Aardlekschakelaar van het juiste type biedt volledige bescherming

Sinds 1975 worden aardlekschakelaars voorgeschreven in elektrische installaties. Grote kans dat in uw elektrische installatie aardlekschakelaars zijn toegepast. Sinds de invoering van deze beveiliging is de techniek veranderd en dus ook de toepassing van aardlekschakelaars. Een aardlekschakelaar beperkt de foutstroom in een installatie tot maximaal 30 milli Ampère (mA) bij 300 milli seconden (ms), een stroom die mens en dier nog veilig kan verdragen. De belangrijkste norm in elektrische installaties, de NEN 1010, schrijft sinds 1975 de aardlekschakelaar voor in bepaalde situaties. Als gevolg van technische en maatschappelijke ontwikkelingen is de

PV-panelen aangesloten op het 230V-net wel of niet aarden

Veel onderdelen in en van gebouwen moeten veilig worden aangesloten om gevaar van elektrocutie te voorkomen. Dat geldt ook voor PV-panelen. Onderdelen van een veilige aansluitingen zijn aarding en potentiaal vereffening. Deze maatregelen zijn beschreven in normen zoals de voor elektrische installaties bekende norm NEN 1010. Een belangrijke beschermingsmaatregel is het aarden van metalen delen die bij een defect onder spanning kunnen komen te staan. In de regel wordt dan de reguliere netspanning van 230 Volt wisselspanning bedoeld. In de PV-cellen van een zonnepaneel wordt een lage gelijkspanning opgewekt. Doordat de