Kabels in elektrische installaties verouderen in de loop der tijd en verdienen aandacht

Laagspanningskabel is een van de meest gebruikte materialen in elektrische installaties. Weggestopt in kabelgoten of in de grond zijn kabels aan het oog onttrokken en worden vaak vergeten als het gaat om onderhoud en inspectie. Maar hoe lang gaan kabels in een elektrische installatie betrouwbaar mee? In elk bouwwerk worden kabels verwerkt. Denk bijvoorbeeld aan laagspanningskabels, zwakstroomkabels en datakabels. Afhankelijk van de toepassing en de gebruiksomstandigheden wordt een keuze gemaakt uit de verschillende typen kabels en mantelmaterialen. Voor kabels in kabelgoten, in de grond of op het dak gelden andere uitgangspunten

PV-panelen aangesloten op het 230V-net wel of niet aarden

Veel onderdelen in en van gebouwen moeten veilig worden aangesloten om gevaar van elektrocutie te voorkomen. Dat geldt ook voor PV-panelen. Onderdelen van een veilige aansluitingen zijn aarding en potentiaal vereffening. Deze maatregelen zijn beschreven in normen zoals de voor elektrische installaties bekende norm NEN 1010. Een belangrijke beschermingsmaatregel is het aarden van metalen delen die bij een defect onder spanning kunnen komen te staan. In de regel wordt dan de reguliere netspanning van 230 Volt wisselspanning bedoeld. In de PV-cellen van een zonnepaneel wordt een lage gelijkspanning opgewekt. Doordat de

Led-lichtbronnen in bestaande oudere installaties leveren op meer manieren een besparing op

In bestaande verlichtingsinstallaties zijn nog steeds de oude varianten van “dikke” TL-buizen aanwezig, de zogenoemde T8-serie. Deze buislampen waren tot voor kort niet direct te vervangen door Led-lichtbronnen. Maar dat is nu anders. T8-buislampen met een “dikte” van 26 millimeter zijn verouderd en leveren relatief weinig licht ten opzichte van het energieverbruik. Duur in gebruik dus. Daarnaast is het aantal branduren van dergelijke buislampen in uw elektrische installatie nogal beperkt zodat u met enige regelmaat deze lichtbronnen moet vervangen. Vooral als de lichtbron met knipperen aangeeft naar het einde te lopen. De

Een Programma van Eisen en/of een Bestek is noodzakelijk voor een degelijk en duurzaam projectresultaat

Of het nu gaat om nieuwbouw of renovatie in de particuliere woningbouw of bij utiliteitsprojecten; een goede aanpak van een nieuw project begint met het opstellen van een Programma van Eisen of een Bestek. Een bouwplan voor nieuwbouw of renovatie begint vaak met een haalbaarheidsstudie en de inschakeling van een architect. De eerste schetsen worden op papier gezet of tegenwoordig in een fraai digitaal 3D-model uitgewerkt. U kijkt daarbij of de ruimten groot genoeg zijn voor uw woonsituatie of bedrijfsvoering en naar een voldoende duurzame opzet van het bouwwerk. Zodra de

Certificering van brandmeld- en ontruimingsinstallaties is aangepast

De kans is groot dat uw gebouw is voorzien van een brandmeld- en ontruimingsinstallatie. Een belangrijke installatie ter bescherming van personeel en gebruikers. Vaak een gegeven omdat het verplicht zou zijn. Maar waarom en is dat in alle gevallen zo? In Nederland vallen vrijwel alle bouwwerken in principe onder het Bouwbesluit. In het Bouwbesluit zijn verplichtingen opgenomen waaraan een bouwwerk op het gebied van veiligheid moet voldoen. Dat betreft niet alleen bouwkundige voorzieningen maar ook technische installaties zoals nutsvoorzieningen, branddetectie, noodverlichting en rook- en warmte afvoer. Het Bouwbesluit geldt bovendien niet

Het rendement van UPS-systemen wordt vaak gebruikt als verkoop argument

Fabrikanten van uninterruptible power supply systemen, ofwel UPS-systemen, laten u graag weten dat het rendement van hun systemen boven de 98% ligt. Dat rendement is belangrijk in het kader van energie besparing. Maar is een hoog rendement ook goed voor de beschikbaarheid van uw aangesloten apparatuur? Een UPS-systeem wordt gebruikt in die situaties waarin elektrische apparatuur permanent beschikbaar moet zijn. Het systeem beschikt over een zogenoemde rectifier die de voedingsspanning omzet naar een gelijkspanning en een zogenoemde inverter die van gelijkspanning weer de reguliere wisselspanning maakt. In het gelijkspanningstraject van het

HD-Televisie kijken zonder storende blokjes in uw beeld

Het Nederlands elftal speelt de wedstrijd van het toernooi. Intussen krijg je een berichtje op je smartphone of tablet en weg is het strakke HD-TV-beeld. Dat ligt niet persé aan Ziggo of UPC, maar in deze tijd hoeft dat echt niet meer. Nog niet zo lang geleden, in het “analoge tijdperk”, kwamen storingen nog al eens voor. Gekraak uit de luidspreker en een flikkerend, gestreept of scheef beeld op de TV. Met onze moderne HD-technieken zijn we daar gelukkig vanaf. Maar is dat ook zo? Als u bent overgestapt op digitale of

Een computerruimte hoeft helemaal niet altijd te bestaan uit een bouwkundige ruimte

Bij het begrip computerruimte denkt u waarschijnlijk aan een hoekje van een ruimte of aan een complete bouwkundige ruimte in uw gebouw waarin u uw computerapparatuur heeft opgesteld. Die ruimten lopen uiteen van “bezemkast” tot volwaardige dataruimte. Maar is dat altijd in die vorm nodig? Heel veel ondernemers in het MKB maken gebruik van computerapparatuur voor hun bedrijfsproces. Een enkele desktop met switch en router kan vaak al voldoende zijn maar die moet dan wel blijven werken. Natuurlijk heeft u in dat geval geen compleet uitgeruste computerruimte nodig, maar aan de

Aansluiting en energiebeheer van servers in uw computerruimte is op meer manieren mogelijk

Het floormanagement van computerruimten is over het algemeen gefocust op het snel inrichten van de racks met servers en software. Na verloop van tijd wordt het overzicht wat vertroebeld en is niet geheel meer duidelijk welke servers nu wel of niet een bijdrage leveren aan de IT-omgeving van de gebruikers. Herkenbaar? Data verwerkende apparatuur in racks wordt over het algemeen aangesloten op een zogenoemde rack-PDU, waarin PDU staat voor Power Distribution Unit. Nog te vaak is deze PDU aangesloten op een standaard (wand)contactdoos 230V al dan niet onder de verhoogde vloer.

Kabels in uw elektrische installatie verdienen “dikke” aandacht

Bestaande verlichting vervangen door ledverlichting bespaart energie, maar wat zijn de gevolgen voor uw elektrische installatie? In uw installatie worden voedingskabels gebruikt voor de verbindingen tussen verdeelkasten. Die kabels zijn een essentieel onderdeel van uw elektrische installatie en dienen afgestemd te zijn op het elektrisch vermogen en de locatie in uw installatie. Welke invloed heeft de belasting in uw installatie op kabels, veiligheid en bedrijfszekerheid van uw installatie? Alle verbindingen tussen verdeelkasten worden uitgevoerd met voedingskabels. Meestal zo goed mogelijk weggewerkt in een kabelgoot of stijgladder. De kabels dienen voor