computerruimte
Energieverbruik in een computerruimte fors verminderen

Toegevoegde waarde elektrotechnisch adviseur

De elektrotechnisch adviseur heeft geen belang bij bepaalde fabricaten of leveranciers. Hij adviseert dus onafhankelijk over de best passende oplossing, maakt een op uw wens toegesneden ontwerp of beoordeelt op een onafhankelijke manier de technische kwaliteit van een nieuwe of bestaande elektrische installatie.

De Nederlandse bouwkolom

De zogenoemde bouwkolom in Nederland is nog steeds te traditioneel gevormd. Gelukkig komen steeds meer opdrachtgevers tot de conclusie dat gebouw en techniek een eenheid moeten vormen om tot een voldoende lage energieprestatie (EPC) te komen. Besparingsconcepten kunnen alleen een goede uitwerking hebben als de juiste combinatie wordt gemaakt met bouwkundige en technische voorzieningen. Een gebouw realiseren op de traditionele manier waarbij de hoofdaannemer de onderaannemers kiest op basis van laagste prijs levert helaas steeds minder vaak een bevredigend resultaat op.

Regelgeving in Nederland

Regelgeving op het gebied van technische installaties wordt door de overheid steeds meer teruggebracht tot alleen regelgeving op het gebied van veiligheid. Een goed voorbeeld daarvan zijn de elektrotechnische voorschriften in de norm NEN-1010. Daar waar in het verleden in de norm NEN 1010 nog praktische voorschriften waren opgenomen, bijvoorbeeld op het gebied van minimum aantallen, zijn die bepalingen inmiddels allemaal vervangen door verwijzingen naar “wat in het kader van beoogd gebruik noodzakelijk wordt geacht”. Het beschrijven van de elektrische installatie in een Programma van Eisen dan wel in een volledig bestek is dus meer en meer noodzaak om een offerte te kunnen aanvragen bij een installatie bedrijf waarin ook echt wordt aangeboden wat wordt bedoeld. Het voorkomt veel discussie achteraf en, misschien nog belangrijker, veel wijzigingen en extrawerk.

Technische faciliteiten

Reeds in de ontwerpfase van een project moet worden nagedacht over functionaliteit en energie efficiëntie van het te realiseren bouwwerk. Juist in die fase is het van belang naast de gebruikelijke partijen als architect en constructeur ook een (elektro)technisch adviseur in te schakelen. Maar al te vaak blijkt na een presentatie van het bouwkundig ontwerp de beschikbare ruimte voor techniek te beperkt, waardoor meestal negatieve concessies moeten worden gedaan aan installatie technieken. Een vakbekwame technisch adviseur kan verschillende beschikbare of alternatieve technische mogelijkheden inbrengen waardoor de techniek wel in te passen is in de beoogde bouwkundige constructie. Of de adviseur geeft aan hoe wel voldoende bouwkundige ruimte kan worden gerealiseerd. Daarmee worden veelal later noodzakelijke aanpassingen tijdens de bouw voorkomen. Denk daarbij vooral aan energieverdeling, kabelwegen, verlichtingsarmaturen en bediening van installaties.

Nieuwe technieken

Nieuwe technieken zowel technisch inhoudelijk als op het gebied van montage volgen elkaar in snel tempo op. Het bijhouden van de vele alternatieve installatie mogelijkheden en technische componenten, waarop soms ook nog subsidie mogelijk is, lijkt onderhand een dagtaak. Van de installateur mag een dergelijke inbreng nauwelijks worden verwacht. Hij zal vaak kiezen voor een hem bekende oplossing die zo goedkoop mogelijk kan worden ingebracht. Of die oplossing de doelstellingen van de opdrachtgever ook mogelijk maakt moet dan nog maar blijken.

Onafhankelijk adviseren

Een elektrotechnisch adviseur heeft geen belang bij specifieke fabricaten of leveranciers en kan daarom onafhankelijk adviseren en voor een oplossing kiezen die juist wel zo volledig mogelijk aansluit bij de doelstelling van u als opdrachtgever. Ook in het latere bouwproces kan de adviseur zijn toegevoegde waarde bewijzen. Hij heeft immers het ontwerp beschreven en kan als geen ander beoordelen welke gevolgen een wijziging heeft of wat er uiteindelijk is gerealiseerd door uitvoerende partijen. Geclaimd meerwerk kan vaak door de technisch adviseur worden weerlegd omdat bepaalde werkzaamheden of installatie onderdelen wel degelijk waren opgenomen in het bestek dan wel voorontwerp. Een ander belangrijk aspect is de inbreng van de adviseur in de vaak gevoerde discussie op de bouwplaats over het ontwerp. Kan de beschreven elektrische installatie op een door het bouwmanagement voorgestelde alternatieve manier niet eenvoudiger, lees beperkter, worden uitgevoerd?

Alleen uw adviseur elektrotechniek  kan beoordelen of het alternatief de beoogde functionaliteit en kwaliteit behoudt ten opzichte van het originele plan. Een daarmee ook de waarde behoudt waarvoor uiteindelijk wordt betaald.

Adviseur elektrotechniek bij Wesselektro advies in Houten. Gespecialiseerd in ontwerp, advies, beoordeling en technisch beheer van elektrische installaties in gebouwen en de volledige technische inrichting van server- of computerruimten. Hij stelt uw PvE op, schrijft uw Functioneel Bestek of verzorgt projecttoezicht.