Power Quality; de invloed van de kwaliteit van elektrische energie op uw installatie en apparatuur

Van alle producten die u koopt verwacht u een goede, zo niet de beste, kwaliteit. Maar hoe zit dat bij de aankoop van elektrische energie? De elektrische energie die u inkoopt via uw energie leverancier moet ook aan een bepaalde kwaliteit voldoen. Maar wie toont dat aan? De kwaliteit van elektrische energie wordt aangeduid met de term Power Quality, of afgekort PQ. Power Quality is niet iets wat alleen uw energie leverancier aangaat. Hoewel uw leverancier elektrische energie moet leveren die aan een bepaalde kwaliteit moet voldoen is er ook een

De beschikbaarheid van een computerruimte volgens de Amerikaanse TIER-standaard

De beschikbaarheid van een computerruimte wordt vaak gerelateerd aan de Amerikaanse TIER-standaard, uitgegeven door het kennis instituut Uptime Institute. Deze standaard beschrijft de opzet van de technische installaties en geeft daarbij een indicatie aan van de beschikbaarheid van een computerruimte in een percentage van de beschikbare uren per jaar waarin de functionaliteit van de computerruimte als geheel beschikbaar is. Als uitgangspunt daarbij geldt dat een jaar 8.760 uur bedrijfstijd telt. Die beschikbaarheid wordt bepaald door het gezamenlijk beschikbaar zijn van de infrastructuur van de elektrische en

NEN 2767; het onderhoud aan gebouwen universeel beoordelen

Als beheerder van vastgoed laat u onderhoud aan gebouwen uitvoeren en wilt u de conditie van uw gebouw weten. Dat geldt voor de bouwkundige onderdelen en voor de technische installaties. Waarschijnlijk doet u dat met behulp van een meer jaren onderhoudsplan of onderhoudscontracten met uitvoerende partijen. Maar op welke prestatie of op welk conditieniveau is het onderhoud gebaseerd? Om het onderhoud aan uw vastgoed gestructureerd te kunnen uitvoeren is een meer jaren onderhoudsplan aan te bevelen. In dat plan neemt u op welke onderhoudsactiviteiten noodzakelijk zijn, wanneer dat onderhoud is gepland,

Pictogrammen voor noodverlichting per 1-1-2013 gewijzigd

De bekende pictogrammen voor noodverlichting zijn gewijzigd. Het bekende rennende mannetje naar de deur heeft “voortuitgang geboekt” en staat nu in de deur. Het Bouwbesluit schrijft voor dat u in bepaalde situaties noodverlichting in uw gebouw moet toepassen. Artikel 6.3 van het Bouwbesluit geeft aan wanneer noodverlichting verplicht is. Artikel 6.24 beschrijft in welke situaties u vluchtwegaanduiding moet toepassen. Wat is het verschil precies? Noodverlichting is de algemene benaming van alle voorzieningen die te maken hebben met verlichting in noodgevallen. Onder noodverlichting vallen de begrippen vluchtroute verlichting, antipaniek verlichting en verlichting

Rookmelders in nieuwbouw woningen toepassen volgens het Bouwbesluit-2012

Woningen gebouwd na 2003 moeten zijn voorzien van rookmelders. Ook in het Bouwbesluit-2012 is deze verplichting weer opgenomen. Over de juiste plaats en toepassing bestaan nog veel misverstanden. Uiteraard is het toepassen van rookmelders in uw bestaande woning zeker geen overbodige luxe. Maar hoe doe je dat dan op de juiste manier? Het Bouwbesluit 2012, de wettelijke basis waaraan bouwwerken in Nederland moeten voldoen, schrijft in artikel 6.21 voor dat bij nieuwbouw van ruimten met een woonfunctie rookmelders moeten worden toegepast. Het eerste misverstand is dat deze bepaling niet alleen maar

Aardlekschakelaar van het juiste type biedt volledige bescherming

Sinds 1975 worden aardlekschakelaars voorgeschreven in elektrische installaties. Grote kans dat in uw elektrische installatie aardlekschakelaars zijn toegepast. Sinds de invoering van deze beveiliging is de techniek veranderd en dus ook de toepassing van aardlekschakelaars. Een aardlekschakelaar beperkt de foutstroom in een installatie tot maximaal 30 milli Ampère (mA) bij 300 milli seconden (ms), een stroom die mens en dier nog veilig kan verdragen. De belangrijkste norm in elektrische installaties, de NEN 1010, schrijft sinds 1975 de aardlekschakelaar voor in bepaalde situaties. Als gevolg van technische en maatschappelijke ontwikkelingen is de

Kabels in elektrische installaties verouderen in de loop der tijd en verdienen aandacht

Laagspanningskabel is een van de meest gebruikte materialen in elektrische installaties. Weggestopt in kabelgoten of in de grond zijn kabels aan het oog onttrokken en worden vaak vergeten als het gaat om onderhoud en inspectie. Maar hoe lang gaan kabels in een elektrische installatie betrouwbaar mee? In elk bouwwerk worden kabels verwerkt. Denk bijvoorbeeld aan laagspanningskabels, zwakstroomkabels en datakabels. Afhankelijk van de toepassing en de gebruiksomstandigheden wordt een keuze gemaakt uit de verschillende typen kabels en mantelmaterialen. Voor kabels in kabelgoten, in de grond of op het dak gelden andere uitgangspunten

PV-panelen aangesloten op het 230V-net wel of niet aarden

Veel onderdelen in en van gebouwen moeten veilig worden aangesloten om gevaar van elektrocutie te voorkomen. Dat geldt ook voor PV-panelen. Onderdelen van een veilige aansluitingen zijn aarding en potentiaal vereffening. Deze maatregelen zijn beschreven in normen zoals de voor elektrische installaties bekende norm NEN 1010. Een belangrijke beschermingsmaatregel is het aarden van metalen delen die bij een defect onder spanning kunnen komen te staan. In de regel wordt dan de reguliere netspanning van 230 Volt wisselspanning bedoeld. In de PV-cellen van een zonnepaneel wordt een lage gelijkspanning opgewekt. Doordat de

Led-lichtbronnen in bestaande oudere installaties leveren op meer manieren een besparing op

In bestaande verlichtingsinstallaties zijn nog steeds de oude varianten van “dikke” TL-buizen aanwezig, de zogenoemde T8-serie. Deze buislampen waren tot voor kort niet direct te vervangen door Led-lichtbronnen. Maar dat is nu anders. T8-buislampen met een “dikte” van 26 millimeter zijn verouderd en leveren relatief weinig licht ten opzichte van het energieverbruik. Duur in gebruik dus. Daarnaast is het aantal branduren van dergelijke buislampen in uw elektrische installatie nogal beperkt zodat u met enige regelmaat deze lichtbronnen moet vervangen. Vooral als de lichtbron met knipperen aangeeft naar het einde te lopen. De

Een Programma van Eisen en/of een Bestek is noodzakelijk voor een degelijk en duurzaam projectresultaat

Of het nu gaat om nieuwbouw of renovatie in de particuliere woningbouw of bij utiliteitsprojecten; een goede aanpak van een nieuw project begint met het opstellen van een Programma van Eisen of een Bestek. Een bouwplan voor nieuwbouw of renovatie begint vaak met een haalbaarheidsstudie en de inschakeling van een architect. De eerste schetsen worden op papier gezet of tegenwoordig in een fraai digitaal 3D-model uitgewerkt. U kijkt daarbij of de ruimten groot genoeg zijn voor uw woonsituatie of bedrijfsvoering en naar een voldoende duurzame opzet van het bouwwerk. Zodra de