HD-Televisie kijken zonder storende blokjes

Een Programma van Eisen en/of een Bestek is noodzakelijk voor een degelijk en duurzaam projectresultaat

Het rendement van UPS-systemen wordt vaak gebruikt als verkoop argument

Fabrikanten van uninterruptible power supply systemen, ofwel UPS-systemen, laten u graag weten dat het rendement van hun systemen boven de 98% ligt. Dat rendement is belangrijk in het kader van energie besparing. Maar is een hoog rendement ook goed voor de beschikbaarheid van uw aangesloten apparatuur?

Functie van UPS-systemen

Een UPS-systeem wordt gebruikt in die situaties waarin elektrische apparatuur permanent beschikbaar moet zijn. Het systeem beschikt over een zogenoemde inverter die de voedingsspanning omzet naar een gelijkspanning en die gelijkspanning vervolgens weer in de reguliere wisselspanning omzet. In het gelijkspanningstraject van het systeem is een batterij opgenomen die langs die weg wordt bijgeladen en zorg draagt voor de voeding van uw apparatuur zodra de voedende wisselspanning onder een bepaalde grens komt of wegvalt. De autonomietijd van het systeem bepaalt hoelang de aangesloten apparatuur via de batterij kan blijven werken.
Er zijn in principe drie verschillende manieren waarop de voeding van uw apparatuur door een UPS-systeem plaats vindt. Gesproken wordt van zogenoemde Off-line systemen, Line-interactive systemen of On-line (double of delta conversion) systemen. Het rendement van een UPS-systeem is direct afhankelijk van het gekozen principe en bepaalt dus het energieverlies in het UPS-systeem. Een onafhankelijk elektrotechnisch advies is hier dus op zijn plaats.

Off-line systemen

Een off-line UPS-systeem geeft de aangeboden netspanning direct door aan de aangesloten apparatuur. De in het systeem aanwezige controler controleert de netspanning. Bij een onvoldoende hoge netspanning zorgt de controler er voor dat het systeem direct omschakelt naar accubedrijf waardoor de aangesloten apparatuur gedurende de autonomietijd van het UPS-systeem blijft werken. De omschakeling vindt plaats bij een netspanningsuitval van de voeding groter dan 10 milliseconden. Omdat een dergelijk UPS-systeem de voedingsspanning direct doorgeeft zal het rendement van het systeem liggen tussen de 97 en 99%. Het energieverlies in het systeem is dus zeer laag. Maar daar staat tegenover dat de bescherming van uw apparatuur ook laag is met betrekking tot netvervuiling, ook wel harmonischen genoemd, en overspanningen. Een dergelijk UPS-systeem wordt aangeduid met de classificatie VFD of klasse 3.

Line-interactive systemen

Een Line-interactive UPS-systeem geeft de aangeboden netspanning ook direct door aan de aangesloten apparatuur, maar gebruikt de inverter, het deel dat de gelijkspanning omzet in de reguliere wisselspanning, als corrigerende eenheid. De in het systeem aanwezige controler controleert de netspanning op kwaliteit. Bij onvoldoende kwaliteit zorgt de controler er voor dat het systeem de inverter en de batterij bijschakelt waardoor de aangesloten apparatuur een gecorrigeerde voedingsspanning aangeboden krijgt. Omschakeling op volledig accubedrijf vindt plaats bij een netspanningsuitval van de voeding kleiner dan 10 milliseconden. Omdat een dergelijk UPS-systeem de voedingsspanning direct doorgeeft, maar de inverter gebruikt voor het corrigeren van de voedingsspanning zal het rendement van het systeem iets lager zijn (95-97,5%). Het energieverlies in het systeem is nog steeds laag. Maar daar staat tegenover dat de bescherming van uw apparatuur met betrekking tot netvervuiling en overspanningen beperkt is. Een dergelijk UPS-systeem wordt aangeduid met de classificatie VI of klasse 2.

On-line systemen

Een On-line UPS-systeem geeft de aangeboden netspanning niet direct door aan de aangesloten apparatuur, maar zet de aangeboden netspanning eerst om naar gelijkspanning en daarna weer in de reguliere wisselspanning. De in het systeem aanwezige controler bewaakt niet de kwaliteit van de netspanning, maar reguleert de laadstroom van de accu’s en bestuurt het gehele systeem. Omschakeling op accubedrijf vindt alleen plaats bij onvoldoende hoge of weggevallen netspanning. Omdat een dergelijk UPS-systeem de netspanning niet direct doorgeeft zal het rendement van het systeem nog iets lager zijn en liggen tussen de 94 en 96,5%. Het energieverlies in het systeem is dus iets hoger. Maar daar staat tegenover dat de bescherming van uw apparatuur optimaal is. Een dergelijk UPS-systeem wordt aangeduid met de classificatie VFI of klasse 1. Een On-line UPS-systeem waarvan een rendement van 98% of hoger wordt opgegeven levert dat rendement alleen in de vaak genoemde ECO-modus en functioneert in die modus als een Line-interactieve UPS-systeem.

Behalve de klasse indeling van UPS-systemen spelen nog meer factoren een rol bij het selecteren van een UPS-systeem, zoals de kwaliteit van de uitgangsspanning, de autonomietijd, modulaire opbouw en subsidiemogelijkheden. Uw adviseur elektrotechniek adviseert u graag en onafhankelijk bij de keuze van een UPS-systeem in uw specifieke situatie.

Adviseur elektrotechniek bij Wesselektro advies in Houten. Gespecialiseerd in ontwerp, advies, beoordeling en technisch beheer van elektrische installaties in gebouwen en de volledige technische inrichting van server- of computerruimten. Hij stelt uw PvE op, schrijft uw Functioneel Bestek of verzorgt projecttoezicht.