze site zijn artikelen opgenomen over power quality en andere vormen van monitoring.

Energiemeting (EM)

De meest eenvoudige vorm van energiemonitoring is energiemeting. Het begrip spreekt bijna voor zichzelf. Het instrument meet de hoeveelheid doorgegeven werkelijke elektrische energie in Watt. De meer geavanceerde instrumenten kunnen behalve de energie in Watt ook de schijnbare energie in VA en blindvermogen in VAr meten. Ook is de arbeidsfactor vaak af te lezen. De instrumenten zijn vrijwel altijd op een display op het instrument uit te lezen.

Energieregistratie (ERS)

Energiemeters die behalve meten ook het energieverbruik kunnen vastleggen vallen onder het begrip energieregistratie. De instrumenten hebben behalve een display ook een signaaluitgang, afhankelijk van het type, bestaande uit een puls- of TCP/IP-uitgang. Het is daarmee mogelijk het energieverbruik te rapporteren in een ander digitaal systeem.

Energiemonitoring (EMS)

Maar, er zijn meer factoren die een rol spelen als het gaat om energie. De kwaliteit van de energie (power quality) kan in bepaalde situaties een belangrijke rol spelen. Ook de continuïteit kan een belangrijke factor zijn. Om vooral niet te zwijgen over blindstromen en harmonischen. Voor een bedrijfsvoering waarin al die factoren van belang zijn is energiemeting en bewaking van kwaliteit van die energie een goede oplossing. Mits natuurlijk met de rapportage tools van dergelijk systemen ook echt wat wordt gedaan.

PowerTag of CMS

Hoewel energiemonitoring meestal wordt gekoppeld aan verbruiks- en kwaliteitsregistratie zijn er meer mogelijkheden. Immers de registratie van een fout in de energievoorziening achteraf geeft mogelijk de oorzaak van die fout weer, maar liever willen we een fout voorkomen. Ofwel, zou het niet mooi zijn om vooraf geïnformeerd te worden over het mogelijk ontstaan van een storing in uw elektrische installatie? Diverse fabrikanten bieden daarvoor mogelijkheden. Behalve het vastleggen van de eerder beschreven gegevens kunnen deze systemen een signaal, of alarm zo u wilt, afgeven bij een vooraf gedefinieerde waarde. De systemen meten energie realtime, monitoren de belasting per fase en informeren desgewenst preventief. Dat kan bijvoorbeeld via e-mail. Zodra de belasting boven de ingestelde grenswaarde komt, of niet aan de gestelde kwaliteitseisen voldoet, volgt een bericht. Daarmee kan bijvoorbeeld overbelasting in de installatie en als gevolg daarvan uitval van beveiligingen worden voorkomen.

Toepassingen

Afhankelijk van het fabricaat of type systeem vindt communicatie tussen de meetmodules en de centrale verwerkingseenheid bedraad of draadloos plaats. Meetmodules kunnen tot op eindgroep niveau worden geïnstalleerd, eenvoudig door een meetmodule aan een installatie automaat te koppelen. Ook is het mogelijk gebruik te maken van kleine stroomspoelen in de afgaande bedrading. Niet alleen in nieuwe, maar ook in bestaande verdeelkasten kunnen deze systemen worden toegepast. Dankzij de compacte afmetingen van de meetmodules kunnen deze goed worden ingebouwd en nemen nauwelijks extra ruimte in. Afhankelijk van het type systeem kan met behulp van een (geïntegreerde) webbrowser de informatie eenvoudig worden geëxporteerd naar een ander platform (Excel of PDF) of naar een gebouwbeheersysteem (GBS). Desgewenst kan zelfs een signaal worden verzonden naar een smartphone. Daarmee wordt het voor een technische dienst mogelijk een storing op voorhand te traceren en te voorkomen in plaats van achteraf op te lossen.

Uw onafhankelijk adviseur elektrotechniek helpt u graag met de implementatie van energiemonitoring op welk niveau dan ook in uw elektrische installatie. Maar, bedenk altijd dat de interpretatie van output uiteindelijke een menselijke taak blijft.

Adviseur elektrotechniek bij Wesselektro advies in Houten. Gespecialiseerd in ontwerp, advies, beoordeling en technisch beheer van elektrische installaties in gebouwen en de volledige technische inrichting van server- of computerruimten. Hij stelt uw PvE op, schrijft uw Functioneel Bestek of verzorgt projecttoezicht.