PV-panelen
PV-installatie aansluiten op reguliere net
NEN 1010:2020
NEN 1010:2020 update elektro norm NEN 1010

TF-signaal alternatief op 1 juli 2021

Het TF-signaal, door de netbeheerders uitgezonden, dat onder andere elektrische boilers schakelt stopt met ingang van 1 juli 2021. In elektrische installaties, waarop een meestal wat grotere elektrische boiler is aangesloten, is vaak een zogenoemd TF-relais opgenomen. Het TF-relais schakelt de boiler in of uit op een tijdstip waarop het dag- en nachttarief van de energieleverancier wisselt.

Wat is het TF-signaal

Het TF-signaal is een toonfrequent signaal dat de netbeheerders in Nederland gebruiken om op afstand schakelacties uit te voeren. Het signaal schakelt de dubbeltarief draaischijf energiemeters om tussen dag- en nachttarief of schakelt via een zogenoemd TF-relais apparatuur die voornamelijk gebruik maakt van de dag- en nachttarieven. Denk daarbij aan het in- en uitschakelen van een elektrische boiler.

Wat zijn de gevolgen

Door het niet meer uitzenden van het TF-signaal schakelen de “ouderwetse” draaischijf en standaard digitale energiemeters niet meer om tussen dag- en nachttarief. Ook andere toepassingen zoals het in- en uitschakelen van boilers werkt niet meer. Zonder het TF-signaal schakelt alleen een zogenoemde slimme-meter nog tussen dag- en nachttarief. De draaischijf energiemeter of standaard digitale energiemeter schakelt dus niet meer om.

Welke alternatieven zijn er

Voor consumenten is het aanhouden van het dag- en nachttarief meestal niet erg interessant meer. De tarieven liggen tegenwoordig zo dicht bij elkaar dat het verschil nog nauwelijks loont. Het is dan mogelijk het energiecontract aan te passen naar een enkelvoudig tarief. Anders ligt dat voor het schakelen van apparatuur zoals elektrische boilers of buitenverlichting. Bij buitenverlichting gaat het daarbij immers niet om het tarief, maar juist om het in- en uitschakelmoment. Ook het TF-signaal voor het schakelen van buitenverlichting zal verdwijnen.

Schemerschakelaar of schakelklok

Een vervanger voor een TF-relais ten behoeve van het schakelen van buitenverlichting kan een schemerschakelaar zijn. Die zorgt ervoor dat bij afnemend daglicht de verlichting wordt ingeschakeld en weer wordt uitgeschakeld als het daglicht toeneemt. Een alternatief voor een schemerschakelaar is een astronomische schakelklok. Voor een elektrische boiler is een standaard schakelklok een goede optie. Denk dan wel aan een schakelklok met meerdere programma mogelijkheden omdat de dag- en nachttarieven tijdens de werkdagen en in het weekend verschillen. In bepaalde gevallen kan een schakelklok voor extra comfort zorgen door behalve de momenten van het dag- en nachttarief ook andere momenten te programmeren.

Schakelmoment slimme-meter

Zoals eerder opgemerkt schakelt de slimme-meter wel tussen dag- en nachttarief voor gebruikers die een dubbeltarief contract hebben. Die slimme-meter beschikt over een zogenoemde P1-uitgang. Dat is een digitale uitgang die beschikbaar is voor de gebruiker. Op die uitgang kan apparatuur worden aangesloten dat overweg kan met de informatie uit de slimme-meter. Die informatie bestaat onder andere uit het omschakelsignaal tussen dag- en nachttarief. Wie meer dan 1 apparaat wil aansluiten kan een zogenoemde P1-splitter plaatsen zodat meer apparatuur gebruik kan maken van de informatie uit de slimme-meter.

P1 tarief relais

Op de P1-uitgang kan een zogenoemd P1 tarief relais worden aangesloten waarmee een 16A-contact in- of uitschakelt op de omschakeltijden voor dag- en nachttarief. Een belangrijk voordeel van het P1 tarief relais ten opzichte van een schakelklok is dat het relais via de P1-poort communiceert met de slimme-meter. Het P1 tarief relais reageert direct wanneer het tarief omschakelt, dus behalve bij dag- en nacht of in het weekend ook bij speciale feestdagen of een eventuele aanpassing van de schakeltijden door de netbeheerder.
Het P1 tarief relais maakt het bovendien bijvoorbeeld mogelijk apparatuur in- of uit te schakelen dat alleen op het nachttarief mag werken. Denk dan bijvoorbeeld aan een laadpaal voor elektrische voertuigen. Het P1 tarief relais is dus niet geschikt voor het schakelen van buitenverlichting.

Uw onafhankelijk adviseur elektrotechniek adviseert u graag over een alternatieve oplossing in uw situatie ter vervanging van het per 1 juli 2021 stop te zetten TF-signaal van de netbeheerders.

Adviseur elektrotechniek bij Wesselektro advies in Houten. Gespecialiseerd in ontwerp, advies en technisch beheer van elektrische installaties in gebouwen en de volledige technische inrichting van server- of computerruimten. Hij stelt uw PvE op, schrijft uw Functioneel Bestek, beoordeelt uw installatie of houdt projecttoezicht.