Rookmelders in nieuwbouw woningen toepassen volgens het Bouwbesluit-2012

NEN 2767; het onderhoud aan gebouwen universeel beoordelen

Pictogrammen voor noodverlichting per 1-1-2013 gewijzigd

De bekende pictogrammen voor noodverlichting zijn gewijzigd. Het bekende rennende mannetje naar de deur heeft “voortuitgang geboekt” en staat nu in de deur.

Toepassen noodverlichting

Het Bouwbesluit schrijft voor dat u in bepaalde situaties noodverlichting in uw gebouw moet toepassen. Artikel 6.3 van het Bouwbesluit geeft aan wanneer noodverlichting verplicht is. Artikel 6.24 beschrijft in welke situaties u vluchtwegaanduiding moet toepassen. Wat is het verschil precies? Noodverlichting is de algemene benaming van alle voorzieningen die te maken hebben met verlichting in noodgevallen. Onder noodverlichting vallen de begrippen vluchtroute verlichting, antipaniek verlichting en verlichting van werkplekken met verhoogd risico.

Vluchtroute verlichting

Verlichting van een vluchtroute bestaat uit twee bekende vormen van noodverlichting, te weten de verlichtingsarmaturen in verkeersruimten (vluchtwegverlichting) en de pictogram armaturen met de richtingsaanduiding (vluchtwegaanduiding). De armaturen maken deel uit van de elektrische installatie in uw gebouw.

Antipaniek verlichting

Deze vorm van noodverlichting dient om paniek te voorkomen en personen de mogelijkheid te bieden een plaats te bereiken waar een vluchtroute kan worden herkend.

Verhoogd risico

Deze verlichting zorgt er voor dat personen op werkplekken, die door het wegvallen van de normale verlichting in een mogelijk gevaarlijke situatie kunnen verkeren, voldoende licht hebben om een kritiek proces af te sluiten en aansluitend veilig kunnen vluchten.

Pictogrammen

Sinds begin 2013 zijn de pictogrammen voor vluchtwegaanduiding gewijzigd. Het bekende rennende mannetje met pijl en deur volgens de inmiddels ingetrokken norm NEN 6088 is vervangen door een meer Europees geharmoniseerd pictogram dat nu in de norm NEN 3011 is opgenomen. De norm NEN 3011 verwijst overigens, om het “makkelijk” te maken, door naar de norm NEN-EN-ISO-7010 waarin het feitelijk te gebruiken nieuwe pictogram is afgebeeld. Dat nieuwe pictogram bestaat uit nog steeds een rennend mannetje maar nu getekend in de deuropening. De pijl voor de aanduiding “rechtdoor” is omhoog gericht, daar waar die vroeger naar beneden was gericht. De pijlen naar beneden (trap af), rechts en links zijn uiteraard niet veranderd.

Toepassing pictogrammen

In bestaande situaties mogen de “oude” pictogrammen gewoon gehandhaafd blijven. U hoeft deze pictogrammen dus niet te vervangen. Bij een uitbreiding of aanpassing van uw vluchtwegen kunt u er dus voor kiezen nog de oude pictogrammen te gebruiken of al over te stappen op het nieuwe type pictogram. Het nieuwe pictogram mag sinds januari 2013 worden toegepast. Naar verwachting zal vanaf januari 2016 het oude type pictogram niet meer worden geleverd. Het door elkaar heen gebruiken van de oude en de nieuwe pictogrammen blijkt in de praktijk niet tot misverstanden te leiden.

Uw onafhankelijk adviseur elektrotechniek adviseert u graag over het projecteren en controleren van noodverlichting. Noodverlichting moet voldoen aan diverse normen en ten minste éénmaal per jaar worden onderhouden.

Adviseur elektrotechniek bij Wesselektro advies in Houten. Gespecialiseerd in ontwerp, advies en technisch beheer van elektrische installaties in gebouwen en de volledige technische inrichting van server- of computerruimten. Hij stelt uw PvE op, schrijft uw Functioneel Bestek, beoordeelt uw installatie of houdt projecttoezicht.