NPR 8092 Nederlandse Praktijk Richtlijn “Consumentendossier”

Het realiseren van een bouwwerk of het aanbrengen van een technische installatie is dagelijkse praktijk in de bouwwereld. Normen, een NPR zoals de NPR 8092, of NTA's bieden daarbij aanknopingspunten voor een goed uitgangspunt. Voorafgaande en tijdens de bouw of montage wordt veel denkwerk en voorbereiding uitgevoerd. Na afloop van de bouw volgt de oplevering en in gebruik name en is men meestal trots op het resultaat. Maar wat moet er vervolgens met het bouwwerk of de technische installatie gebeuren om kwaliteit en veiligheid te behouden? 

Na de overeenkomst waarin de