NEN 8012; Kiezen van het leidingtype

In elektrische installaties worden kabels en leidingen toegepast. Niet alleen voor energievoorziening, maar ook voor signalering, communicatie en beveiliging. Die kabels en leidingen worden veelal gemonteerd in buisleidingen of kabeldraagsystemen. Daarmee zijn deze kabels en leidingen onderdeel van een bouwwerk. De norm NEN 8012 zegt iets over welk type uitvoering in het kader van brandveiligheid zou moeten worden toegepast. Een bouwwerk in Nederland moet ten minste voldoen aan de eisen zoals gesteld in het Bouwbesluit 2012. Maar wordt de norm NEN 8012 daarin genoemd? Eisen en normen leveren nog wel eens