draaischijf energiemeter
De slimme meter, zin en onzin van deze techniek
beveiligingssystemen
Beveiligingsinstallaties integreren biedt nieuwe kansen

Fiscale aftrek (EIA) vanaf 2015 voor rackgebonden koeling computerruimten

De overheid stimuleert energiebesparing met een fiscale aftrekpost, de Energie Investeringsaftrek (EIA), voor investeringen in energiebesparing. Daartoe is een energielijst opgesteld, die jaarlijks wordt aangepast en gepubliceerd op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (ROV). Het fiscale voordeel is alleen beschikbaar voor BTW-plichtige organisaties. In de nieuwe energielijst 2015 zijn voor het eerst koelsystemen voor computerruimten opgenomen. En dat biedt kansen voor de inrichting van kleine en grote computerruimten.

Energie Investeringsaftrek

Via de Energie Investeringsaftrek (EIA) kunnen BTW-plichtige organisaties fiscaal voordelig investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie. U kunt een deel van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst, bovenop uw gebruikelijke afschrijving. Die investering betreft in vrijwel alle gevallen de kosten voor de aanschaf van de apparatuur en de montagekosten. Concreet komt dit neer op een “netto korting” van circa 10% op de volledige aanschafwaarde. Voor de aftrek van koelapparatuur in computerruimten is echter wel een bepaalde techniek beschreven en is een plafond ingesteld. En dat maakt de terugverdientijd van uw investering nog weer korter. U vindt de details terug in de energielijst die jaarlijks wordt aangepast.

Koeling computerruimte

Voor de koeling van een computerruimte zijn meerdere technieken beschikbaar. Het meest bekend is de ruimtekoeling waarbij opgewarmde lucht via in de ruimte opgestelde koelapparatuur wordt gekoeld en opnieuw wordt aangeboden aan de data verwerkende apparatuur. Deze methode van koeling is energetisch gezien wel de meest ongunstige vorm. U koelt immers, behalve de data verwerkende apparatuur, ook de gehele ruimte. Het is beter de opgewarmde lucht zo snel mogelijk na opvang te koelen en die gekoelde lucht direct aan de apparatuur toe te voeren. Daarvoor bestaan moderne technieken in zowel Direct eXpansion (DX) als in gekoeld water (GKW) systemen.

Koeltechnieken

De meeste, vooral bestaande, koelinstallaties maken gebruik van compressortechnieken. Met name de ruimte-airconditioners met verouderde compressortechniek verbruiken onnodig veel energie. Omdat deze machines zijn uitgerust met aan-uit technologie, en ook nog vaak zijn afgestemd op de maximale IT-belasting, schakelen de compressoren telkens in en uit. Daarmee ontstaat niet alleen een grotere temperatuurswisseling maar ook een flinke belasting van het voedende net door de vele schakelingen. Er zijn enkele technische variaties op deze techniek, zoals een thermostatisch of elektronisch expansieventiel, die de schakelingen enigszins beperken. Een betere oplossing is de zogenoemde inverter geregelde compressortechniek. Deze techniek maakt het mogelijk de koelcapaciteit traploos te regelen waardoor het koelvermogen continu wordt aangepast aan het feitelijk benodigde koelvermogen.

Inblaastemperatuur

De huidige generatie data verwerkende apparatuur kan gemakkelijk overweg met een omgevingstemperatuur van circa 25 graden Celsius. Dat houdt in dat de temperatuur van de aan te bieden koellucht direct voor de apparatuur niet lager hoeft te zijn dan die 25 graden. Voor zogenoemde high-density apparatuur geldt een iets lagere inblaastemperatuur. Door die temperatuur zo kort mogelijk voor de apparatuur aan te maken bespaart u op energieverbruik omdat geen verliezen optreden doordat gekoelde lucht eerst door de gehele computerruimte moet worden gevoerd om bij de apparatuur te komen.

Rackkoeling

Een energiezuinig alternatief voor ruimtekoeling, met in de computerruimte centraal opgestelde koelapparatuur, is rackkoeling. Deze techniek is gebaseerd op het plaatsen van decentrale koeleenheden tussen de racks met data verwerkende apparatuur. Daarmee kan de inblaastemperatuur van de aangeboden koellucht veel beter worden geregeld en, in tegenstelling tot ruimtekoeling, op inblaasniveau worden ingesteld. Bovendien is voor deze vorm van koelen geen verhoogde vloer nodig. Rackkoeling is in vele vormen beschikbaar. Zo is het mogelijk de koeleenheden uit te voeren in DX- of in GKW-systemen. Ook is het mogelijk de opstelling zodanig uit te voeren dat de inblaas- en opgewarmde lucht binnen de rackopstelling circuleert. Daarmee wordt voorkomen dat de gehele computerruimte moet worden gekoeld. En dat scheelt tot wel 50% aan energie ten opzichte van ruimtekoeling.

Fiscaal voordeel

Het loont juist nu uw oudere koelapparatuur te vervangen door een nieuw koelsysteem, omdat de hedendaagse energiezuinige koelapparatuur op de energielijst is gezet. Voor kleinere computerruimten tot maximaal 10 m² moet u dan kiezen voor rack- of rijgebonden koeling, uitgevoerd in DX-systemen. Voor grotere ruimten tot maximaal 100 m² kunt u kiezen uit watergekoelde systemen in combinatie met vrije koeling of een centrale koudwatermachine (chiller) in combinatie met een droge koeler. U kunt daarbij overwegen meteen uit te gaan van een hogere inblaastemperatuur zodat nog meer energie wordt bespaard. Overstappen van ruimtekoelsystemen op rackkoelsystemen brengt meer aanpassing met zich mee maar daarmee bespaart u wel veel op uw energiekosten. En dat in combinatie met de extra fiscale voordelen op uw investering.

Uw onafhankelijk adviseur elektrotechniek informeert u graag over de vele voordelen van rackkoeling en helpt u graag bij de implementatie daarvan.

Adviseur elektrotechniek bij Wesselektro advies in Houten. Gespecialiseerd in ontwerp, advies, beoordeling en technisch beheer van elektrische installaties in gebouwen en de volledige technische inrichting van server- of computerruimten. Hij stelt uw PvE op, schrijft uw Functioneel Bestek of verzorgt projecttoezicht.