handbrandmelder
Brandmeldinstallatie conventioneel of adresseerbaar

Biedt NEN 3140 inspectie van uw elektrische installatie voldoende zekerheid

Energielabel woningen verandert en wordt nu echt verplicht

Met ingang van 1 januari 2015 is een geldig energielabel voor woningen verplicht bij verkoop van de woning. Voor alle woningen zonder een geldig energielabel wordt vanaf die datum een voorlopig energielabel door de overheid vastgesteld op basis van algemene kenmerken van het type woning.

Bestaande energielabel

Al sinds 2008 is een energielabel verplicht bij de verkoop van een woning. Het opstellen van zo’n energielabel was een redelijk kostbare zaak, terwijl het niet kunnen tonen van het label niet tot enige sanctie leidde. Het resultaat was duidelijk, vrijwel niemand liet een energielabel opstellen mede omdat de koper van een woning zijn aankoopbesluit nauwelijks liet beïnvloeden door een dergelijk label. Ligging en indeling van een woning zijn immers meestal veel belangrijker voor een aspirant koper.

Voorlopig energielabel

Omdat het energielabel nu een meer dwingend karakter krijgt in het kader van het overheidsbeleid met betrekking tot energiebesparing ontvangt iedere woningeigenaar na 1 januari 2015 een voorlopig energielabel, tenzij u reeds een definitief energielabel heeft laten vaststellen. Het voorlopig energielabel is door de overheid opgesteld op basis van het type woning, het bouwjaar en de oppervlakte. Het voorlopig energielabel is in te zien via de energiechecker en moet volgens de nieuwe wet in ieder geval uiterlijk bij de verkoop van de woning worden omgezet in een definitief energielabel. Daartoe is wetgeving opgesteld waarbij is bepaald dat bij het niet voldoen aan deze wettelijke plicht een maximale boete van € 400,00 kan worden opgelegd. Een reeds opgesteld definitief energielabel onder de oude regeling blijft ook onder de nieuwe regeling geldig.

Definitief energielabel

Via het overheidsloket DigiD krijgt u als woningeigenaar vanaf 1 januari 2015 toegang tot uw dossier via de site energielabelvoorwoningen.nl. De verantwoordelijkheid voor de juistheid van het dossier ligt daarmee dus bij u als eigenaar. Om een definitief energielabel te kunnen verkrijgen kunt u het dossier zo laten of zelf aanvullen met verbeterde gegevens. Via de site kunt u vervolgens zelf een deskundige kiezen die een controle uitvoert. De externe deskundige stelt vervolgens het definitieve energielabel op afstand vast aan de hand van de door u verstrekte aanvullende gegevens op het voorlopige label. De deskundige kan geen gegevens wijzigen of aanvullen. Uiteraard zult u de door u aangegeven aanvullende informatie moeten staven aan de hand van digitaal bewijsmateriaal in de vorm van aankoopnota’s en/of foto’s. Een definitief energielabel zal 10 jaar geldig zijn.

Verkoop woning

Bij de verkoop van uw woning zal door de koper en de verkoopmakelaar worden gecontroleerd of er een definitief energielabel is vastgesteld door een externe deskundige. Na een bevestiging van het Kadaster van de verkoop van uw woning wordt het dossier van het energielabel aan de nieuwe eigenaar overgedragen. Via DigiD kunt u het dossier vervolgens weer aanvullen of wijzigen met nieuwe gegevens over isolatie, type glas, het soort verwarming en eventueel aangebrachte zonnepanelen of een zonneboiler. Vanzelfsprekend moeten ook dan de door u aangegeven wijzigingen weer door een deskundige worden vastgesteld om een nieuw definitief label te verkrijgen. Helaas is het energielabel hiermee verworden tot een noodzakelijk “kwaad” bij de verkoop van een woning. De oorspronkelijke doelstelling, een verbetering stimuleren waarmee energie kan worden bespaard, lijkt daarmee niet meer te worden gehaald. Tenzij u in het voorlopig label toch een aanleiding ziet om verbeteringen aan te brengen…..

Huurwoningen

Voor professioneel verhuurde woningen geldt een ander energielabel. De verhuurder moet een energie-index laten bepalen. Die index is mede van belang voor het vaststellen van het totaal aan huurpunten. Voor het toekennen van de energie-index is specifieke programmatuur ontwikkeld die aansluit bij het voor 1 januari 2015 gebruikte principe voor het vaststellen van het energielabel “oude stijl”.

Voor meer informatie over het energielabel “nieuwe stijl” kunt u terecht bij uw onafhankelijk adviseur elektrotechniek of op de website over het energielabel van de overheid.

Adviseur elektrotechniek bij Wesselektro advies in Houten. Gespecialiseerd in ontwerp, advies en technisch beheer van elektrische installaties in gebouwen en de volledige technische inrichting van server- of computerruimten. Hij stelt uw PvE op, schrijft uw Functioneel Bestek, beoordeelt uw installatie of houdt projecttoezicht.