gebouwautomatisering
Uw gebouw gebonden installaties centraal bedienen en beheren
DX-systeem
Direct eXpansie koelsysteem computerruimte nu ook met vrije koeling

Zonnepanelen aansluiten op uw elektrische installatie

Zonnepanelen vinden steeds vaker hun weg naar bestaande woningen en bedrijfspanden. Die zonnepanelen worden meestal aangesloten op de elektrische installatie. Omdat door gewijzigde normen elektrische installaties in de afgelopen jaren regelmatig zijn veranderd is het correct en veilig aansluiten van zonnepanelen niet altijd even eenvoudig. Door de toenemende vraag naar zonnepanelen wordt hard gewerkt aan Europese normen voor het correct aansluiten van PV-installaties.

Huidige normen

De vele uitvoeringsvormen van zonnepanelen en omvormers in combinatie met de sterk wisselende opzet van elektrische installaties maken het niet eenvoudig een PV-installatie eenduidig en veilig aan te sluiten. De verschillende edities van de norm NEN 1010, de belangrijkste elektrotechnische norm, geven daarover wel voorschriften, maar de geldige editie van norm sluit niet altijd aan op de huidige techniek en praktijk.

NPR 5310

Naast de normen bestaan in Nederland ook praktijkrichtlijnen, NPR genoemd. Deze praktijkrichtlijnen geven over waar mogelijk een actueel beeld van de huidige technieken en de wijze van aansluiten op bestaande elektrische installaties. De praktijkbladen, opgenomen in de NPR 5310, zijn een interpretatie van de voorschriften zoals opgenomen in de NEN 1010. Omdat noch in de NEN 1010, noch in Europees verband een complete en eenduidige regelgeving bestaat voor het aansluiten van een zonnestroom systeem op de bestaande elektrische installatie is een NPR-blad gewijd aan dit onderwerp. In de NPR 5310, die behoort bij NEN 1010, wordt beschreven hoe zonnepanelen via de omvormer zo veilig mogelijk zouden kunnen worden aangesloten op de elektrische installatie. Voor het veilig aansluiten van PV-systemen volgens de norm editie NEN 1010:2015 is NPR 5310:2017 deel 712 beschikbaar. In het werkblad wordt een uitleg gegeven van de verschillende systemen waarop omvormers kunnen zijn gebaseerd. Ook wordt aangegeven welke verschillen er zijn in de elektrische installaties door de jaren heen. Over deze werkbladen wordt overigens nog steeds discussie gevoerd.

DC en AC systemen

Een zonnestroom systeem bestaat uit een gelijkspanningsdeel (DC) en een wisselspanningsdeel (AC). De zonnepanelen op het dak vormen het gelijkspanningsdeel. De omvormer en de aansluiting op de bestaande elektrische installatie vormen het wisselspanningsdeel. Met name de uitvoering van de omvormer is een bepalende factor in de aansluiting van het systeem op het reguliere net. Een tweede belangrijke factor bij de aansluiting zijn de al dan niet aanwezige aardlekschakelaars in de elektrische installatie. Beide factoren zijn van belang bij een keuze van de manier van aansluiten van het zonnestroomsysteem.

Bekabeling zonnepanelen

Behalve de juiste aansluiting is ook de te gebruiken bekabeling van belang. Zowel de gelijkspanningszijde als de wisselspanningszijde kennen elk hun eigen bekabelingstype en montage voorschriften. Voor een veilige aanleg van een zonnestroomsysteem is het van belang dat ook deze voorschriften nauwkeurig worden opgevolgd.

Verzekering

Woningeigenaren en vastgoedbeheerders die besluiten een PV-systeem te installeren zullen veelal de opstalverzekering informeren over de installatie van het systeem. In de voorwaarden van de verzekeringsmaatschappijen wordt steeds meer aandacht besteed aan het juist installeren van zonnestroomsystemen.

Uw onafhankelijk adviseur elektrotechniek helpt u graag met advies over de juiste aansluiting van uw PV-installatie en kan een bestaande aansluiting ook beoordelen of controleren op de uitvoering.

Adviseur elektrotechniek bij Wesselektro advies in Houten. Gespecialiseerd in ontwerp, advies, beoordeling en technisch beheer van elektrische installaties in gebouwen en de volledige technische inrichting van server- of computerruimten. Hij stelt uw PvE op, schrijft uw Functioneel Bestek of verzorgt projecttoezicht.