hybrid transferswitch
Transferswitch maakt aansluiten apparatuur op A- en B-feed mogelijk
NEN-EN-IEC 61439
Halogeenvrije bedrading in schakel- en verdeelkasten volgens NEN-EN-IEC 61439

Nieuwe norm NEN 1010 eind september 2015 beschikbaar

De belangrijkste norm in de elektrotechniek, de norm NEN 1010, gaat veranderen. De norm, gedeeltelijk aangewezen via de Omgevingsregeling en daarmee dus voor hetzelfde deel voorzien van een wettelijke status, is van toepassing op alle nieuwe, uit te breiden en te renoveren elektrische installaties. De simpele tekst “een installatie volgens NEN 1010” in een bestek opnemen is al lang niet meer voldoende. Maar hoe dan wel?

Wetgeving

Via de Omgevingsregeling, maar ook al via de Regeling Bouwbesluit 2003, is de norm NEN 1010, zij het gedeeltelijk, aangewezen en daarmee wettelijk verplichte kost. De Omgevingsregeling wijst echter alleen de veiligheidsbepalingen uit de norm aan. Alleen dat deel is dus wettelijk. Niet aangewezen zijn specifieke bepalingen en inspecties. Deze onderwerpen moeten, indien u die van toepassing wenst te verklaren, dus zijn opgenomen in een privaatrechtelijke overeenkomst zoals bijvoorbeeld een bestek.

Bouw- en woningtoezicht

De overheid zal vanaf 2015 het Bouw- en Woningtoezicht verder privatiseren. Dat houdt in dat het toezicht op handhaven van de wettelijke eisen voor bouwwerken steeds minder vanuit de overheid plaatsvindt. Dat neemt niet weg dat de wettelijke verplichting en verantwoordelijkheid wel degelijk bij de bouwer blijven liggen. Gaat er iets mis dan zal de bouwer voor de rechter moeten kunnen bewijzen volgens de vigerende wetgeving te hebben gehandeld. En dat kan bij uitstek door te handelen volgens de geldende normering.

NEN 1010

De norm NEN 1010 is een Nederlandse norm en volgt de internationale elektrotechnische normreeks IEC 60364. Met name technologische en maatschappelijke ontwikkelingen maken dat de norm steeds vaker moet worden aangepast aan deze wereldstandaard. Zo bepalen nationale overheden of aanpassingen moeten worden opgenomen in, of tot een aanpassing moeten leiden van, de nationaal opgestelde normering, in dit geval de NEN 1010.

Nieuwe norm NEN 1010

In het najaar van 2015 zal een vernieuwde uitgave van de geldige editie van NEN 1010 verschijnen. Mede door het uitfaseren van het huidige Bouw- en Woningtoezicht als handhaver van de wetgeving krijgt de nieuwe NEN 1010 nog meer juridische slagkracht. Dat is meteen ook een belangrijke reden om de norm nog eenduidiger te schrijven. Steeds meer installatie onderdelen krijgen een raakvlak met de norm NEN 1010. Installaties worden verder geïntegreerd waardoor vormen van energie via meer kabelnetten worden getransporteerd. Denk daarbij aan power over ethernet (PoE) en gelijkspanningsnetwerken voor kleine vermogens zoals voedingsapparaten en opladers voor batterijen.

NEN 1010 nieuwe stijl

Van oudsher is de norm NEN 1010 een lastig te lezen norm met veel verwijzingen naar elders in de norm opgenomen artikelen. Hoewel er tegenwoordig een goede praktijkrichtlijn bestaat in de vorm van de NPR 5310 blijft het doorgronden van de norm vakwerk. De feitelijke inhoud van de NEN 1010 is een vertaling van de internationale regelgeving via de IEC 60364 en daardoor niet eenvoudig te lezen, maar blijft wel leidend. Juist omdat de positie van de norm steeds meer centraal komt te staan zal gelijktijdig met de nieuwe norm NEN 1010 ook een zogenoemde “beter toegankelijke versie” in de vorm van NEN 4010 verschijnen.

Uw onafhankelijk adviseur elektrotechniek adviseert u graag hoe u de norm NEN 1010 moet hanteren bij nieuwbouw, uitbreiding, renovatie alsmede bij onderhoud en inspectie.

Adviseur elektrotechniek bij Wesselektro advies in Houten. Gespecialiseerd in ontwerp, advies, beoordeling en technisch beheer van elektrische installaties in gebouwen en de volledige technische inrichting van server- of computerruimten. Hij stelt uw PvE op, schrijft uw Functioneel Bestek of verzorgt projecttoezicht.