NEN 1010:2020 update elektro norm NEN 1010

NEN 1010:2015, de basis norm voor elektrische installaties, heeft een update naar NEN 1010:2020 ondergaan en is daarmee weer aangepast op de actuele stand van techniek en maatschappelijke ontwikkelingen. De vernieuwde norm is gepubliceerd in april 2021 en is in overeenstemming gebracht met de op die datum actuele Europese en mondiale eisen die aan elektrische installaties worden gesteld. Bovendien is een nieuw deel 8 toegevoegd dat gaat over energie management binnen installaties. Met de publicatie vervalt echter de voorgaande editie niet, die daarmee dus nog steeds van toepassing is. Hoe