bestek elektrische installatie
Een bestek voor uw elektrische installatie heeft toegevoegde waarde
Led TL
Zijn uw TLD-buizen zomaar te vervangen door LedTL?

Ontwerp uw elektrische installatie met deskundige hulp

Bij het ontwerp van een elektrische installatie denkt u al snel aan nieuwbouw. Maar nieuwbouw is in deze tijd van kostenreductie en marktomstandigheden nog niet de eerste optie. Aanpassing of renovatie van een bestaande elektrische installatie is vaak nog de eerste gedachte. Maar, hoe weet u of aanpassing van uw installatie nog de moeite waard is, in plaats van renovatie?

Installatiebedrijven

Maar al te vaak wordt als eerste stap een installatiebedrijf benaderd. Het bedrijf bespreekt samen met u uw wensen en beoordeelt de bestaande elektrische installatie. Daaruit volgt een offerte met daaraan gekoppeld een uitvoeringsvoorstel. Maar is dat voorstel voldoende uitgewerkt en worden alternatieven aangegeven? Is er aandacht besteed aan energiebesparende opties en zijn de voor- en nadelen van die opties voldoende belicht? Is er gedacht aan eventuele subsidiemogelijkheden? Aan u ter beoordeling, waarbij onafhankelijke ondersteuning zeker een toegevoegde waarde heeft.

Fabrikanten

Met name als het gaat om uitgebreide elektrische installaties met een groot aantal armaturen voor verlichting of noodverlichting melden fabrikanten van energiezuinige verlichting zich gevraagd of ongevraagd maar al te graag om vervangingsvoorstellen uit te leggen. Ongetwijfeld voorzien van de meest fraaie besparingsberekeningen. Maar, passen die voorstellen in het bestaande lichtplan, zijn de berekeningen realistisch opgesteld en zijn wel alle opties objectief meegenomen? Hoe beoordeelt u die voorstellen ten opzichte van andere fabrikanten of op subsidie mogelijkheden? En een fabrikant levert wel, maar wie plaatst die armaturen dan en sluit ze aan?

Aanbesteding

Gesteld dat u een goed gevoel heeft gekregen bij de voorstellen van een fabrikant of installatiebedrijf, hoe maakt u van die voorstellen dan een goed document voor een aanbesteding? Natuurlijk kunt u er voor kiezen het voorstel van die ene fabrikant of dat installatiebedrijf gewoon uit te laten voeren. Anders dan voor overheid of semi-overheid is voor een particuliere organisatie een openbare of onderhandse aanbesteding helemaal niet verplicht. Maar een besparing op exploitatiekosten of op energiekosten begint toch met de “economisch meest verantwoorde investering”, kortweg EMVI genoemd. Bij de gunning van zo’n renovatie project is het beschrijven van een meetbare doelstelling toch wel het minste waarop een besparing op welke toekomstige kosten dan ook zou moeten worden gebaseerd. En, waarop u de fabrikant of installateur zou kunnen, of misschien wel zou moeten, afrekenen.

Normen en voorschriften

Behalve de technische aspecten van een renovatie zijn er ook normen en voorschriften waaraan een elektrische installatie moet voldoen. Zo zijn de voorschriften voor de aanleg, inrichting en het beheer & onderhoud van een elektrische installatie de laatste jaren aanzienlijk veranderd en steeds meer toegespitst op regelgeving met betrekking tot veiligheid. Behalve componenten vervangen in de installatie moet bij een uitbreiding of renovatie meestal ook de structuur van een elektrische installatie worden herzien of aangepast worden aan de huidige regelgeving. Met name het vervangen van uitgebreide installaties voor (nood)verlichting door led-verlichting verdient extra aandacht met betrekking tot lichtopbrengst, energieverdeling en bekabeling.

Meerwaarde adviseur

Natuurlijk is het niet verkeerd om renovatie voorstellen uit te werken met een fabrikant of installatiebedrijf. Maar u bent geen installatiedeskundige. U bent ondernemer, goed in de bedrijfsvoering van uw bedrijf of organisatie. Een onafhankelijk elektrotechnisch adviseur kan u wijzen op mogelijk vereiste aanpassingen in uw installatie en een degelijk bestek voor u opstellen. Aan de hand daarvan kan een serieus vergelijk worden gemaakt tussen meerdere aanbieders. En een bestek hoeft helemaal geen uitgebreide of gedetailleerde beschrijving van het complete werk in te houden. Een goed geschreven functioneel bestek is veel sneller op te stellen, geeft duidelijk uw doelstelling weer, legt de juridische kaders vast, benoemt de te hanteren normen en voorschriften en beschrijft de toe te passen technieken op een functionele manier. Daarbij wordt de feitelijke keuze voor installatie materialen of uitvoeringsdetails voor een deel aan de inschrijver over gelaten. Die kan dan zelf, binnen de kaders van het bestek, de meest verantwoorde wijze van aanleg en uitvoering bepalen. Een adviseur elektrotechniek heeft dan vervolgens een toegevoegde waarde om de uitgebrachte offertes onafhankelijk en deskundig te toetsen op haalbaarheid, uitvoerbaarheid en feitelijke besparing. Aansluitend kan uw adviseur behalve het gunningsadvies ook het projectmanagent voor u verzorgen en de uitvoering van het project toetsen op de overeengekomen prestatie.

Uw onafhankelijk adviseur elektrotechniek helpt u graag bij het schrijven van een helder functioneel bestek, de aanbesteding en beoordeling van de uitvoering met betrekking tot uw elektrische installatie.

Adviseur elektrotechniek bij Wesselektro advies in Houten. Gespecialiseerd in ontwerp, advies, beoordeling en technisch beheer van elektrische installaties in gebouwen en de volledige technische inrichting van server- of computerruimten. Hij stelt uw PvE op, schrijft uw Functioneel Bestek of verzorgt projecttoezicht.