NEN 1010:2020 update elektro norm NEN 1010

NEN 1010:2015, de basis norm voor elektrische installaties, heeft een update naar NEN 1010:2020 ondergaan en is daarmee weer aangepast op de actuele stand van techniek en maatschappelijke ontwikkelingen. De vernieuwde norm is gepubliceerd in april 2021 en is in overeenstemming gebracht met de actuele Europese en mondiale eisen die aan elektrische installaties worden gesteld. Bovendien is een nieuw deel toegevoegd dat gaat over energie management binnen installaties. Met de publicatie vervalt echter de voorgaande editie niet, die daarmee dus nog steeds van toepassing is. Hoe zit dat? De norm NEN

NEN 8012; Kiezen van het leidingtype

In elektrische installaties worden kabels en leidingen toegepast. Niet alleen voor energievoorziening, maar ook voor signalering, communicatie en beveiliging. Die kabels en leidingen worden veelal gemonteerd in buisleidingen of kabeldraagsystemen. Daarmee zijn deze kabels en leidingen onderdeel van een bouwwerk. De norm NEN 8012 zegt iets over welk type uitvoering in het kader van brandveiligheid zou moeten worden toegepast. Een bouwwerk in Nederland moet ten minste voldoen aan de eisen zoals gesteld in het Bouwbesluit 2012. Maar wordt de norm NEN 8012 daarin genoemd? Eisen en normen leveren nog wel eens