Renovatie biedt kansen voor energie besparen en duurzaam bouwen

Renovatie is bij uitstek de mogelijkheid voor energie besparen en tevens duurzaam te bouwen. Een energiezuinige elektrische installatie bestaat niet, maar een elektrische installatie kan wel een bijdrage leveren aan energie besparing. Het gaat om de toepassingen die worden aangesloten op en aangestuurd door de elektrische installatie. En daarin zijn vele mogelijkheden beschikbaar, afhankelijk van het bouwwerk. Daar waar voorheen nog vele schakelacties handmatig werden verricht en aangesloten componenten minder zuinig met energie omgingen zijn er nu vele alternatieve technieken beschikbaar. Nieuw ontworpen gebouwen dienen te voldoen aan de eisen vanuit de