Installatieverantwoordelijke elektrische installatie is verplicht

“Elektrische installaties zijn zodanig ontworpen, ingericht, aangelegd, onderhouden en gekenmerkt, dat een veilig gebruik van elektriciteit zo goed mogelijk is geborgd”. Artikel 3.4 uit het Arbo-besluit is er duidelijk over. Als eigenaar van een elektrische installatie in een werkomgeving zult u daaraan dus moeten voldoen. Hoe dat moet staat in het opvolgende artikel 3.5 dat rept over “deskundig en voldoende onderricht personeel”. Dat kan door het aanstellen van een installatie verantwoordelijke met de benodigde bevoegdheden en verantwoordelijkheden. U bent als werkgever verantwoordelijk voor de veiligheid van uw personeel en eventuele bezoekers