opladen elektrische auto
Uw elektrische of hybride auto veilig opladen
rackkoeling computerruimte
Fiscale aftrek (EIA) vanaf 2015 voor rackgebonden koeling computerruimten

De slimme meter, zin en onzin van deze techniek

Uw netbeheerder zal u binnenkort informeren over het vervangen van uw draaischijf energiemeter door de slimme meter. U hoeft die zogenoemde slimme meter dus zelf niet aan te vragen, maar het kan al wel. Als uw regio nog niet is ingepland voor montage van de slimme meter kunt u de meter zelf aanvragen bij uw netbeheerder. De overheid streeft ernaar, in het kader van spaarzamer omgaan met fossiele brandstoffen en de uitstoot van broeikasgassen, om vóór 2020 vrijwel alle oude meters te hebben vervangen. Maar heeft u die slimme meter echt nodig om meer inzicht in uw verbruik te krijgen?

Uitleg slimme meter

De slimme meter is helemaal niet slim. Met “slim” wordt verwezen naar de extra mogelijkheid van de meter om de meetwaarden digitaal te kunnen gebruiken. Hierdoor is het mogelijk de meterstanden op afstand uit te lezen of in andere software te bewerken. Dat geldt overigens ook voor uw gasverbruik omdat de slimme meter ook aan uw, eveneens te vervangen, gasmeter wordt gekoppeld. De netbeheerders mogen de meetgegevens één keer per jaar gebruiken voor uw jaarafrekening, zes keer per jaar voor de tweemaandelijkse overzichten en bij een verhuizing of overstap naar een andere energieleverancier.
U bent het dus zelf die slim om kan gaan met de op zich domme meter. Het vaak genoemde argument van energiebesparing is regelrechte onzin omdat de meter zelf geen energie bespaart. U kunt als gebruiker aan de hand van de meetwaarden het energieverbruik monitoren en daaruit zelf opmaken of dat minder kan. Maar dat kon u ook al met uw bestaande meter, zij het dat u de meterstanden zelf moest aflezen en noteren of invoeren in een zelfgekozen software applicatie.

Privacy slimme meter

Volgens de overheid zijn er speciale privacy regels opgesteld die ervoor zorgen dat zowel uw persoons- als meetgegevens goed beschermd zijn. Onbevoegden zouden hierin geen inzicht moeten kunnen krijgen. Maar behalve de netbeheerder die uw meterstanden uitleest zijn er de energiebedrijven die uw gegevens verwerken en specifieke, gecertificeerde bedrijven die met uw gegevens aan de slag gaan in speciaal ontwikkelde apps en diensten. Netbeheer Nederland haast zich daarom de gedragscode voor die bedrijven te verbeteren. In die gedragscode staat dat een gebruiker jaarlijks een schriftelijke machtiging moet hebben afgegeven voor het gebruik van zijn meetgegevens. Zonder controle op de hele keten van netbeheerder tot aanbieders van diensten zal het risico blijven bestaan dat uw meetgegevens in verkeerde handen komen dan wel worden gebruikt voor zaken waarvoor u geen toestemming hebt gegeven.

Voordelen slimme meter

Via de slimme meter zal uw netbeheerder uw energieverbruik eenmaal per dag op afstand uitlezen. Dit betekent dat u zelf geen meterstanden meer hoeft door te geven en dat de meteropnemer niet meer hoeft langs te komen. Ook kunnen nieuwe apparaten en beschikbaar gestelde apps u helpen bij het eenvoudiger beheren van uw energieverbruik. Zo kunt u met deze apps een speciaal product of een dienst afnemen in de vorm van een eenvoudig uit te lezen energieverbruiksmanager. In die manager ziet u dan gedetailleerd uw verbruik per uur, per dag, per week of per maand.

Nadelen slimme meter

De slimme meter is helaas niet geschikt om terug te tellen bij de aansluiting van zonnepanelen. U kunt op deze manier dus niet zien wat u aan zonne-energie terug levert aan het net. Voor het salderen van uw zelf opgewekte energie biedt de slimme meter dus geen oplossing. De “oude” draaischijfmeter loopt wel gewoon terug bij het terug leveren van energie en maakt daarbij het salderen overbodig omdat er gewoon teruggeteld wordt. U levert met die oude meter dus energie terug aan het net voor dezelfde prijs als waarvoor u energie inkoopt, zelfs als u op enig moment meer opwekt dan dat u verbruikt.

Het zorgvuldig omgaan met de meetgegevens is en blijft een digitaal probleem. Immers hoe veilig zijn digitale verbindingen en de software applicaties van derden die uw meetgegevens verwerken?
De slimme meter zelf zorgt, zoals reeds opgemerkt, helemaal niet voor besparing van energie. Als u actief op energie wilt besparen weet u zelf wel wanneer de verwarming een graadje terug kan of zelfs gewoon uit kan en dat het licht niet onnodig hoeft te branden. Om dat te bereiken zijn immers vele technische producten beschikbaar zoals geavanceerde klokthermostaten en schakelactoren voor verlichting en apparatuur die ook zonder een slimme meter tot prima energie besparende resultaten leiden.

Voor monitoring van het energieverbruik is ook helemaal geen slimme meter nodig. Ook de bestaande analoge draaischijf- en telwerkmeters laten zich prima uitlezen en zijn met speciale niet dure afleestoepassingen prima te koppelen aan handige apps. Of het gedetailleerde inzicht in uw energieverbruik leidt tot besparing bepaalt u nog steeds zelf. Bovendien zegt dat gedetailleerde energieverbruik nog steeds niets over het verbruik van individuele apparaten in uw huis.

Het toegezegde beperkt en goed beveiligd omgaan met uw meetgegevens zal op de lange duur zeker onhoudbaar blijken te zijn. Het huidige standpunt van netbeheerders en energieleveranciers om “nooit real time mee te kijken” is op z’n minst twijfelachtig te noemen. Het netbeheer ten aanzien van geleverde en lokaal opgewekte energie zal meer en meer real time monitoring door de netbeheerder noodzakelijk maken. Net als bij de huidige ICT-toepassingen zal ook hier de techniek voortschrijden en daarmee ook de mogelijkheden voor onbevoegde toegang.

De slimme meter is zeker geen dom product maar het is aan u om er slim mee om te gaan. Bedenk dus goed wat u wel en niet toestaat bij het plaatsen van de slimme meter. Realiseer u wat er met uw meetgegevens mag worden gedaan en handel daarnaar. Uw adviseur elektrotechniek helpt u graag met uw keuze bij het toepassen van apps en diensten.

Adviseur elektrotechniek bij Wesselektro advies in Houten. Gespecialiseerd in ontwerp, advies en technisch beheer van elektrische installaties in gebouwen en de volledige technische inrichting van server- of computerruimten. Hij stelt uw PvE op, schrijft uw Functioneel Bestek, beoordeelt uw installatie of houdt projecttoezicht.