Het onderhoud van uw elektrische installatie is belangrijk en deels verplicht

Elektrische installatie in de woning blijkt nog steeds “ondergeschoven kindje”

Brandwerend installeren in uw elektrische installatie kan met specifiek materiaal

Behalve met bouwkundige maatregelen draagt brandwerend installeren met installatie technische oplossingen goed bij aan beperking van het risico op uitbreiding van brand in uw gebouw.

Brandrisico

Het risico voor mens en milieu als gevolg van brand in uw gebouw is in aanvulling op de bekende bouwkundige maatregelen ook te beperken met installatie technische maatregelen. Onderdeel van uw gebouwbeheer zou moeten zijn het bijhouden van een logboek waarin de brandwerende doorvoeren van leidingen en installaties zijn vermeld in met name de brandscheidende bouwkundige constructies. Die bestaan in het algemeen uit een wit afgewerkte afdichting van de doorvoering en een daarbij aangebrachte tekstplaat met datum en type van de afdichting. Maar er zijn meer plaatsen die een potentieel risico vormen. Een goed beheer van brandwerende voorzieningen beperkt zich niet alleen tot de bouwkundige afdichtingen.

Brandwerende inbouwdozen

Standaard inbouw- of centraaldozen aangebracht in een brandscheidende bouwkundige constructie zullen de brandwerende eigenschap van die constructie negatief beïnvloeden. Dat geldt niet indien brandwerende inbouw- en centraaldozen worden gebruikt. Door het toepassen van deze meestal in rode kunststof uitgevoerde installatie componenten zal de brandwerende eigenschap van de bouwkundige constructie niet negatief worden beïnvloed. Behalve brandwerend zijn deze inbouw- en centraaldozen tevens halogeenvrij uitgevoerd. Een goed alternatief voor het inbouwen van elektrische componenten in brandscheidingen en voor publiek toegankelijke ruimten en vluchtwegen.

Halogeen vrije leidingen

Het toepassen van leidingen in halogeenvrije uitvoering is een goede oplossing voor het voorkomen van giftige dampen bij brand en rookontwikkeling. De standaard uitvoering van buizen, kabels en bedrading is meestal “moeilijk brandbaar”, maar veroorzaakt nog steeds veel giftige dampen. En juist die dampen veroorzaken het letsel in de vluchtperiode en de schade als gevolg van een brand. Het Besluit bouwwerken leefomgeving geeft in artikel 4.45a voorschriften voor het toepassen van brandvertragende installatie onderdelen in bouwwerken.

Kabelwegen

Kabeldraagsystemen zijn ongetwijfeld onderdeel van de elektrische installatie in uw gebouw. Die kabelwegen zijn meestal zo uitgevoerd dat gemakkelijk een kabel kan worden toegevoegd of verwijderd. Het bouwkundig afwerken van een doorvoering van die kabelwegen in een brandscheiding met een vast aangebrachte afdichting levert meestal een beschadigde afdichting op waarvan het herstel nog wel eens achterblijft. En boven een verlaagd plafond is die afdichting ook nog eens slecht zichtbaar.

Met een onafhankelijk elektrotechnisch advies is een goede oplossing van dit probleem beschikbaar. Het opvullen van de doorvoering met speciale zakjes of een doorvoering uitvoeren met specifieke doorvoercomponenten levert een bescherming op die behalve gebruiksvriendelijk is ook een goede bescherming biedt bij brand. Het materiaal zet uit bij een temperatuur boven de 170 graden Celsius en sluit zo de sparing alleen af als dat ook nodig is.

Uw adviseur elektrotechniek adviseert u graag over welke toepassing in uw elektrische installatie zinvol of zelfs noodzakelijk is.

Adviseur elektrotechniek bij Wesselektro advies in Houten. Gespecialiseerd in ontwerp, advies, beoordeling en technisch beheer van elektrische installaties in gebouwen en de volledige technische inrichting van server- of computerruimten. Hij stelt uw PvE op, schrijft uw Functioneel Bestek of verzorgt projecttoezicht.