Vernieuwde NEN 1010 elektrische installaties in september 2015

De belangrijkste norm voor elektrische installaties, de NEN 1010, wordt vernieuwd en aangepast aan de huidige stand van techniek. De vernieuwde norm wordt gepresenteerd in september van dit jaar en is dan weer nagenoeg gelijkgetrokken met de jongste Europese en mondiale eisen die aan elektrische installaties worden gesteld. Maar wordt daardoor ook de toepassing van de norm eenvoudiger of de leesbaarheid verbeterd? In Europa is afgesproken dat de wereldwijde normreeks IEC 60364 de basis is voor de eisen aan laagspanningsinstallaties. Lidstaten binnen de EU zijn verplicht de eisen gesteld in die

Zonnepanelen aansluiten op uw elektrische installatie

Zonnepanelen vinden steeds meer hun weg naar bestaande woningen en bedrijfspanden. Die zonnepanelen worden meestal aangesloten op de elektrische installatie. Omdat door gewijzigde normen elektrische installaties in de afgelopen jaren regelmatig zijn veranderd is het juist en veilig aansluiten van zonnepanelen niet altijd even eenvoudig. Door de toenemende vraag naar zonnepanelen wordt hard gewerkt aan Europese normen voor het juist aansluiten van zonnepanelen. De vele uitvoeringsvormen van zonnepanelen en omvormers in combinatie met de sterk wisselende uitvoeringen van elektrische installaties maken het niet eenvoudig een PV-installatie eenduidig en veilig aan te

Samen met uw adviseur elektrotechniek kosten besparen

In de huidige tijd van kosten beperken tot het minimale wordt de elektrotechnisch adviseur helaas nog wel eens overgeslagen. “Mijn installateur weet ook best wat hij moet maken” is nog wel eens een argument dat wordt gebruikt als het gaat om de noodzaak van het opstellen van een programma van eisen of bestek. Toegegeven, voor de kleine klussen zal dat best het geval zijn, maar voor een nieuwbouw, renovatie of het organiseren van technisch onderhoud en beheer ligt dat toch genuanceerder. Uw elektrotechnisch adviseur adviseert onafhankelijk over de best passende oplossing

De elektrotechnisch adviseur kan uw aansprakelijkheid verminderen

Het afnemen van diensten kost geld. Dat geldt ook voor de inzet van een elektrotechnisch adviseur. Toch kan die inzet u behalve op de investering in gebouw gebonden installaties ook op het gebied van uw aansprakelijkheid als opdrachtgever een aanzienlijke besparing opleveren. Dat geldt niet alleen voor nieuwbouw en renovatie maar ook voor onderhoud en beheer van uw technische installaties. De overheid trekt zich steeds meer terug op het gebied van toezicht en handhaving op de bouwregelgeving. Een duidelijk voorbeeld hiervan is de inrichting van het Bouwbesluit en de

Verplicht onderhoud van uw brandmeldinstallatie goed regelen

In vrijwel alle utilitaire gebouwen is een brandmeldinstallatie aangebracht. Het is een belangrijke beveiligingsinstallatie voor gebruikers en het gebouw. Zoals elke technische voorziening in een gebouw moet ook een brandmeldinstallatie met regelmaat worden onderhouden. Dat onderhoud is geregeld in de per mei 2015 aangepaste norm NEN 2654-1. Maar is dat onderhoud verplicht, wie moet het onderhoud uitvoeren en wat houdt het onderhoud dan in? De belangrijkste wetgeving in de bouw, vorm gegeven in het Bouwbesluit, geeft de minimaal verplichte eisen weer die aan bouwwerken worden gesteld. Behalve voor nieuwbouw en bestaande

Halogeenvrije bedrading in schakel- en verdeelkasten volgens NEN-EN-IEC 61439

Schakel- en verdeelinrichtingen, in de volksmond verdeelkasten genoemd, zijn nog altijd de meest vaak voorkomende oorzaak van brand in een elektrische installatie. Slechte verbindingen, oververhitte smeltveiligheden, verkeerd gemonteerde installatie automaten en verdroogde isolatie van interne bedrading zorgen nog regelmatig voor kortsluiting met brand tot gevolg. Een goed ontwerp volgens de norm NEN-EN-IEC 61439 en degelijk onderhoud van verdeelkasten in uw elektrische installatie verlagen het risico op brand aanzienlijk. Vanaf november 2014 is de nieuwe norm voor de bouw en samenstelling van nieuwe verdeelkasten, de NEN-EN-IEC 61439, definitief van kracht. Behalve veel

Nieuwe norm NEN 1010 eind september 2015 beschikbaar

De belangrijkste norm in de elektrotechniek, de norm NEN 1010, gaat veranderen. De norm, gedeeltelijk aangewezen via het Bouwbesluit en daarmee dus voor hetzelfde deel voorzien van een wettelijke status, is van toepassing op alle nieuwe, uit te breiden en te renoveren elektrische installaties. De simpele tekst “een installatie volgens NEN 1010” in een bestek opnemen is al lang niet meer voldoende. Maar hoe dan wel? Via het Bouwbesluit 2012, maar ook al via de Regeling Bouwbesluit 2003, is de norm NEN 1010, zij het gedeeltelijk, aangewezen en daarmee wettelijk verplichte

Overstappen op led-verlichting; de aandachtspunten op een rij

De overstap naar led-verlichting lijkt een logische stap op weg naar energiebesparing. Veel afnemers van verlichting schakelen over op led-verlichting zodra zich de gelegenheid voordoet bij groepsremplace in bestaande installaties of bij renovatie van een gebouw. Maar is de overstap naar led-verlichting altijd de goede keuze en welke aandachtspunten zouden de revue moeten passeren? Soms lijkt het of energiebesparing behalve goed voor het milieu en de eigen portemonnee verplicht is. In een aantal gevallen is dat inderdaad zo. Organisaties die jaarlijks meer dan 50.000 kWh aan elektriciteit en/of meer dan 25.000

De slimme meter, zin en onzin van deze techniek

Uw netbeheerder zal u binnenkort informeren over het vervangen van uw draaischijf energiemeter door de slimme meter. U hoeft die zogenoemde slimme meter dus zelf niet aan te vragen, maar het kan al wel. Als uw regio nog niet is ingepland voor montage van de slimme meter kunt u de meter zelf aanvragen bij uw netbeheerder. De overheid streeft ernaar, in het kader van spaarzamer omgaan met fossiele brandstoffen en de uitstoot van broeikasgassen, om vóór 2020 vrijwel alle oude meters te hebben vervangen. Maar heeft u die slimme meter

Veiligheid van de elektrische installatie in oudere woningen verdient aandacht

Met de aantrekkende woningmarkt stijgt ook het aantal verhuizingen. Woningen zijn de afgelopen jaren in prijs gedaald waardoor met name de oudere woningvoorraad meer beschikbaar komt voor nieuwe bewoners. Maar hoe is het met de veiligheid van de technische installatie in die oudere woningen gesteld? Voldoet de elektrische installatie aan de huidige maatschappelijke verwachtingen? En diezelfde vraag geldt natuurlijk ook voor de overige installaties zoals voor gas, water en ventilatie. Alle woningen gebouwd vanaf de jaren 70 moeten voldoen aan de voorschriften weergegeven in de norm NEN 1010. Dat is de