Zonnepanelen op de juiste manier aansluiten

Energie besparen begint met zuinig omgaan met energie. Daarnaast kunt u inmiddels op verschillende manieren voorzien in (een deel van) de benodigde energie voor uw huishouden of bedrijf. De aankoop van zonnepanelen is daarin de eerste stap. Vaak worden de panelen als set aangeboden in combinatie met het plaatsen en aansluiten van de panelen. Een relatief nieuwe activiteit binnen het vakgebied van de elektrotechnisch installateur. Waar moet u zoal op letten? Een lokale installatie voor zonnepanelen voor uw huis of een klein bedrijf omvat over het algemeen een aantal zonnepanelen, één

Wat betekent MID bij een kWh-meter

De slimme energiemeter is een hot topic. Iedere particuliere huiseigenaar of huurder krijgt de slimme meter in huis. Er is overigens weinig slim aan de energiemeter zelf maar u kunt de meter wel slim gebruiken. De energiemeter, de naam zegt het al, meet de hoeveelheid energie die u afneemt van uw energieleverancier. Dat kan zowel elektriciteit (kWh) of gas (m³) zijn. Zodra u een energiemeter gebruikt in de utiliteit voor het doorberekenen van energiegebruik aan derden gelden er regels voor deze meters. In Nederland is vanaf eind 2006 de

Aardlekschakelaar in uw elektrische installatie altijd verplicht of niet

Of het nu uw woning of uw werkomgeving betreft, in beide gevallen heeft u te maken met een elektrische installatie waarop u apparaten kunt aansluiten. Het alom aanwezige “stopcontact” zal voor niemand onbekend zijn. Achteloos sluit u uw apparatuur er op aan en tegenwoordig is er altijd een aardlekschakelaar opgenomen als veiligheidsvoorziening, of toch niet? Een aardlekschakelaar schakelt uit zodra een lekstroom ontstaat van meer dan 30 milli-Ampère (mA) gedurende een bepaald aantal milliseconden. Maar wat is een lekstroom? Een stopcontact heeft een aansluiting waarop spanning staat (de fase) en een

Wijziging of uitbreiding van uw elektrische installatie en de voorschriften

Uw elektrische installatie is al enkele jaren oud en u besluit tot een wijziging of een uitbreiding. U schakelt een installatiebedrijf in en bespreekt uw wensen. De offerte volgt binnen enkele weken en beschrijft de door u aangegeven aanpassing. Ook verwijst de offerte, als het goed is, naar de voorschriften NEN 1010 waaraan de aanpassing zal voldoen. Maar aan welke editie van de NEN 1010 moet die aanpassing voldoen? Elektrische installaties moeten aan veel normen en voorschriften voldoen. Te beginnen met het Bouwbesluit, waarin sinds 2009 via de Regeling Bouwbesluit de

Installatieverantwoordelijke elektrische installatie is verplicht

“Elektrische installaties zijn zodanig ontworpen, ingericht, aangelegd, onderhouden en gekenmerkt, dat een veilig gebruik van elektriciteit zo goed mogelijk is geborgd”. Artikel 3.4 uit het Arbo-besluit is er duidelijk over. Als eigenaar van een elektrische installatie in een werkomgeving zult u daaraan dus moeten voldoen. Hoe dat moet staat in het vervolgartikel 3.5 dat rept over “deskundig en voldoende onderricht personeel”. Dat kan door het aanstellen van een installatie verantwoordelijke met de benodigde bevoegdheden en verantwoordelijkheden. U bent als werkgever verantwoordelijk voor de veiligheid van uw

Energielabel woningen verandert en wordt nu echt verplicht

Met ingang van 1 januari 2015 is een geldig energielabel voor woningen verplicht bij verkoop van de woning. Voor alle woningen zonder een geldig energielabel wordt vanaf die datum een voorlopig energielabel door de overheid vastgesteld op basis van algemene kenmerken van het type woning. Al sinds 2008 is een energielabel verplicht bij de verkoop van een woning. Het opstellen van zo’n energielabel was een redelijk kostbare zaak, terwijl het niet kunnen tonen van het label niet tot enige sanctie leidde. Het resultaat was duidelijk, vrijwel niemand liet een energielabel opstellen

De norm NEN-EN-IEC 61439 in uw computerruimte of datacenter

In de elektrische installatie van uw computerruimte of datacenter komen schakel- en verdeelinrichtingen voor. Deze verdeelkasten vormen het hart van uw installatie en dienen dus betrouwbaar en veilig te zijn gebouwd. Daarvoor bestaan normen. Met ingang van 1 november 2014 is na een overgangsperiode van vijf jaar een nieuwe norm in werking getreden waarin de eisen voor schakel- en verdeelkasten, die op basis van specificatie worden samengesteld, verder zijn aangescherpt. Tot 1 november 2014 mochten verdeelkasten nog worden gebouwd onder het regiem van de oude norm voor

Beheer en controle van decentrale noodverlichting

Noodverlichting in uw gebouw is een essentiële veiligheidsvoorziening die helaas nog wel eens te weinig aandacht krijgt. De twee meest herkenbare onderdelen van noodverlichting zijn de vluchtwegverlichting en de bekende pictogrammen, vluchtwegaanduiding genoemd. In het Bouwbesluit en het Arbeidsomstandighedenbesluit is geregeld dat noodverlichting moet zijn aangebracht, met regelmaat moet worden onderhouden en gecontroleerd. Dat is veel werk als u alle armaturen moet nalopen. Maar het kan ook anders. Met draadloze controle kunt u het beheer en de controle van decentrale noodverlichting eenvoudig uitvoeren. Decentrale armaturen sluit

Inspectie elektrische installatie

Uw elektrische installatie moet veilig kunnen worden gebruikt. Bij eerste aanleg besteedt u over het algemeen voldoende zorg aan een uitvoering volgens de voorschriften. Er bestaan immers normen, voorschriften en regelingen die bepalen hoe een installatie moet worden ingericht en aangelegd. Maar ook installaties moeten worden onderhouden volgens normen. Maar zijn normen verplicht en zo ja welke? Een aantal normen zijn via het Bouwbesluit, meer in het bijzonder via de Regeling Bouwbesluit, en/of de ARBO-wet al dan niet volledig aangewezen als wettelijke norm. Daarmee zijn deze normen aangewezen als publiekrechtelijke verplichting

NEN-EN-IEC 61439; schakel- en verdeelinrichtingen nog veiliger

In elke elektrische installatie komen schakel- en verdeelinrichtingen voor. Deze verdeelkasten vormen het hart van uw installatie en dienen dus betrouwbaar en veilig te zijn gebouwd. Ook daarvoor bestaan normen. Met ingang van 1 november 2014 treedt na een overgangsperiode van vijf jaar een nieuwe norm in werking waarin de eisen voor schakel- en verdeelkasten, die op basis van specificatie worden samengesteld, verder zijn aangescherpt. Tot 1 november 2014 mogen verdeelkasten nog worden gebouwd onder het regiem van de oude norm voor verdeelkasten, de NEN-EN-IEC 60439. Na die datum vervalt deze