Aansluiting en energiebeheer van servers in uw computerruimte is op meer manieren mogelijk

HD-Televisie kijken zonder storende blokjes

Een computerruimte hoeft helemaal niet altijd te bestaan uit een bouwkundige ruimte

Bij het begrip computerruimte denkt u waarschijnlijk aan een hoekje van een ruimte of aan een complete bouwkundige ruimte in uw gebouw waarin u uw computerapparatuur heeft opgesteld. Die ruimten lopen uiteen van “bezemkast” tot volwaardige dataruimte. Maar is dat altijd in die vorm nodig?

Opstelling computerapparatuur

Heel veel ondernemers in het MKB maken gebruik van computerapparatuur voor hun bedrijfsproces. Een enkele desktop met switch en router kan vaak al voldoende zijn maar die moet dan wel blijven werken. Natuurlijk heeft u in dat geval geen compleet uitgeruste computerruimte nodig, maar aan de voorwaarden om computerapparatuur goed te laten werken moet wel voldaan zijn. De vaak aangetroffen opstelling in een werkkast of “onder de trap” voldoet helaas niet aan die voorwaarden.

Voorwaarden opstelling,

Voor een enkele desktop-PC zijn er niet zoveel bijzondere voorwaarden. Maar het wordt anders als die desktop wordt vervangen door een rackserver die samen met switches, routers en een modem in een 19”-rack terecht komt. Behalve energie voorziening en noodstroom komt ook koeling om de hoek kijken. Dan is de werkkast al snel niet meer de beste plek voor uw apparatuur.

Opstelling apparatuur

Een ruimte voor uw computerapparatuur hoeft geen speciaal ingerichte bouwkundige ruimte te zijn. Voor kleine opstellingen, denk daarbij aan enkele rackservers is een 19”-datarack meestal al genoeg. In dat rack kunt u behalve de data verwerkende apparatuur ook alle randapparatuur, zoals de UPS (noodstroom) en de koelvoorziening plaatsen. Bovendien is een dergelijk rack eenvoudig van een goed (code)slot te voorzien zodat de apparatuur afdoende is beveiligd tegen ongewenste bediening. Alleen een kleine condensor op basis van direct expansion (DX), denk aan de buitenunit van het bekende split airco-systeem, moet dan buiten worden opgesteld om de koeling te laten werken. Met de moderne technieken zijn al vermogens tot ca. 12 kW op rackniveau te koelen.

Voor een wat grotere opstelling van enkele racks wordt al snel naar een traditionele oplossing gegrepen van de bekende verhoogde vloer met onder de vloer inblazende airco’s. Ook daarvoor bestaan reeds betere oplossingen in de vorm van, al dan niet geperforeerd uitgevoerde, racks in combinatie met koeleenheden tussen de racks, zogenoemde inrow-koeling. De opgewarmde en de gekoelde lucht komen het rack niet meer uit. Voor deze oplossing is geen verhoogde vloer meer nodig, terwijl vermogens tot 30kW kunnen worden gekoeld. U kunt de rackopstelling op zich zelf beschouwen als de “computerruimte”. Daar waar koeling met gekoeld water nog relatief duur zou zijn kan zelfs gebruik gemaakt worden van een DX-oplossing.

Wordt uw opstelling nog wat groter, denk aan 4 of meer racks, dan wordt een geschikte ruimte meer noodzakelijk. Zo’n ruimte kan bestaan uit een netjes ingerichte bouwkundige ruimte maar zeker ook snel en efficiënt worden gebouwd als prefab ruimte met paneelwanden. Het is dan goed mogelijk de racks tegenover elkaar te plaatsen waarbij de toegangen en het dak van de gang worden afgedicht. De gang tussen de racks kan, al naar gelang de keuze, worden ingericht als zogenoemde koude of warme gang. Ook in deze opstelling kunnen tussen de racks inrow-koelers worden geplaatst en is een verhoogde vloer overbodig. Behalve inrow-koelers kan ook gebruik gemaakt worden van andere vormen van koeling omdat sprake is van een afgesloten koude of warme gang.

Koelsystemen

Juist bij een wat grotere opstelling wordt het interessant om te kijken naar de koeltechniek. Inmiddels zijn zeer energie zuinige koeltechnieken beschikbaar. Met name koeltechnieken waarbij gebruik gemaakt wordt van buitenlucht zijn goed toepasbaar. In Nederland is het mogelijk gedurende meer dan 80% van de bedrijfstijd te koelen met buitenlucht. Dat daarmee de energie rekening terugloopt behoeft nauwelijks betoog terwijl bovendien de CO2-reductie fors wordt gestimuleerd. Deze vorm van zogenoemde vrije koeling is in vele varianten mogelijk, zelfs in combinatie met daarvoor geschikte DX-systemen. Het gebruik van indirecte adiabatische koeling is daarbij vooralsnog de meest energie zuinige koelmethode.

Uw adviseur elektrotechniek vertelt u graag meer over de manier waarop een opstelling van computerapparatuur in uw specifieke situatie tot een efficiënte opstelling leidt. Hoe klein of hoe groot de beschikbare ruimte ook is, er is vrijwel altijd een passend energie zuinig concept mogelijk.

Adviseur elektrotechniek bij Wesselektro advies in Houten. Gespecialiseerd in ontwerp, advies, beoordeling en technisch beheer van elektrische installaties in gebouwen en de volledige technische inrichting van server- of computerruimten. Hij stelt uw PvE op, schrijft uw Functioneel Bestek of verzorgt projecttoezicht.