NEN 1010 installatievoorschriften
Nieuwe norm NEN 1010 eind september 2015 beschikbaar
bestek elektrische installatie
Onderhoud aan uw elektrische installatie goed organiseren

Halogeenvrije bedrading in schakel- en verdeelkasten volgens NEN-EN-IEC 61439

De schakel- en verdeelinrichtingen, in de volksmond verdeelkasten genoemd, zijn nog altijd de meest vaak voorkomende oorzaak van brand in een elektrische installatie. Slechte verbindingen, oververhitte smeltveiligheden, verkeerd gemonteerde installatie automaten en verdroogde isolatie van interne bedrading zorgen nog regelmatig voor kortsluiting met brand tot gevolg. Een goed ontwerp en degelijk onderhoud van verdeelkasten in uw elektrische installatie verlagen het risico op brand aanzienlijk.

Normgeving

Vanaf november 2014 is de nieuwe norm voor de bouw en samenstelling van verdeelkasten, de NEN-EN-IEC 61439, definitief van kracht. Behalve veel strengere bepalingen over de bouw en samenstelling van verdeelkasten zegt deze norm ook iets over het aanpassen van bestaande verdeelkasten. Verdeelkasten zijn voorzien van een CE-markering. Dat houdt in dat de fabrikant van de verdeelkast productaansprakelijkheid kent. Maar, als u de verdeelkast laat aanpassen gaat die aansprakelijkheid voor de gehele verdeelkast in nagenoeg alle gevallen over naar degene die de aanpassing uitvoert.

Interne bedrading

In de inmiddels vervallen voorgaande norm NEN-EN-IEC 60439 was een tabel opgenomen met draaddiameters en bijbehorende stromen. Die tabel was gebaseerd op bedrading met de standaard PVC-isolatie. Uit kostenbesparing werd door de bouwer van de verdeelkast meestal gekozen voor een minimale doorsnede van bedrading met de maximale stroom. Zo mocht worden uitgegaan van een stroom van 21 Ampère (A) door een 2,5 mm² draad. Het gevolg was een snel uitdrogende isolatie bij een langdurige belasting rond de maximale stroom.
De nieuwe norm NEN-EN-IEC 61439 maakt daar korte metten mee. In deze nieuwe norm wordt duidelijk onderscheid gemaakt in doorsnede van de bedrading ten opzichte van de maximale kerntemperatuur van de bedrading en de isolatie daarvan. Uitgaande van de bestaande situatie mag nu nog slechts 10A door een draad met een doorsnede van 2,5 mm². Een aanzienlijke beperking van de stroom dus.

Omgevingstemperatuur

De nieuwe norm biedt meer mogelijkheden voor het juist dimensioneren van interne bedrading van verdeelkasten. Meer accent is gelegd op de te bereiken kerntemperatuur van de bedrading ten opzichte van de omgevingstemperatuur en de temperatuursverhoging in de verdeelkast. Er kan een duidelijke keuze gemaakt worden tussen 70 en 90°C voor een toegestane kerntemperatuur van de bedrading. Afhankelijk van de gekozen temperatuur dient een isolatie te worden toegepast die de te bereiken temperatuur aankan.

Nieuwe tabel “Annex H”

De nieuwe norm geeft in de bijbehorende tabel Annex H voor draaddoorsneden dus lagere toelaatbare stromen weer. Zoals eerder beschreven mag door een draad met een doorsnede van 2,5 mm² nog maximaal 10A bij een te bereiken kerntemperatuur van 70°C. Maar, zodra wordt gekozen voor een beter isolatiemateriaal mag de te bereiken kerntemperatuur oplopen tot 90°C waarbij weer maximaal 16A door deze draad mag vloeien. Het gevolg van deze keuze mogelijkheid zal ongetwijfeld zijn dat de interne bedrading van verdeelkasten steeds meer zal worden uitgelegd op 90°C. Maar daarmee is de verdeelkast toch enigszins veiliger gebouwd doordat een betere kwaliteit isolatie is toegepast.

Eigen keuze

De nieuwe norm biedt u ook een eigen keuze. Immers de keuze voor de te bereiken kerntemperatuur ligt nu bij 70 of 90°C. Die temperatuurkeuze draagt in hoge mate bij aan de veiligheid van de verdeelkast. Indien u bovendien kiest voor halogeenvrije bedrading zet u nog een extra stap in veiligheid. Het specificeren van deze interne componenten van een verdeelkast zijn nu dus beslist een onderdeel in een te schrijven bestek voor een elektrische installatie. Zonder een dergelijke specificatie zal een kastenbouwer standaard uitgaan van de hoogst toegestane kerntemperatuur van de bedrading en standaard isolatie. Met name maatschappelijke ontwikkelingen maken een bewuste keuze voor halogeenvrij installeren steeds belangrijker.

Uw onafhankelijk adviseur elektrotechniek beschrijft uw te ontwerpen elektrische installatie in een bestek en zorgt daarmee voor de juiste specificatie van de toe te passen componenten en type bekabeling. Dat draagt bij aan een veilig te gebruiken elektrische installatie.

Adviseur elektrotechniek bij Wesselektro advies in Houten. Gespecialiseerd in ontwerp, advies, beoordeling en technisch beheer van elektrische installaties in gebouwen en de volledige technische inrichting van server- of computerruimten. Hij stelt uw PvE op, schrijft uw Functioneel Bestek of verzorgt projecttoezicht.