Energieverbruik in een computerruimte fors verminderen

Bliksembeveiliging in uw elektrische installatie beschermt tegen schade

Energie besparing in uw bestaande elektrische installatie loont de moeite

Behalve in een nieuwe elektrische installatie zijn in uw bestaande installatie ook diverse eenvoudig te realiseren opties voor energie besparing mogelijk.

Menselijk gedrag

De eerste vorm van energie besparing is het verbruik terug dringen door het aanpassen van het menselijke gedrag. Simpelweg bewust omgaan met energie, door verlichting alleen in te schakelen als dat echt nodig is en ook weer uit te schakelen bij het verlaten van een ruimte. Waarom aan laten staan als er geen gebruik van wordt gemaakt? Gedrag verandering is  verreweg de goedkoopste manier van besparen op energie. Maar, dat de wens de vader van de gedachte is weten we wel……

Gelukkig biedt de elektrotechniek bijna oneindig veel mogelijkheden de mens behulpzaam te zijn bij de diverse mogelijkheden tot besparing. Juist in winkels, kantoren, magazijnen en parkeergarages is in bestaande elektrische installaties veel verlichting opgenomen. Met een onafhankelijk elektrotechnisch advies zijn in die installaties meestal eenvoudige mogelijkheden voor besparen beschikbaar, zoals aan- en afwezigheidsdetectie en het vervangen van lichtbronnen en/of armaturen, die direct 25-50% besparing in het energieverbruik kunnen opleveren. Laten we eens een aantal eenvoudig toe te passen besparingsopties met direct resultaat langslopen.

Schakelen van verlichting

Aanwezigheidsdetectie in ruimten die niet permanent bemenst zijn kan vaak eenvoudig worden toegevoegd aan de elektrische installatie. Voordeel is de inschakeling bij beweging in combinatie met onvoldoende daglicht.

Afwezigheidsdetectie in ruimten die niet permanent bemenst zijn is een andere oplossing voor de automatische uitschakeling van de verlichting. Voordeel is dat verlichting handmatig wordt ingeschakeld maar automatisch wordt uitgeschakeld. De combinatie met aanwezig daglicht is dan minder goed mogelijk.

Vervangen van lichtbronnen

Hoogvolt halogeen verlichting (230V) kan vrijwel altijd één op één worden vervangen door led-lichtbronnen. Er is een ruime keuze aan vermogens en lichtspreiding beschikbaar. De led-lichtbronnen zijn zeer energie zuinig en gaan lang mee. Bovendien is de warmte last aan de voorzijde van de lichtbron vele malen lager dan van halogeen verlichting. Maar let op, de led-lichtbron veroorzaakt nog steeds een zekere warmte last aan de achterzijde. Voldoende koeling van de led-lichtbron in het armatuur is een vereiste voor de juiste lichtkleur en de levensduur.

Oude T8-buislampen kunnen eenvoudig worden uitgewisseld in bestaande TL-armaturen. De goedkoopste oplossing is het toepassen van een geschikte adapter in combinatie met de huidige generatie T5-buislampen. Daarmee wordt al een redelijke besparing bereikt maar de hoeveelheid licht (verlichtingssterkte in lux) in de ruimte kan afwijken. Ook zijn inmiddels LED-buislampen beschikbaar met een uitstekende lumen/watt verhouding waarbij geen adapter nodig is.

In de minder oude T5-armaturen kunnen de T5-buizen worden uitgewisseld voor led-buislampen. Hoewel T5-buislampen op zich reeds energie zuinig zijn en een levensduur halen van circa 25.000 uur wordt met de led-buislamp iets meer energie besparing bereikt, terwijl de levensduur van de led-lichtbron nog langer is. De besparing met led ten opzichte van T5 is niet substantieel. Ook hier dient deze vorm van energie besparing met beleid te worden toegepast. Niet alle armaturen zijn even geschikt voor deze uitwisseling zodat ook hier de hoeveelheid licht kan afwijken.

De huidige generatie spaarlampen kan in sommige gevallen worden uitgewisseld voor led-lichtbronnen. Maar ook hier geldt in bijzondere mate dat het armatuur daarvoor geschikt moet zijn.

Vervangen van armaturen

Bestaande standaard TL-armaturen kunnen worden uitgewisseld voor dimbare hoogfrequente T5-armaturen of led-armaturen. Dimbare hoogfrequente T5-armaturen zijn goedkoper dan led-armaturen en kunnen per stuk worden voorzien van een lichtcel die het armatuur aanstuurt op basis van het beschikbare daglicht. Hoogfrequente T5-buislampen zijn net als led-lichtbronnen zeer energie zuinig, hebben een goede kleurweergave en gaan circa 25.000 uur mee.

Het direct uitwisselen van bestaande standaard TL-armaturen door led-armaturen is uiteraard ook een optie maar vaak duurder dan het toepassen van de huidige generatie dimbare hoogfrequente T5-armaturen. Het verschil in energiebesparing is niet substantieel.

Downlighters met spaarlampen kunnen over het algemeen beter als geheel worden vervangen door exemplaren met een led-lichtbron. Met name het bestaande spiegeloptiek in armaturen voor spaarlampen is vaak niet geschikt voor een effectieve toepassing van ledverlichting.

Bestaande vluchtweg aanduiding kan vaak met een zogenoemde vervangingseenheid één op één worden uitgewisseld voor een unit met led-verlichting. Behalve energie zuiniger is dat tevens bedrijfszekerder en onderhoudsvriendelijker vanwege de lange levensduur van led-verlichting.

Economische voordelen

Behalve dat u let op de milieu aspecten gaat het uiteraard ook om de besparing in geld. Grofweg kan worden gesteld dat in een verlichtingsinstallatie van 10 of meer jaren oud, afhankelijk van de vervangingsopties, een besparing op het energieverbruik kan worden bereikt van 50-75%. Voor jongere installaties ligt dat percentage, afhankelijk van de vervangingsopties, op 25-50%.

Daar komt bij dat de onderhouds- en vervangingskosten van HF- of led-lichtbronnen eveneens lager worden. Ook daarop bespaart u dus in de exploitatie kosten.

Fiscale voordelen

Met name vervangingsopties met led-verlichting komen in aanmerking voor fiscale voordelen in de vorm van de energie investeringsaftrek (EIA). Voor BTW-plichtige bedrijven en organisaties komt dat voordeel neer op circa 10% van de investering in materiaal en montage.

De diverse besparingsopties zijn goed mogelijk mits beoordeeld op toepassing in uw bestaande installatie. Uw adviseur elektrotechniek is bij uitstek de partij die onafhankelijk beoordeelt en voorrekent wat de besparingen zijn op het gebied van energieverbruik en exploitatie. Daarmee maakt u een verantwoorde keuze die dan ook het beoogde effect zal bereiken.

Bron foto: www.lighting.philips.nl

Adviseur elektrotechniek bij Wesselektro advies in Houten. Gespecialiseerd in ontwerp, advies en technisch beheer van elektrische installaties in gebouwen en de volledige technische inrichting van server- of computerruimten. Hij stelt uw PvE op, schrijft uw Functioneel Bestek, beoordeelt uw installatie of houdt projecttoezicht.