lichtbronnen
Lichtbronnen en hun gedrag gedurende de levensduur
zonnepanelen-nsa
Zonnepanelen aansluiten op een installatie met noodstroomaggregaat

Inbouwdozen correct toepassen in de elektrische installatie

Elke elektrische installatie begint in de ruwbouw met de basisvoorzieningen in de vorm van inbouwdozen en buisleidingen. Producten waarover meestal niet eens wordt nagedacht, zo standaard zijn deze onderdelen in de bouw. Maar, producten die uit gewoonte of zonder na te denken worden toegepast kunnen ook verkeerd gebruikt worden. En dus leiden tot te voorkomen ongelukken of calamiteiten. Inbouwdozen zijn een basisproduct in elke elektrische installatie en verkrijgbaar in specifieke uitvoeringen voor toepassing op de juiste plaats.

Bouwkundige constructie

Inbouwdozen worden toegepast in een bouwkundige constructie. Aan die constructie worden in veel gevallen specifieke eisen gesteld. Denk maar aan sterkte, brandwerendheid of geluidsisolatie. De bouwkundig aannemer draagt zorg voor de in een bestek gespecificeerde uitvoering van wanden en plafondconstructies. Maar, ook de elektro installateur dient rekening te houden met de eisen die aan een bouwkundige constructie worden gesteld. Een constructie die brandwerend wordt uitgevoerd en waarin standaard inbouwdozen worden toegepast verliest de specificatie van de gekozen brandwerendheid.

Standaard inbouwdozen

De meest toegepaste standaard inbouwdozen zijn gemaakt uit PVC en verkrijgbaar in verschillende diepte uitvoeringen. Inbouwdozen zijn niet alleen bedoeld voor schakelmateriaal, maar ook voor vele andere voorzieningen zoals handbrandmelders, elektronische (regel)componenten en verlichtingsarmaturen. De voortschrijdende techniek vraagt om specifieke aandacht voor deze inbouwdozen. De standaard diepte van 40 of 50 mm voldoet vaak niet meer voor een meer geavanceerde elektrische installatie. Steeds vaker moet ruimte zijn gereserveerd voor aanvullende elektronische onderdelen zoals actoren of drivers. Een diepere inbouwdoos of een exemplaar met dubbele ruimte is dan een betere oplossing.

Brandwerende inbouwdozen

Met name in brandscheidingen voldoen standaard inbouwdozen niet. In brand scheidende constructies moeten alle gebruikte componenten voldoen aan de juiste brandwerendheid. Daarmee kan de kwalificatie van de constructie worden behouden. Dat geldt dus ook voor inbouwdozen. In wanden met een brandwerende kwalificatie moeten, zowel in vaste constructies als in systeem- of holle wanden, daarom brandwerende inbouwdozen worden toegepast. Deze inbouwdozen zijn te herkennen aan een rode kleur. Behalve brandwerende inbouwdozen zijn eveneens exemplaren beschikbaar met rookwerende eigenschappen. En niet alleen in wanden, maar ook in plafondconstructies voor de montage van inbouwarmaturen moet aandacht worden besteed aan een voldoende mate van brandwerendheid.

Geluidwerende inbouwdozen

Geluidsisolatie is een thema dat steeds meer aandacht krijgt in de bouw. In steeds meer situaties wordt geluidsoverdracht als hinderlijk of zelfs bezwaarlijk ervaren. Denk aan artsenpraktijken, vergader- en conferentieruimten of hotelkamers. Geluidwerende inbouwdozen bieden dan een oplossing tegen ongewenste geluidsoverdracht. Dit type inbouwdozen is net als de standaard inbouwdozen verkrijgbaar in vele uitvoeringen en diepten. Voor vaste constructies, systeem- of holle wanden of plafondconstructies zijn geschikte exemplaren te selecteren. Geluidwerende inbouwdozen zijn te herkennen aan het waarschuwingssymbool van een hoofd met geluidsbescherming.

Centraaldozen

Ook voor centraaldozen en inbouwdozen voor inbouwarmaturen zijn specifieke toepassingen verkrijgbaar. In brandscheidingen dienen brandwerende centraaldozen te worden toegepast. Met name de diepte van centraaldozen is een punt van aandacht. Een meer geavanceerde elektrische installatie wordt niet meer alleen uitgevoerd met enkele VD-draden, maar ook met buskabels en schakelcomponenten. Daarvoor moet dan wel voldoende ruimte beschikbaar zijn.

Inbouwarmaturen

Ook verlichtingsarmaturen die worden ingebouwd moeten zijn gemonteerd in daartoe specifiek bedoelde inbouwdozen. Dat geldt niet alleen voor armaturen in vaste constructies, maar ook voor bepaalde situaties in systeem- of verlaagde plafonds. Zo mogen inbouwarmaturen in een systeem- of verlaagd plafond nooit worden afgedekt met een isolatiedeken tegen brandoverslag of geluidwering. Bij toepassing van deze isolatie materialen moet gekozen worden voor een beschermkorf of specifieke inbouwdozen passend bij het armatuur. Alleen op die manier wordt voldaan aan de inbouwvoorschriften van de armatuurfabrikant.

Uw onafhankelijk adviseur elektrotechniek is u ook bij de keuze van de basisvoorzieningen in uw elektrische installatie graag van dienst met een specifiek advies of nadere toelichting.

Adviseur elektrotechniek bij Wesselektro advies in Houten. Gespecialiseerd in ontwerp, advies, beoordeling en technisch beheer van elektrische installaties in gebouwen en de volledige technische inrichting van server- of computerruimten. Hij stelt uw PvE op, schrijft uw Functioneel Bestek of verzorgt projecttoezicht.