Rookmelders in nieuwbouw woningen toepassen volgens de Omgevingswet

NEN 2767; het onderhoud aan gebouwen universeel beoordelen

Pictogrammen voor noodverlichting per 1-1-2013 gewijzigd

De bekende pictogrammen voor noodverlichting zijn gewijzigd. Het bekende rennende mannetje naar de deur heeft “voortuitgang geboekt” en staat nu in de deur.

Toepassen noodverlichting

Het Besluit bouwwerken leefomgeving schrijft voor dat u in bepaalde situaties noodverlichting in uw gebouw moet toepassen. Noodverlichting bestaat uit vluchtwegverlichting en vluchtwegaanduiding. Wat is het verschil precies? Noodverlichting is de algemene benaming van alle voorzieningen die te maken hebben met verlichting in noodgevallen. Onder noodverlichting vallen de begrippen vluchtwegverlichting, vluchtwegaanduiding, antipaniek verlichting en verlichting van werkplekken met verhoogd risico.

Vluchtwegverlichting

Verlichting van een vluchtweg bestaat uit twee bekende vormen van noodverlichting, te weten de vluchtwegverlichting, bestaande uit verlichtingsarmaturen in verkeersruimten en de vluchtwegaanduiding die bestaat uit pictogram armaturen met de richtingsaanduiding.

Antipaniek verlichting

Deze vorm van noodverlichting dient om personen de mogelijkheid te bieden een plaats te bereiken waar een vluchtroute kan worden herkend zodat paniek wordt voorkomen.

Verhoogd risico

Werkplekken met verhoogd risico moeten verlicht worden met noodverlichting. De verlichting zorgt er voor dat personen op werkplekken, die door het wegvallen van de normale verlichting in een mogelijk gevaarlijke situatie kunnen verkeren, voldoende licht hebben om een kritiek proces af te sluiten en aansluitend veilig kunnen vluchten.

Pictogrammen

Pictogrammen geven de vluchtroute aan. Sinds begin 2013 zijn de pictogrammen voor vluchtwegaanduiding gewijzigd. Het bekende rennende mannetje met pijl en deur volgens de inmiddels ingetrokken norm NEN 6088 is vervangen door een meer Europees geharmoniseerd pictogram. Dat nieuwe pictogram is nu in de norm NEN 3011 opgenomen. De norm NEN 3011 verwijst overigens, om het “makkelijk” te maken, door naar de norm NEN-EN-ISO-7010 waarin het feitelijk te gebruiken nieuwe pictogram is afgebeeld. Dat nieuwe pictogram bestaat nog steeds uit een rennend mannetje, maar nu getekend ín de deuropening. De pijl voor de aanduiding “rechtdoor” is nu omhoog gericht, daar waar die vroeger naar beneden was gericht. De pijlen naar beneden (trap af), rechts en links zijn niet veranderd.

Toepassing pictogrammen

In bestaande situaties mogen de “oude” pictogrammen gewoon gehandhaafd blijven. U hoeft deze pictogrammen dus niet te vervangen. Bij een uitbreiding of aanpassing van uw vluchtwegen kunt u er dus voor kiezen nog de oude pictogrammen te gebruiken of al over te stappen op het nieuwe type pictogram. Het nieuwe pictogram mag sinds januari 2013 worden toegepast. Naar verwachting zal vanaf januari 2016 het oude type pictogram niet meer leverbaar zijn. Het door elkaar heen gebruiken van de oude en de nieuwe pictogrammen blijkt in de praktijk niet tot misverstanden te leiden.

Noodverlichting moet voldoen aan diverse normen en ten minste éénmaal per jaar worden onderhouden. Uw onafhankelijk elektrotechnisch adviseur adviseert u graag over het projecteren en controleren van noodverlichting.

Adviseur elektrotechniek bij Wesselektro advies in Houten. Gespecialiseerd in ontwerp, advies, beoordeling en technisch beheer van elektrische installaties in gebouwen en de volledige technische inrichting van server- of computerruimten. Hij stelt uw PvE op, schrijft uw Functioneel Bestek of verzorgt projecttoezicht.