Kabels in uw elektrische installatie verdienen “dikke” aandacht

Een computerruimte hoeft helemaal niet altijd te bestaan uit een bouwkundige ruimte

Aansluiting en energiebeheer van servers in uw computerruimte is op meer manieren mogelijk

Het floormanagement van computerruimten is over het algemeen gefocust op het snel inrichten van de racks met servers en software. Na verloop van tijd wordt het overzicht wat vertroebeld en is niet geheel meer duidelijk welke servers nu wel of niet een bijdrage leveren aan de IT-omgeving van de gebruikers. Herkenbaar?

Aansluitingen van servers

Data verwerkende apparatuur in racks wordt over het algemeen aangesloten op een zogenoemde rack-PDU, waarin PDU staat voor Power Distribution Unit. Nog te vaak is deze PDU aangesloten op een standaard (wand)contactdoos 230V al dan niet onder de verhoogde vloer. Deze contactdozen zijn niet geschikt voor deze toepassing omdat de contactdozen slechts bedoeld zijn voor een wisselende belasting kleiner dan 16A of continu belasting tot maximaal 10A (2300W). Dat terwijl de beveiliging vaak wordt ingesteld op 16A in de verdeelkast. Voor een juiste aansluiting dient u een zogenoemde CEE-form contactdoos te (laten) installeren. Dat type contactdoos is, afhankelijk van het type, wel geschikt voor een continu belasting van 16A of hoger.

Positie PDU

De PDU is het aansluitblok in het rack waarop u uw data verwerkende apparatuur aansluit. Deze PDU’s zijn er in vele uitvoeringen. Vaak toegepast is een model met contactdozen horizontaal in het rack. Maar deze uitvoering neemt hoogte eenheden (HE) in beslag waar u dus geen apparatuur kunt plaatsen. Een beter alternatief voor deze uitvoering is een verticaal geplaatste PDU die u aan de stijl in de achterzijde van het rack monteert. Daarmee komen vele hoogte eenheden vrij voor apparatuur.

Aansluitingen PDU

Moderne data verwerkende apparatuur is uitgevoerd met aansluitingen van het type IEC320. Dat zijn 3-pens connectoren in male en female uitvoering en kleiner dan de bekende randaarde contactdozen en stekers. Er zijn uitvoeringen beschikbaar tot 10A en 16A. Voordeel van deze connectoren is de universele uitvoering in zowel uw server als in de PDU. Diverse fabricaten bieden een uitvoering aan die kan worden vergrendeld. Daarmee loopt u geen risico op onbedoeld lostrekken. Het in kleur uitvoeren van de connectoren levert een nog beter overzicht op van de aansluitingen. U kunt daarmee onderscheid maken tussen uw A- en B-voeding of bepaalde essentiële aansluitingen beter zichtbaar maken.

Meten van energie

Belangrijk voor u als floormanager is het functioneren van uw data verwerkende apparatuur. Maar hoe weet u bij het plaatsen van een server of de energie voorziening van het rack nog toereikend is? Spontane uitval van het gehele rack wordt immers door niemand gewaardeerd. Een PDU kan op diverse manieren worden voorzien van energie meting. Dat loopt uiteen van een digitale, in de PDU opgenomen meting, van het totale vermogen dat door de PDU wordt geleverd tot via IP uitlezen van individuele uitgangen van de PDU. In het laatste geval kunt u met geschikte software alle belangrijke parameters van energie verbruik per server uitlezen. We onderscheiden drie type PDU’s. Basis, voor een eenvoudige energieverdeling van de aansluitingen. Bemeterd, voor het meten van spanning (V), stroom (A), vermogen (W) en verbruik (kWh) van de totale PDU. En tot slot intelligent, voor het meten van deze waarden per outlet. Bovendien zijn deze intelligente PDU’s vaak in staat om tevens sensoren voor temperatuur en vochtigheid aan te sluiten. Afhankelijk van het fabricaat kunnen deze PDU’s individueel via RS485 en/of IP worden ingesteld op grenswaarden en op afstand worden uitgelezen. Met deze hulpmiddelen wordt een veilig energiebeheer goed mogelijk en de kans op ongewilde uitval fors kleiner. Bovendien worden niet meer gebruikte servers makkelijker herkend omdat het betreffende energie verbruik vaak continu zeer laag is.

Schakelen per outlet

Sommige data verwerkende apparatuur heeft op gezette tijden een al dan niet voorspelde herstart nodig. Dat betekent in de regel een bezoek aan uw computerruimte en voor langere tijd geen beschikbaarheid van de betreffende apparatuur. Maar als de afstand tot uw computerruimte wat groter wordt zou het prettig zijn als via een PDU de betreffende outlet kan worden geschakeld. Daarmee wordt het mogelijk data verwerkende apparatuur op afstand te resetten of opnieuw op te starten. Uw apparatuur is sneller weer beschikbaar en applicaties zijn weer direct actief.

Uw adviseur elektrotechniek adviseert u graag over beschikbare en voor uw specifieke toepassing geschikte typen PDU’s. Besparen van ruimte in uw racks en een goede energie huishouding leveren een betere beschikbaarheid van uw data verwerkende apparatuur op.

Adviseur elektrotechniek bij Wesselektro advies in Houten. Gespecialiseerd in ontwerp, advies, beoordeling en technisch beheer van elektrische installaties in gebouwen en de volledige technische inrichting van server- of computerruimten. Hij stelt uw PvE op, schrijft uw Functioneel Bestek of verzorgt projecttoezicht.