Biedt NEN 3140 inspectie van uw elektrische installatie voldoende zekerheid

De overheid trekt zich steeds verder terug in het toezicht op veiligheid van mens en dier in gebouwen. Regelgeving wordt meer en meer toegespitst op een voorschrift op het gebied van veiligheid, waarbij het toezicht op handhaving bij marktpartijen wordt neergelegd. Met name op het gebied van de elektrische installatie is het risico op brandgevaarlijke situaties groot. Vanaf 2015 gaat de overheid ook de rol van bouw- en woningtoezicht verder afbouwen. Verzekeringen zullen daarop zeker inspelen. Uw elektrische installatie is een essentieel onderdeel van uw gebouw. U gaat er van uit

Inspectie elektrische installatie

Uw elektrische installatie moet veilig kunnen worden gebruikt. Bij eerste aanleg besteedt u over het algemeen voldoende zorg aan een uitvoering volgens de voorschriften. Er bestaan immers normen, voorschriften en regelingen die bepalen hoe een installatie moet worden ingericht en aangelegd. Maar ook installaties moeten worden onderhouden volgens normen. Maar zijn normen verplicht en zo ja welke? Een aantal normen zijn via de Omgevingswet, meer in het bijzonder via de Omgevingsregeling, of de ARBO-wet al dan niet volledig aangewezen als wettelijke norm. Daarmee zijn deze normen aangewezen als publiekrechtelijke verplichting en

Het onderhoud van uw elektrische installatie is belangrijk en deels verplicht

Uw bedrijfsmatige elektrische installatie is een essentieel onderdeel van uw gebouw en vereist gedegen en deels verplicht onderhoud. Uw gebouw is opgeleverd en in gebruik genomen. Voor een blijvend veilig gebruik zal ook uw gebouw moeten worden onderhouden. Vaak ontstaat de behoefte aan onderhoud vanzelf na enige tijd van gebruik. Een schilderbeurt op zijn tijd en met enige regelmaat de reparatie van defecte onderdelen. Dat is ad-hoc onderhoud zonder onderbouwd beleid. Het kan op die manier, maar die aanpak levert vaak veel ongemak op en uiteraard onverwachte kosten op het verkeerde

NEN 3140: Veilig werken aan, met en nabij elektrische installaties

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor de manier waarop aan, met en nabij elektrische installaties wordt gewerkt. De Arbo-wet zegt in artikel 3.4 dat een elektrische installatie een veilig gebruik van elektriciteit mogelijk moet maken, goede bescherming moet bieden tegen indirecte aanraking en brand en dat er voldoende documentatie moet zijn. Artikel 3.5 uit diezelfde wet zegt dat bedienings- en onderhoudswerkzaamheden veilig moeten kunnen worden uitgevoerd door daartoe bevoegd en deskundig personeel. De norm NEN 3140 beschrijft de in Nederland toe te passen invulling van de beide artikelen uit de Arbo-wet. De