Het rendement van UPS-systemen wordt vaak gebruikt als verkoop argument

Led-lichtbronnen in bestaande oudere installaties leveren op meer manieren een besparing op

Een Programma van Eisen en/of een Bestek is noodzakelijk voor een degelijk en duurzaam projectresultaat

Of het nu gaat om nieuwbouw of renovatie in de particuliere woningbouw of bij utiliteitsprojecten; een goede aanpak van een nieuw project begint met het opstellen van een Programma van Eisen of een Bestek.

Project aanpak

Een bouwplan voor nieuwbouw of renovatie begint vaak met een haalbaarheidsstudie en de inschakeling van een architect. De eerste schetsen worden op papier gezet of tegenwoordig in een fraai digitaal 3D-model uitgewerkt. U kijkt daarbij of de ruimten groot genoeg zijn voor uw woonsituatie of bedrijfsvoering en naar een voldoende duurzame opzet van het bouwwerk. Zodra de contouren van uw bouwwerk voldoende definitief zijn uitgewerkt volgt een beschrijving in een bouwkundig bestek. Ook de technische installaties moeten dan een onderdeel vormen van het bestek. Maar wie zorgt daar dan voor?

Particuliere woningbouw

In de particuliere woningbouw wordt over het algemeen gebruik gemaakt van een technische omschrijving van de bouwkundige en technische voorzieningen. Bouwkundig wordt vaak nog wel aangegeven welke materialen en kleuren worden gebruikt maar van technische installaties is meestal weinig detailinformatie te vinden. Voor de elektrische installatie wordt meestal verwezen naar de norm NEN 1010 en een centraaldozen installatie. De technische tekening geeft dan informatie over de positie van de aansluitpunten. Maar, waar enkele jaren geleden de norm NEN 1010 nog informatie gaf over aantallen aansluitpunten is dat tegenwoordig niet meer het geval. De norm beperkt zich tot de voorschriften voor een veilige aanleg van de elektrische installatie. Voor een degelijke, duurzame en aan de gebruiker aangepaste elektrische installatie is meer nodig.

Programma van Eisen

In een zogenoemd Programma van Eisen (PvE) kan het principe van uw elektrische installatie goed worden vastgelegd. Dat geldt voor utiliteitsprojecten maar zeker ook voor de particuliere woningbouw. Aan de hand van een onafhankelijk elektrotechnisch advies kunt u keuzes maken uit aantallen aansluitpunten per ruimte, de manier van aanleg, de wijze van schakelen, de mate van automatisering, het type verlichting en de uitvoering van schakelmateriaal en schakelcomponenten. Aan de hand van een PvE kunt u, eventueel per ruimte, aangeven hoe uw elektrische installatie eruit komt te zien. Dat biedt zekerheid en duidelijkheid over wat u mag verwachten na oplevering.

Bestek omschrijving

In utiliteitsprojecten is het gebruikelijker te kiezen voor de aanpak via het opstellen van een bestek voor de uitwerking van het project. Bij de keuze voor een bestek wordt aan de hand van het opgestelde PvE een werkomschrijving gemaakt waarin behalve de technische omschrijving ook de administratieve en juridische voorwaarden worden opgenomen. Meestal betreft het een bouwkundig bestek waarin ook de paragrafen voor de technische installaties zijn opgenomen. Een veel gebruikte vorm is het zogenoemde STABU-bestek. In een dergelijk bestek zijn alle te gebruiken materialen nauwgezet beschreven en is een, helaas soms zeer beperkte, functionele beschrijving van de technische installaties opgenomen. Niet beschreven onderdelen of materialen worden direct als meerwerk opgevoerd zodra de opdracht is verstrekt en de bouw is gestart. Deze wijze van projectaanpak is helaas nog te vaak praktijk. Maar het kan ook anders.

Bouwteam

Door eerder in het bouwproces de installatie adviseur te betrekken bij het ontwerp van technische installaties mag u een beter afgestemd ontwerp verwachten. Immers de bouwkundige en technische disciplines zullen in bouwteam verband de bouwkundige voorzieningen en technische installaties op elkaar afstemmen. Juist met betrekking tot duurzaam bouwen zijn vele alternatieven beschikbaar in combinatie met specifieke bouwkundige constructies. Daarbij kunt u niet alleen denken aan de keuze van systemen en materialen maar ook aan de wijze van aanleg. Ook daarin zijn vele alternatieven mogelijk waarbij afhankelijk van uw keuze de aanpassing of uitbreiding van uw elektrische installatie eenvoudig mogelijk is. Een onafhankelijk elektrotechnisch advies is daarin ook van groot belang.

Functioneel Bestek

Kiest u toch voor het ontwerp van een elektrische installatie via een bestek dan is de keuze voor een zogenoemd Functioneel Bestek een betere keuze. In een dergelijk bestek wordt geen gedetailleerde beschrijving van materialen opgenomen maar naast de administratieve en juridische voorwaarden een functionele en kwalitatieve omschrijving van de technische installaties. Het opvoeren van meerwerk na de vaststelling van de definitieve aanneemsom is dan beperkt tot eventuele aanpassingen in het ontwerp door u als opdrachtgever. Immers u heeft in het Functioneel Bestek de functionaliteit omschreven en het is aan de aannemer die functionaliteit waar te maken tegen de met de aannemer overeengekomen aanneemsom.

Uw adviseur elektrotechniek staat u graag bij met onafhankelijk ontwerp en advies over toe te passen systemen, materialen en de wijze van aanleg. Desgewenst kijkt uw adviseur ook tijdens de uitvoering van uw project mee of er wordt voldaan aan de overeengekomen functionaliteit en kwaliteit. Het ontzorgen van u als opdrachtgever staat daarbij centraal.

Adviseur elektrotechniek bij Wesselektro advies in Houten. Gespecialiseerd in ontwerp, advies, beoordeling en technisch beheer van elektrische installaties in gebouwen en de volledige technische inrichting van server- of computerruimten. Hij stelt uw PvE op, schrijft uw Functioneel Bestek of verzorgt projecttoezicht.