Brandmeldinstallatie conventioneel of adresseerbaar

In het Bouwbesluit 2012 zijn verplichtingen opgenomen waaraan een bouwwerk op het gebied van veiligheid moet voldoen. Dat betreft niet alleen bouwkundige voorzieningen, maar ook technische installaties waaronder nutsvoorzieningen, branddetectie, noodverlichting en rook- en warmte afvoer. Het Bouwbesluit geldt niet alleen voor nieuwbouw, maar ook voor bestaande bouw, zij het dat er in bepaalde gevallen moet worden gekeken naar het bouwjaar. Dat wordt “rechtens verkregen niveau” genoemd. Voor een helder beeld van alle bepalingen en benodigde certificeringen voor technische installaties is onafhankelijk elektrotechnisch advies een goede optie.

In vrijwel elk bedrijfsmatig